maj 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MAJ 2021

29.05.2021r.
Dom Kultury w Nietkowie wznawia działalność
Po dłuższej przerwie, od 1 czerwca, wznawia działalność Dom Kultury w Nietkowie, który jest placówką kulturalną prowadzoną przez Gminę Czerwieńsk. Dom Kultury ma nowego opiekuna. Za prowadzenie zajęć i działalność placówki odpowiada teraz pani Małgorzata Wojtczak. Zgodnie z ustaleniami za ofertę zajęć odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, a obiektem zarządza Sołectwo Nietków.
Nasz Dom Kultury jest otwarty we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 16:00 do godziny 20:00. Bogata oferta zachęca do uczestnictwa w zajęciach - w WDK planowane jest prowadzenie zajęć z robotyki, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia taneczne dla dorosłych, będą też zajęcia plastyczne, komputerowe oraz ciekawe zajęcia świetlicowe. Ponadto będą prowadzone próby lokalnych zespołów śpiewaczych. W Domu Kultury działa też Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Będzie można tu miło i pożytecznie spędzić czas.
W obiekcie znajduje się także Biblioteka Publiczna, która jest czynna we wtorki, środy i piątki od 15:00 do 19:00. W zakładce internetowej Domu Kultury zamieszczamy aktualne informacje o organizowanych przez WDK imprezach i wydarzeniach kulturalnych, a także informacje o działających w strukturach WDK sekcjach artystycznych. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w organizowanych zajęciach.

27.05.2021r.
Tak, to prawda - będzie rewitalizacja parku w Nietkowie i arboretum w Boryniu
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Czerwieńska oficjalnie poinformował radnych o pozyskaniu środków na długo oczekiwane zadanie związane z rewitalizacją parku w Nietkowie oraz arboretum w Boryniu. Złożony przez Gminę Czerwieńsk wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Jego wartość to ponad 1 mln 120 tyś EURO (około 5 mln złotych). Przyznane dofinansowanie to poziom 85% wydatków. Pozostałą kwotę gmina musi zabezpieczyć ze środków własnych.
Na taką wiadomość wielu mieszkańców czekało z wielką nadzieją od kilku lat. Dokumentacja projektowa została wykonana podczas realizacji dużego projektu pod nazwą "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk". To właśnie z tego projektu udało się już zrealizować odnowienie przystani rzecznej na Odrze w Nietkowie, a następnie parku w Laskach. Teraz nadchodzi czas na rewitalizację parku w Nietkowie oraz arboretum w Boryniu. To bardzo dobra wiadomość. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli poszczycić się wspaniałym parkiem i innymi atrakcjami turystycznymi, które na tereny Nietkowa, Borynia i Lasek przyciągną nowych mieszkańców i wielu turystów spragnionych wspaniałych widoków i odpoczynku w pięknej scenerii. O postępach prac z pewnością będziemy informować na bieżąco.

23.05.2021r.
Poziom Odry w rejonie przystani w NIetkowie o 1 cm przekroczył dzisiaj stan alarmowy

20.05.2021r.
Planowany jest jubileuszowy XXV. Flis Odrzański
Już od ćwierć wieku Flis Odrzański skupia miłośników żeglugi po Odrze. Flis został tak nazwany nie bez powodu - na czele corocznego rejsu, przez większą część trasy płynie tratwa budowana przez flisaków przyjeżdżających nad Odrę. Przez dwa tygodnie grupa pozytywnie zakręconych ludzi na kajakach, żaglówkach i łodziach motorowych przepływa rzeką Odrą na wyznaczonych odcinkach. Najdłuższy flis przebiegał od czeskiego Bohumina do Szczecina.
W czwartek 1 lipca 2021 roku planowane jest rozpoczęcie jubileuszowego XXV. Flisu Odrzańskiego na trasie Ścinawa - Szczecin. Jego długość wynosić będzie 414 km, a przystanki zaplanowano w 18 punktach, m.in.: Głogowie, Bytomiu Odrzańskim, Cigacicach, Nietkowie, Będowie, Połęcku, Górzycy i Gryfinie. Flis poprowadzą: komodor Arkadiusz Drulis oraz retman Mieczysław Łabęcki. W każdej z miejscowości jego uczestnicy będą witani przez mieszkańców. Od lat pojawienie się załóg Flisu Odrzańskiego to święto dla lokalnych społeczności, któremu towarzyszą wspólne zabawy oraz poznawanie flisackich obyczajów i tradycji. Przystanek w Nietkowie planowany jest 10 lipca około godziny 11:00. Po ugoszczeniu uczestników flisu na przystani rzecznej w Nietkowie kolejny przystanek planowany jest w Będowie.
17 lipca Flis Odrzański dotrze do Szczecina, gdzie na Wałach Chrobrego zaplanowano paradę jednostek pływających, spotkanie z żeglarzami i organizatorami dorocznych obchodów Dni Rzeki Odry. Jubileuszowy XXV. Flis Odrzański zakończy się 19 lipca w porcie w Szczecinie, gdzie tratwy zostaną zdemontowane. Mamy nadzieję, że stan pandemiczny umożliwi przeprowadzenie flisu, i że będzie to pierwsza lokalna impreza plenerowa dla mieszkańców naszej gminy bez konieczności stosowania restrykcji sanitarnych.

17.05.2021r.
Uroczystości komunijne w Nietkowie

15.05.2021r.
Prace konserwacyjne na ujęciu wody dla Nietkowa, Borynia i Lasek
Poprawa parametrów i jakości wody dostarczanej mieszkańcom jest ważnym zadaniem publicznym realizowanym przez spółkę wodno-kanalizacyjną naszej gminy.
Z dużym wyprzedzeniem informujemy, że Spółka POMAK na poniedziałek zaplanowała prowadzenie prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody (SUW) dla Nietkowa, Borynia i Lasek. Zakres prac obejmował będzie między innymi wymianę pomp.
W związku z powyższym w dniu 17-05-2021r. w godzinach od 8:00 do 15:00 należy się spodziewać czasowych przerw w dostawie wody dla mieszkańców, a po wykonaniu prac ustępujących problemów z jakością dostarczanej wody. Zarząd Spółki POMAK przeprasza odbiorców wody za te utrudnienia i niedogodności, które wystąpią w związku z pracami.

13.05.2021r.
Nocne oberwanie chmury i gradobicie wyrządziło sporo szkód

10.05.2021r.
Informowaliśmy o tym równo rok temu...

07.05.2021r.
Dobre wieści dla strażaków OSP Nietków
W 2021 roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%). Zakupy nowych samochodów dla jednostek OSP zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu następujących instytucji: NFOŚiGW / WFOŚiGW - 60,7 mln zł, dotacji KSRG - 44,9 mln zł, dotacji MSWiA - 19,6 mln zł, środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 14,5 mln zł, a także gwarantowanych wkładów własnych jednostek samorządu terytorialnego (ok. 80 mln zł).
W opublikowanym przez Komendę Główną PSP wykazie jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw, na osiem średnich wozów gaśniczych dla województwa lubuskiego, jeden – zapis pod pozycją nr 57 – przeznaczony jest dla OSP NIETKÓW (Gmina Czerwieńsk). To powód do wielkiej radości i zadowolenia wszystkich strażaków naszej OSP oraz lokalnej społeczności. W tym konkretnym przypadku Gmina Czerwieńsk gwarantuje wkład własny w wysokości 250 tyś. zł. Burmistrz Czerwieńska zabezpiecza te środki w budżecie gminy. Warto o tym wiedzieć, bo nikt nam takiego nowego wozu strażackiego nie daje za darmo. Konieczność wymiany wysłużonego STARA naszej straży nie podlega dyskusji. W takiej sytuacji w kraju jest zdecydowana większość jednostek OSP – w tym roku znaleźliśmy się na liście i wszystkie przygotowania remizy na nowy wóz nabrały nowego blasku. Gratulujemy strażakom OSP Nietków nowego wozu i przygotowujemy się na jego oficjalne przyjęcie. O terminie poinformujemy.

04.05.2021r.
Dzień Strażaka w 2021 roku
Z przykrością informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo strażaków oraz ich rodzin w Gminie Czerwieńsk zostają odwołane Gminne Dni Strażaka. Ta uroczystość ze wszech miar Wam się należy, ale ograniczenia pandemiczne wciąż uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnych obchodów Waszego święta. Brak obchodów Gminnego Dnia Strażaka nie oznacza jednak, że strażacy OSP nie otrzymają odznaczeń. Zostaną one wręczone druhnom i druhom przez zarząd OSP.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin, wszelkiej pomyślności i spełnienia w realizacji misji niesienia pomocy potrzebującym. Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie i zaangażowanie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, systematycznej poprawy warunków jej pełnienia, szybkiej wymiany sprzętu na ten nowy i nowoczesny, a także zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i stałą gotowość do niesienia pomocy. Mieszkańcy doceniają Wasz codzienny trud. Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, świętego Floriana, przyświecają Wam zawsze w codziennej służbie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka.

01.05.2021r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja
W pierwszych dniach maja przez ostatnie 20 lat obchodziliśmy wspólnie na czerwieńskim rynku Dzień Flagi Narodowej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczynała Msza św. w kościele parafialnym w Czerwieńsku, następnie przy Pomniku Pamięci w Czerwieńsku odbywały się gminne obchody tych świąt połączone z oprawą wojskową. Mieliśmy sposobność złożyć wiązanki kwiatów, by oddawać cześć wszystkim mieszkańcom naszej gminy za ich dokonania na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz okazywać szacunek, pamięć i wdzięczność bohaterom polskiej historii, zasłużonym na rzecz naszej dużej Ojczyzny. W tym roku po raz kolejny, z powodu choroby koronawirusowej Covid-19, w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich podjęliśmy decyzję, by nie organizować gminnych uroczystości. Liczę jednak, że tego dnia w naszych domach oddamy tak, jak potrafimy najlepiej hołd tym wszystkim bohaterom, którzy w XVIII wieku próbowali zapobiec upadkowi naszego państwa, dla których najważniejszym symbolem była zawsze biało-czerwona flaga.
230 lat temu, dokładnie 3 maja 1791 roku, Polacy skupieni wokół obozu patriotycznego podjęli się próby ratowania upadającej Ojczyzny. Uchwalili dokument, który przeszedł do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa, jak ją wówczas nazywano, miała stać się fundamentem nowoczesnego państwa i narodu. Niestety wrogowie okazali się silniejsi, zasady zawarte w dokumencie nie weszły w życie. Jednak dokument ten stał się symbolem walki o lepsze państwo, lepszy naród i lepsze jutro. Dzisiaj ta symbolika nabiera jeszcze większego znaczenia.
W obliczu kryzysu, spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biało-czerwona flaga staje się z kolei bardzo mocno świadkiem naszego przywiązania do Ojczyzny, a zarazem znakiem naszej jedności, szlachetności, wolności, niezależności i samorządności, często też symbolem zwycięstwa. Wierzę, że dzięki naszej odpowiedzialności uda nam się pokonać ten trudny czas. 11 lat temu nasz czerwieński pomnik otrzymał nazwę „Pomnika Pamięci”. U jego podstawy umieściliśmy napis, który zaświadcza, że w pamięci pozostają stale wszyscy, którzy przez wieki byli związani z naszą małą Ojczyzną. Pamiętamy szczególnie o tych, którzy swoje życie poświęcili dla rozwoju tej naszej czerwieńskiej ziemi. 11 lat temu pojawiły się także nowe tablice, które nawiązują do uniwersalnych wartości - Pamięci, Wolności, Prawdy i Dobra. Chcemy, by zasady te były na wieki kierunkowskazami w życiu każdego człowieka i obywatela.
Chciałbym na te majowe święta życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest, jak pokazują nam doświadczenia innych krajów, niezwykle kruche i delikatne. Życzę nadziei, bo dzięki niej możemy żyć, planować i marzyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję wszystkim za okazywaną sobie pomoc, życzliwość, za troskę wobec drugiego człowieka. Tylko tak zdamy ten prawdziwy egzamin dojrzałości i obywatelskiej postawy. A przede wszystkim - za św. bratem Albertem Chmielowskim - życzę tego, byśmy jeden dla drugiego byli dobrzy jak chleb. Tak po prostu. Tak najszczerzej. Tak po ludzku.
[zdjęcia archiwalne z uroczystości w 2019 roku]                                                                                                                                                         Burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści