Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

MAJ 2021

07.05.2021r.
Dobre wieści dla strażaków OSP Nietków
W 2021 roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%). Zakupy nowych samochodów dla jednostek OSP zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu następujących instytucji: NFOŚiGW / WFOŚiGW - 60,7 mln zł, dotacji KSRG - 44,9 mln zł, dotacji MSWiA - 19,6 mln zł, środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 14,5 mln zł, a także gwarantowanych wkładów własnych jednostek samorządu terytorialnego (ok. 80 mln zł).
W opublikowanym przez Komendę Główną PSP wykazie jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw, na osiem średnich wozów gaśniczych dla województwa lubuskiego, jeden – zapis pod pozycją nr 57 – przeznaczony jest dla OSP NIETKÓW (Gmina Czerwieńsk). To powód do wielkiej radości i zadowolenia wszystkich strażaków naszej OSP oraz lokalnej społeczności. W tym konkretnym przypadku Gmina Czerwieńsk gwarantuje wkład własny w wysokości 250 tyś. zł. Burmistrz Czerwieńska zabezpiecza te środki w budżecie gminy. Warto o tym wiedzieć, bo nikt nam takiego nowego wozu strażackiego nie daje za darmo. Konieczność wymiany wysłużonego STARA naszej straży nie podlega dyskusji. W takiej sytuacji w kraju jest zdecydowana większość jednostek OSP – w tym roku znaleźliśmy się na liście i wszystkie przygotowania remizy na nowy wóz nabrały nowego blasku. Gratulujemy strażakom OSP Nietków nowego wozu i przygotowujemy się na jego oficjalne przyjęcie. O terminie poinformujemy.

04.05.2021r.
Dzień Strażaka w 2021 roku
Z przykrością informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo strażaków oraz ich rodzin w Gminie Czerwieńsk zostają odwołane Gminne Dni Strażaka. Ta uroczystość ze wszech miar Wam się należy, ale ograniczenia pandemiczne wciąż uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnych obchodów Waszego święta. Brak obchodów Gminnego Dnia Strażaka nie oznacza jednak, że strażacy OSP nie otrzymają odznaczeń. Zostaną one wręczone druhnom i druhom przez zarząd OSP.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin, wszelkiej pomyślności i spełnienia w realizacji misji niesienia pomocy potrzebującym. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie i zaangażowanie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, systematycznej poprawy warunków jej pełnienia, szybkiej wymiany sprzętu na ten nowy i nowoczesny, a także zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i stałą gotowość do niesienia pomocy. Mieszkańcy doceniają Wasz codzienny trud. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, świętego Floriana, przyświecają Wam zawsze w codziennej służbie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka.

01.05.2021r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja
W pierwszych dniach maja przez ostatnie 20 lat obchodziliśmy wspólnie na czerwieńskim rynku Dzień Flagi Narodowej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczynała Msza św. w kościele parafialnym w Czerwieńsku, następnie przy Pomniku Pamięci w Czerwieńsku odbywały się gminne obchody tych świąt połączone z oprawą wojskową. Mieliśmy sposobność złożyć wiązanki kwiatów, by oddawać cześć wszystkim mieszkańcom naszej gminy za ich dokonania na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz okazywać szacunek, pamięć i wdzięczność bohaterom polskiej historii, zasłużonym na rzecz naszej dużej Ojczyzny. W tym roku po raz kolejny, z powodu choroby koronawirusowej Covid-19, w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich podjęliśmy decyzję, by nie organizować gminnych uroczystości. Liczę jednak, że tego dnia w naszych domach oddamy tak, jak potrafimy najlepiej hołd tym wszystkim bohaterom, którzy w XVIII wieku próbowali zapobiec upadkowi naszego państwa, dla których najważniejszym symbolem była zawsze biało-czerwona flaga.
230 lat temu, dokładnie 3 maja 1791 roku, Polacy skupieni wokół obozu patriotycznego podjęli się próby ratowania upadającej Ojczyzny. Uchwalili dokument, który przeszedł do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa, jak ją wówczas nazywano, miała stać się fundamentem nowoczesnego państwa i narodu. Niestety wrogowie okazali się silniejsi, zasady zawarte w dokumencie nie weszły w życie. Jednak dokument ten stał się symbolem walki o lepsze państwo, lepszy naród i lepsze jutro. Dzisiaj ta symbolika nabiera jeszcze większego znaczenia.
W obliczu kryzysu, spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biało-czerwona flaga staje się z kolei bardzo mocno świadkiem naszego przywiązania do Ojczyzny, a zarazem znakiem naszej jedności, szlachetności, wolności, niezależności i samorządności, często też symbolem zwycięstwa. Wierzę, że dzięki naszej odpowiedzialności uda nam się pokonać ten trudny czas. 11 lat temu nasz czerwieński pomnik otrzymał nazwę „Pomnika Pamięci”. U jego podstawy umieściliśmy napis, który zaświadcza, że w pamięci pozostają stale wszyscy, którzy przez wieki byli związani z naszą małą Ojczyzną. Pamiętamy szczególnie o tych, którzy swoje życie poświęcili dla rozwoju tej naszej czerwieńskiej ziemi. 11 lat temu pojawiły się także nowe tablice, które nawiązują do uniwersalnych wartości - Pamięci, Wolności, Prawdy i Dobra. Chcemy, by zasady te były na wieki kierunkowskazami w życiu każdego człowieka i obywatela.
Chciałbym na te majowe święta życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest, jak pokazują nam doświadczenia innych krajów, niezwykle kruche i delikatne. Życzę nadziei, bo dzięki niej możemy żyć, planować i marzyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję wszystkim za okazywaną sobie pomoc, życzliwość, za troskę wobec drugiego człowieka. Tylko tak zdamy ten prawdziwy egzamin dojrzałości i obywatelskiej postawy. A przede wszystkim - za św. bratem Albertem Chmielowskim - życzę tego, byśmy jeden dla drugiego byli dobrzy jak chleb. Tak po prostu. Tak najszczerzej. Tak po ludzku.
[zdjęcia archiwalne z uroczystości w 2019 roku]                                                                                                                                                         Burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus

KWIECIEŃ 2021

30.04.2021r.
Przystań rzeczna na Odrze przed majówką

26.04.2021r.

Każda złotówka jest dużym wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Każda złotówka przekazywana dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa jest wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w akcji 1% wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach.

Przekazywane za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych środki finansowe w ramach 1% są skrupulatnie rozliczane, a Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z przepisami.

W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2020 rok podatnik ma automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosującą najwyższe standardy rozliczania środków z 1%, mającą od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zostało już tylko kilka dni na przesłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Termin upływa 30 kwietnia. Osoby rozliczające się w ostatnim terminie często zastanawiają się jakiej organizacji przekazać 1% swojego podatku. Na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1% podatku. Dane można skorygować: wpisać numer KRS 0000169865 i cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za każdą wpłatę dziękujemy!

23.04.2021r.
Automatyczne nawadnianie murawy boiska LKS ODRY Nietków
Po zeszłorocznym sukcesie programu, Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił kontynuować dofinansowania na nawadnianie boisk piłkarskich w naszym województwie. Właśnie ruszył nabór wniosków dla tego działania. W tym roku Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel 300 000 zł. Zasady są takie same jak w roku ubiegłym: beneficjentem może być tylko JST, a kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 30 000 zł. W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem zmieniono poziom dofinansowania zatwierdzonych do realizacji wniosków. W tym roku będzie to poziom 50%. Nabór wniosków potrwa do 7 maja.
Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego zadania. W przypadku, gdy dany podmiot (gmina) złoży więcej niż jeden wniosek, dotacja nie zostanie udzielona na żadne z zadań objętych tymi wnioskami. Realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się w terminie do 30 listopada, a jego rozliczenie - do 31 grudnia 2021 roku.
W zeszłym roku wniosek Gminy Czerwieńsk był złożony na boisko PIASTA Czerwieńsk i zadanie zostało solidnie zrealizowane. W Nietkowie trwała wielka modernizacja stadionu, więc nie było nawet czasu na przygotowanie wniosku dla drużyny IV ligi. Z dużą nadzieją Zarząd ODRY Nietków oczekiwał na taką możliwość w roku bieżącym. Z satysfakcją możemy poinformować, że Burmistrz Czerwieńska podjął decyzję o wsparciu działań Zarządu ODRY i właśnie przygotowywany jest wniosek naszej gminy na nawodnienie płyty boiska na stadionie ODRY Nietków wraz z projektem technicznym na wykonanie tego zadania. Mamy nadzieję, że po wielu latach użytkowania deszczownia przejdzie do historii klubu, a nowoczesne rozwiązanie techniczne pozwoli utrzymywać murawę boiska w jak najlepszej kondycji - nawet podczas upalnych, letnich dni.

20.04.2021r.
Mamy warianty budowy mostu na Odrze - trwają konsultacje
Budowa mostu na Odrze pomiędzy miejscowością Wysokie a Pomorskiem jest inwestycją, która została wskazana w uchwale Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”. Program ten obejmuje wsparcie dla projektów polegających na budowie mostów wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. W województwie lubuskim wytypowano dwie lokalizacje, w tym budowę mostu pomiędzy gminami Czerwieńsk i Sulechów. Zadanie to w sierpniu 2019 roku uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceniającej Wnioski w Programie „Mosty dla Regionów”, co umożliwiło przystąpienie przez województwo do realizacji I etapu inwestycji polegającego na opracowaniu koncepcji budowy mostu na rzece Odrze wraz z nowym przebiegiem DW 281 i uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Przedstawione rozwiązanie zostało zaakceptowane i zatwierdzone przez Województwo Lubuskie, Gminę Czerwieńsk, Gminę Sulechów oraz Miasto Zielona Góra. W załączonym materiale graficznym pokazane są trzy warianty realizacji tej inwestycji. Proponowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej 281 przedstawiony jako wariant A (zaznaczony kolorem niebieskim), jest wariantem preferowanym przez Inwestora oraz przedstawicieli zainteresowanych samorządów. Trasa wariantu A przechodzi po terenie niezabudowanym i ciągnie się od DW279 (na północy Zielonej Góry), aż do DW278 (przechodzącej przez Pomorsko). Nowy odcinek drogi ma początek, za pośrednictwem 4-wlotowego ronda na DW279 na zachód od m. Wysokie. Wlot południowy będzie umożliwiał w przyszłości włączenie z planowanej przez Urząd Miasta Zielona Góra Zachodniej Obwodnicy. Opracowanie kończy się 4-wlotowym rondem na DW278 (na zachód od m. Pomorsko). Północny wlot ronda będzie umożliwiać w przyszłości włączenie drogi w kierunku północnym. W projektowanym pasie drogowym, równolegle do jezdni o szerokości minimum 7 metrów, poprowadzony będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra z nawierzchnią asfaltową. Szczegółowe rozwiązania dotyczące połączenia ścieżki rowerowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 279 oraz nr 278 będą wskazane na etapie projektu budowlanego.
Nowy przebieg obejmuje budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 281 na odcinku ok. 5 km, zapewnienie komunikacji za sprawą projektowanych rond i skrzyżowania, budowę dodatkowych jezdni klasy D, „mijanek” i placów do zawracania, budowę odwodnienia i rowów, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z nowym przebiegiem drogi, oświetlenie rond, oznakowanie pionowe i poziome, a przede wszystkim budowę: - mostu nad rzeką Odrą, - mostu nad Zimnym Potokiem, - wiaduktu nad linią kolejową, - przejazdu gospodarczego nad drogą gminną nr 001297F, - przepustów drogowych nad ciekami wodnymi.
Zaprojektowane rozwiązania są optymalne z punktu widzenia wszystkich użytkowników drogi. Za sprawą czytelnych i sprawnych ciągów komunikacyjnych zapewniona będzie płynność i bezpieczeństwo ruchu. Przedstawione rozwiązanie jest też korzystne dla środowiska, ponieważ wykazuje najmniej destrukcyjny na nie wpływ. Inwestycja przyniesie korzystne zmiany umożliwiając nowe, lepsze połączenia drogowe i uwalniając użytkowników od dotychczasowych utrudnień związanych z okresowo nieczynną przeprawą promową oraz jej ograniczeniami.
Aktualnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem koncepcji wstępnej - wariantowej dla zadania pod nazwą: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko. Termin składania uwag i wniosków upływa za miesiąc - w dniu 17.05.2021 r. Uwagi i wnioski należy składać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści