kwiecień 2020 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2020

30.04.2020r.
Wyjątkowa sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
W warunkach ograniczeń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem została przeprowadzona XVII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Obrady radnych, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące, zwiększone do 2 m odległości, ograniczona do niezbędnego minimum liczba uczestników), przebiegły bardzo sprawnie. Burmistrz Czerwieńska szczegółowo poinformował radnych o przedsięwzięciach realizowanych w naszej gminie w związku z zagrożeniem COVID-19. Informacja była obszerna i precyzyjnie wskazywała zakres podejmowanych w gminie działań. W dynamicznej sytuacji wszystkie jednostki organizacyjne gminy dostosowały swoje funkcjonowanie do zaleceń rządowych, w tym szczególnie sanitarnych. Mieszkańcy również bardzo odpowiedzialnie podeszli do ograniczeń i zakazów. Dzięki temu w Gminie Czerwieńsk nie ma osób zakażonych koronawirusem.
Wszystkie uchwały przygotowane do rozpatrzenia na sesji zostały przez Radę Miejską podjęte. Dotyczyły one m.in. wsparcia finansowego dla szpitala powiatowego w Sulechowie, niezbędnych zmian w budżecie gminy, statutu Zespołu Szkół w Czerwieńsku, zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze oraz podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miejskiej w sprawie ponownej skargi mieszkańców wsi Wysokie. Na zakończenie Przewodniczący Rady przedstawił sposób pracy komisji stałych w warunkach ograniczeń obowiązujących w maju. Sesja była transmitowana on-line, a nagranie będzie udostępnione w BIP gminy.

28.04.2020r.
Zachęcamy do udziału w akcji #mojaflaga
Biuro Programu „Niepodległa” kolejny raz zaprasza do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej flagi z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie lub w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga.
– Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo kupić przy okazji zakupów. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, że potrafimy się jednoczyć, solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu zgodnie z hasłem Wszystko będzie dobrze – podkreśla dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. My podpowiadamy, że można wykorzystać flagi, które były uszyte dla mieszkańców podczas projektu Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza Polaków i przyjaciół Polski do wywieszania flagi nie tylko 2 maja - w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale przez cały weekend majowy oraz dla uczczenia wszystkich ważnych rocznic.

25.04.2020r.

Czy wiecie, że dokładnie 110 lat temu...
Sytuacja w kraju i na świecie związana z koronawirusem i zakazem przemieszczania się sprawiły, że więcej czasu można poświęcić np. na naukowe poszukiwania. Spokojne analizowanie materiałów historycznych może prowadzić do bardzo ciekawych odkryć. Przykładem niech będą ciekawostki, które odszukał ostatnio dr Przemysław Góralczyk, a które dotyczą naszego Nietkowa. Efektem poszukiwań jest odnalezienie w przedwojennej prasie trzech niezwykle ciekawych fotografii z dawnych czasów. Ukazują one nieznane dotychczas oblicze naszej miejscowości.
Pierwsze pisemne wzmianki o Nietkowie pochodzą z 1305 roku. Niewiele jest materiałów opisujących wygląd wsi w dawnych czasach. Pierwsze pocztówki przedstawiające wygląd ulic, budynków i osób tutaj mieszkających pochodzą z końca XIX i początku XX wieku. Miejscowość bez wątpienia zmieniła się na przestrzeni lat. Pozostało już niewiele domów, które nie zmieniły swojego wyglądu od lat. Stąd też przedstawienie wiejskiej nietkowskiej chaty, wybudowanej - według przekazów - w 1683 roku, jest niezwykle ważnym śladem historii. Trudno określić, w którym miejscu wsi była ona usytuowana. Może ktoś z mieszkańców domyśla się gdzie ta chata mogła być wybudowana, rozpozna to miejsce lub układ przedstawiony na zdjęciu. Jeśli nie, to lokalizacja pozostanie już na zawsze zagadką. Dobrze, że chociaż pozostanie ten archiwalny materiał.

-  -  -  -  -  -  -  -  -

Równie ciekawą wydaje się fotografia przedstawiająca odświętny ubiór mieszkanki Nietkowa z początku XX wieku. To zdjęcie ma wyjątkową wartość, bo niezwykle trudno znaleźć w materiałach historycznych opis dawnych strojów, czy ubiorów świątecznych. To dawne zdjęcie, pomimo tego, że jest czarno-białe, wyraźnie pokazuje, że już ponad 100 lat temu mieszkanki Nietkowa nosiły elganckie, przemyślane i dopracowane stroje, wpisujące się w charakter swojej epoki. Można spekulować, czy są to dostojne przedstawicielki ówczesnych właścicieli winnic, a może to rodzina właścicieli młyna w Nietkowie? Dziś, bez jakiegokolwiek opisu, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Możemy jedynie podziwiać kunszt krawiecki i dbałość o szczegóły stroju - widać je gołym okiem.

-  -  -  -  -  -  -  -  -

Wśród sporej ilości materiałów najciekawsze okazało się z pozoru zwykłe zdjęcie, przedstawiające byka rasy wschodniofryzyjskiej o umaszczeniu czerwono-białym. Zwierzę urodzone 21 października 1908 roku, zostało dokładnie 110 lat temu, to jest 25 kwietnia 1910 roku, sprowadzone do Nietkowa przez właściciela gospody i zarazem nietkowskiej bukaciarni - Roberta Furkerta. W czasach mu współczesnych mieszkał w Nietkowie w domu o numerze 8. Dziś nawet trudno wskazać położenie jego gospodarstwa. Wydaje się, że było położone w okolicach dzisiejszej przychodni lekarskiej lub w okolicach dzisiejszego przedszkola, ale to tylko domysły. Pewne natomiast jest, że byk o imieniu Emanuel zajął czwarte miejsce w konkursie licencjonowanych byków okręgu zielonogórskiego w 1910r. Było to spore wyróżnienie dla byka, ale i dla jego właściciela - lokalnego gospodarza. Sam fakt, że wzmianka o tym wydarzeniu i zdjęcie byka zostało zachowane dla potomnych świadczy o randze tego wydarzenia.
Źródło: Hauskalender fuer Kreis Grunberg in Schlesien 1911 – 1913.
Materiały wyszukał i opracował dr Przemysław Góralczyk

22.04.2020r.
Okolice stawu przy ul. Żwirowej zostały posprzątane
Grupa aktywnych wolontariuszy z koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie społecznie posprzątała okolice stawu przy ul. Żwirowej. Akcja była przeprowadzona w ramach wiosennego porządkowania najbliższego otoczenia. Teren wokół stawu został uprzątnięty i można tam miło spędzić czas. Apelujemy jednak o zachowanie porządku w tym miejscu, bo teren jest naszą wspólną własnością. Osoby korzystające z tego miejsca proszone są o sprzątanie po sobie - zabieranie ze sobą śmieci i opakowań, aby kolejni użytkownicy mogli w czystym otoczeniu spędzić wolny czas. W imieniu mieszkańców dziękujemy wolontariuszom za społeczne posprzątanie tego terenu. Taka postawa jest godna naśladowania i pochwały. Dzięki takim inicjatywom nasz Nietków zyskuje atrakcyjny wygląd.

20.04.2020r.
Akcja rozdawania maseczek ochronnych

18.04.2020r.
Rusza budowa ogrodzenia boiska od strony ul. Ogrodowej

16.04.2020r.

Komunikat Burmistrza Czerwieńska
W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa tj. od dnia 16.04.2020 r. nałożenie obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki (§ 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) Burmistrz Czerwieńska podjął decyzję, że od dnia 17.04.2020 r. na każdą nieruchomość, lokal mieszalny na terenie gminy zostaną wydane po 2 sztuki maseczek ochronnych bawełnianych wielokrotnego użytku w celu zabezpieczenia mieszkańców przed koronawirusem. Maseczki będą wydawane za pośrednictwem sołtysów oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Pranie (dezynfekcja) maseczek wielorazowego użytku powinna przebiegać w sposób następujący:
KROK 1: Po zdjęciu maseczki włóż ją do foliowego woreczka i szczelnie zamknij. Pamiętaj jednak o tym, by w czasie zdejmowania nie dotykać jej wierzchniej warstwy. Woreczek z maseczką przechowuj do czasu prania. KROK 2: Przed praniem nałóż jednorazowe rękawiczki. KROK 3: Zawartość foliowego woreczka wrzuć do bębna pralki. Uważaj jednak na to, by nie dotykać jego zawartości. Co istotne, tego typu maseczki nie powinny być prane razem z ubraniami, bielizną, czy innymi częściami garderoby. Temperatura prania nie może być niższa niż 60 stopni. Minimalny czas prania to 45 minut. KROK 4: Po wyschnięciu maseczkę należy wyprasować z użyciem maksymalnej temperatury żelazka. Do czasu ponownego użycia należy ją przechowywać w czystym miejscu.
Należy też pamiętać, że jeśli maseczka wielorazowego użytku podczas noszenia zaczyna być wilgotna (po około 40-60 minutach), jest to znak, by ją wymienić.

15.04.2020r.

Będzie interwencyjny zakup laptopów
Od 1 kwietnia trwa nabór wniosków o 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego, który będzie użyczany uczniom na czas zdalnej edukacji. Do podziału na wszystkie gminy i powiaty w kraju jest 186 milionów złotych. Jeszcze przed świętami Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło pierwsze wnioski samorządów o pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania. W zależności od liczby uczęszczających do szkół uczniów samorządy mogą ubiegać się odpowiednio o 35 tys. zł, 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł, 80 tys. zł lub 100 tys. zł.
Wnioski samorządów spływają dość sprawnie. Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty. Wydatki można ponosić jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Gmina Czerwieńsk została zakwalifikowana do 4 grupy samorządów - kwota dotacji nie może przekroczyć 70 tys. zł. W Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku w trybie pilnym przygotowano i wysłano wniosek aplikacyjny. Z zadowoleniem możemy dziś poinformować, że dotacja - dokładnie w kwocie 69.171,50 zł - została Gminie Czerwieńsk przydzielona. Nasza gmina znajduje się na 120. miejscu listy rankingowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 7 kwietnia 2020r. W najbliższych dniach, za pośrednictwem szkół, komputery zostaną użyczone uczniom na czas prowadzenia zdalnej edukacji.

14.04.2020r.

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale bieżące funkcjonowanie gminy przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Zbliża się dobra okazja do zrobienia porządków, bo już za 11 dni na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 25 kwietnia 2020 roku.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny we wtorki od 12:00 do 15:00.

11.04.2020r.

Opryski na meszki zostały wykonane
Okres zimowy 2019/2020 był właściwie niezauważalny, bardzo krótki i bardzo ciepły. Warunki pogodowe sprawiły, że nastąpił znacznie szybszy rozwój roślinności w toni wodnej, stanowiącej podłoże dla rozwijających się larw meszek. Jak wynika z przeprowadzonych badań w wodach odnotowano formy wodne meszek, w tym głównie larwy II i III stadium rozwojowego. Wysokie zagęszczenie larw od 4150 do 18230 osobników na jednostce powierzchni odnotowano w Zimnym Potoku. Na całej długości tego cieku, głęboko w wodzie występowały larwy i poczwarki. Najliczniej larwy wystąpiły na odcinku od Dobrzęcina do Lasek. Ich obecność głównie stwierdzono na roślinach i zanurzonych kamieniach wzmacniających brzegi. Poczwarki w tym cieku stanowiły około 6% form wodnych.
Rekomendowano wprowadzenie do wód Zimnego Potoku larwicydu opartego na zarodnikach przetrwalnikowych bakterii Bacillus thuringensis v. israelensis - serotyp H14 i kryształkach białkowych (δ–endotoksyna) na odcinku Czerwieńsk - Nietków - Laski. Termin oprysków nie mógł przekroczyć 5 kwietnia 2020 roku.
W dniach 3-4 kwietnia Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Piotrowski z Przylepu, na zlecenie Gminy Czerwieńsk, wykonał opryski na odcinku około 9 km na kanale Zimny Potok w obrębie miejscowości: Czerwieńsk, Nietków i Laski - zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołu z monitoringu meszek.
Po przeprowadzonych opryskach w dniu 7 kwietnia 2020 roku przeprowadzono kontrolny monitoring meszek w celu oceny stanu populacji Simuliidae w wodach Zimnego Potoku. Wykonany oprysk do wody skutecznie zniwelował wysokie zagęszczenie larw meszek.
Mamy nadzieję, że te działania będą skuteczne i meszki nie będą w tym roku występowały w ilościach powodujących irytację i zdenerwowanie mieszkańców.

08.04.2020r.
Tarcza antykryzysowa - pakiet pomocy dla firm

06.04.2020r.

Wiosenne utrapienie strażaków


Wczesną wiosną trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają podmuchy wiatru, które często przenoszą ogień na pobliskie lasy oraz zabudowania. W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu linii kolejowej to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych.


Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje przyswajanie azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę, a jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną również biedronki zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby. Płomienie i dym zabijają pszczoły, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej - kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw tragicznie ginie wiele pożytecznych zwierząt.

Praktycznie codziennie słychać odgłosy syren jadących do pożaru strażaków. To wielkie utrapienie służb i konieczność prowadzenia kosztownych akcji. Strażacy apelują o pozostanie w domu, bo kary za takie "wypalanie" są bardzo wysokie.

03.04.2020r.
Zagrożenie koronawirusem zmusza do pozostania w domu

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści