czerwiec 2020 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

CZERWIEC 2020

30.06.2020r.
To już ostatnie prace przy nowej nawierzchni drogi

27.06.2020r.
Wczoraj na wodowskazie w Nietkowie Odra przekroczyła stan ostrzegawczy

26.06.2020r.
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska

24 czerwca obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowego radnego z Leśniowa Wielkiego - Izydora Zastawnego. Następnie radni debatowali na temat "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk". Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i drugi już rok z rzędu jest realizowane obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce.

Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport został złożony do biura rady terminowo. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Piotra Iwanusa treści raportu odbyła się debata nad jego treścią. W dyskusji zaprezentowano opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualną ocenę radnych. Wiele szczegółów związanych z formą i zakresem tego dokumentu omówionych zostało podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabrało tylko kilkoro radnych. Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku" oraz działalności Burmistrza Czerwieńska wypadła pozytywnie. Radni widzą efekty pracy, duże zaangażowanie i aktywność burmistrza w realizację zadań stojących przed naszą gminą. Potwierdziło to głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Piotr Iwanus drugi już raz w historii gminy otrzymał wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone były zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie, ale zgłoszeń do zabrania głosu w debacie nie było. Szkoda...

Podczas sesji radni ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim również pod kątem realizacji budżetu. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która bardzo wnikliwie kontroluje realizację budżetu. To na jej wniosek, opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. W tym roku żadnych niespodzianek nie było. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2019 rok Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus pewnie otrzymał absolutorium za rok 2019.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.


24.06.2020r.
Ponad milion odsłon internetowej strony Nietkowa
Czas płynie nieubłaganie szybko. Niedługo redakcja strony internetowej www.nietkow.pl będzie obchodzić 10. rocznicę funkcjonowania. Strona w tym czasie przeszła wiele modyfikacji, zmian technicznych i aktualizacji. Zawsze jednak na bieżąco i jak najszybciej przekazuje informacje dotyczące Nietkowa i spraw jego mieszkańców. Skuteczność takiego działania można zaobserwować po ilości odsłon witryny www.nietkow.pl - w pierwszych dniach czerwca licznik odwiedzin odnotował przekroczenie progu 1.000.000 odsłon. To spory sukces dla naszej strony. Cieszymy się, że mieszkańcy Nietkowa i całej naszej gminy chętnie czytają materiały zamieszczane na stronie Nietkowa.
Teraz nadchodzi czas kolejnych zmian technicznych. Zmieniamy „silnik strony” - oprogramowanie umożliwiające obróbkę i publikowanie materiałów w Internecie. Postaramy się, aby strona zachowała swój dotychczasowy układ, bo do tego przyzwyczailiśmy już sporą grupę stałych czytelników. Drobne zmiany kosmetyczne układu zakładek będą wprowadzane w najbliższych dniach i mamy nadzieję, że spotkają się one z Państwa przychylnością. Nasze informacje zawsze są odzwierciedleniem aktywności mieszkańców Nietkowa, odpowiedzią na nurtujące ich pytania i kronikarskim utrwaleniem lokalnej historii Nietkowa. Zapraszamy również do profilu nietkow.pl na Facebook’u.

22.06.2020r.
Parafianie pamiętają o imieninach Księdza Proboszcza Marka Kidonia

20.06.2020r.
Cmentarz to szczególne miejsce dla każdej społeczności
W każdej społeczności miejsce pochówku najbliższych jest traktowane w sposób szczególny, wyjątkowy. Tak też jest z naszym cmentarzem w Nietkowie, który ogromnym wysiłkiem i nakładem pracy utrzymywany jest od lat jako zadbane miejsce szacunku dla osób tam pochowanych. Zdarzały się już na nim akty dewastacji, głupich wybryków i aktów wandalizmu. Spotykały się zawsze z ostrą krytyką i oburzeniem lokalnej społeczności. Cmentarz jest miejscem szczególnym i nie ma żadnej akceptacji dla takich bezmyślnych zachowań. To, co się zdarzyło ostatnio przekracza jednak wszelkie granice.
Kradzież ogrodzenia frontowego, do której doszło w nocy 18/19 czerwca to akt wyjątkowego barbażyństwa. Skradziono 13 paneli ogrodzenia frontowego cmentarza. Są one dość charakterystyczne, bo to zwykły ocynk pomalowany na grafitowo. Sprawa została już zgłoszona na Policji. Ufundowano też nagrodę pieniężną za wiarygodne informacje dotyczące sprawców tej kradzieży. Zróbmy wszystko, aby odszukać i ukarać sprawców tego okropnego czynu. Wszelkie pomocne informacje w tej  sprawie prosimy kierować do p. Sołtys, na Policję (tel. 112) lub do urzędu gminy w Czerwieńsku. Nie bądźmy obojętni!

18.06.2020r.
20-lecie działalności artystycznej zespołu MALINKI
Tak, to już 20 lat! W czerwcu pochodzący z Nietkowa zespół Dziewczynki jak Malinki i Rodzynki (dla przyjaciół MALINKI) obchodzi jubileusz 20-lecia działalności estradowej. Od początku swego istnienia MALINKI dały się poznać w powiecie i w województwie lubuskim, jako zespół znakomicie bawiący publiczność swoimi energetycznymi wykonaniami piosenek. MALINKI śpiewają głównie piosenki ludowe i biesiadne. Posiadają też w repertuarze piosenki z własnym tekstem i muzyką. Zespół prowadzi aktywną działalność estradową - bierze udział w różnych konkursach, festiwalach i przeglądach zespołów ludowych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia (np. na XV. Artystycznych Spotkaniach Seniorów w Międzyzdrojach MALINKI otrzymały specjalne wyróżnienie jury). Kierownikiem muzycznym zespołu i aranżerem wykonywanych przez zespół utworów jest Piotr Paderewski.
Jako muzyczni ambasadorzy Gminy Czerwieńsk MALINKI są zapraszane na liczne koncerty, festiwale i imprezy okolicznościowe. Popularność zespołu wykracza daleko poza granice naszej gminy. Gratulujemy pięknego jubileuszu działalności artystycznej, życzymy kolejnych sukcesów scenicznych i czekamy na koncerty w bieżącym sezonie. Historię działalności zespołu dokumentujemy od 10 lat na stronie internetowej Nietkowa - zakładka http://www.nietkow.pl/malinki.html.

15.06.2020r.
Zapisane na kartach historii Nietkowa
Doktor Przemysław Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwieńsku, znawca i miłośnik naszej lokalnej historii, na prośbę redakcji udostępnia co jakiś czas materiały ze swoich prywatnych zbiorów. Dzieli się nimi z mieszkańcami, aby pamięć o minionych czasach trwała wśród nas, była wyrazem szacunku dla wysiłków poprzednich pokoleń i elementem pozytywnie wpływającym na naszą teraźniejszość i przyszłość.
Wśród ostatnio przesłanych materiałów znajduje się fragment karty pocztowej, na którym wyraźnie widać podwójne tory kolejowe przebiegające przez Nietków (1943 rok), rycinę panoramy Nietkowa z widocznym zarysem pałacu oraz wieżą kościoła z przełomu XIX i XX wieku, kartkę pocztową z Nietkowa z lat 40-tych XX wieku, a także zdjęcie mieszkanek zrobione na ławce przed domem w latach 30-tych XX wieku. Z przyjemnością publikujemy te historyczne materiały, bo są one świadectwem rozwoju Nietkowa w minionym wieku. Tak utrwalona jest w materiałach archiwalnych historia Nietkowa.

12.06.2020r.
Remont nawierzchni drogi zbliża się do końca

10.06.2020r.
Do wyborów prezydenckich pozostało 18 dni
Do wyborów prezydenckich 2020 pozostało 18 dni. Lokal wyborczy do głosowania dla mieszkańców Nietkowa, Borynia i Piaśnicy mieścić się będzie w budynku szkoły podstawowej przy ul. Kasprowicza 76. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 28 czerwca 2020 roku od godz. 7:00 do godz. 21:00. Do lokalu wyborczego można się udać w dniu wyborów lub wybrać głosowanie korespondencyjnego.
W tych wyborach głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Zamiar takiego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku. Na podjęcie tej decyzji jest jeszcze kilka dni. Wystarczy wypełnić prosty wniosek (zamieszczony w BIP urzędu gminy) ze wskazaniem adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub wskazać, że pakiet będzie odebrany osobiście w urzędzie gminy.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. Zgłoszeń można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP, pod numerem tel. 68 327 82 95 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk.
Głosować będzie można też przez pełnomocnika. Mogą to zrobić wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Czerwieńska najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Wszystkie niezbędne i aktualne informacje dotyczące wyborów prezydenckich 2020 są zamieszczane na stronie internetowej oraz w BIP Gminy Czerwieńsk.

08.06.2020r.
Od dnia dziejszego można przyjść na plac zabaw
Jak informuje Sołtys Nietkowa od 8 czerwca będzie można korzystać z placu zabaw przy ul. Kasprowicza. Uruchomienie tego miejsca rekreacji będzie jednak dotyczyło wyłącznie elementów zabawowych. Elementy siłowni plenerowej w dalszym ciągu będą wyłączone z eksploatacji i odpowiednio oznakowane. Działania tego typu wymusza stopniowe, a nie pełne, znoszenie ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
W czasie zamknięcia placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego wykonano wewnętrzne chodniki wzdłóż ogrodzenia ułatwiające poruszanie się oraz zewnętrzny stojak na rowery. Plac zabaw jest teraz dużo bardziej funkcjonalny i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Korzystając z tego miejsca - w miarę możliwości - należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości w trosce o siebie i innych użytkowników. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego.

06.06.2020r.
Ciąg dalszy poważnych zmian na obiekcie ODRY Nietków

05.06.2020r.
Dobra ręka opiekuna i rośliny się odwdzięczają

03.06.2020r.
Zdalne nauczanie w Gminie Czerwieńsk do końca roku szkolnego
Jak informuje minister edukacji Dariusz Piontkowski do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego i zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami nie będzie już przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach. Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (od 16 czerwca) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze dzień wolny na Boże Ciało, co powoduje, że nie ma już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach.
Minister przypomina uczniom i rodzicom, że jest możliwość odbywania konsultacji w szkołach. One będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie, w dużych grupach, całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. O formie i terminie wydania uczniom świadectw zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, ale może też wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy nawet grupy uczniów. Istnieje też możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Informacje w tym zakresie muszą być skutecznie przekazane uczniom i rodzicom.
Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone 12 marca. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. 25 maja wznowiono działalność niektórych placówek i realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w małych grupach, w klasach 1-3 szkół podstawowych. Minister edukacji ma nadzieję, że przywrócenie tradycyjnych zajęć w szkołach będzie możliwe już od września tego roku. My też trzymamy kciuki, aby tak właśnie było.

01.06.2020r.
Powoli widać zarys nowej drogi w kierunku cmentarza

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści