czerwiec 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

CZERWIEC 2017

30.06.2017r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku

Sesja Rady Miejskiej w czerwcu często nazywana jest "absolutoryjną". Pierwszy  raz zdarzyło się, że na sali obrad podczas rozpatrywania tak ważnych  spraw dla mieszkańców gminy nie było obecnych sołtysów. Miejsca dla nich wyznaczone były puste... W toku obrad radni  ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim - szczególnie pod kątem realizacji budżetu. Tą procedurę poprzedziła dyskusja nad Sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk w roku 2016. Mimo uwag,  które radni zgłaszali podczas prac nad tym dokumentem w poszczególnych komisjach większością głosów sprawozdanie przyjęto. Żadnych niespodzianek nie było również z absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus otrzymał je jednomyślnie.
W  trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady  Miejskiej. Radni byli wyjątkowo zgodni. Uchwały zostały podjęte  jednomyślnie - nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie był przeciw.
W  trakcie obrad Rady Miejskiej Burmistrz Czerwieńska poinformował o  powitaniu uczestników Flisu Odrzańskiego, który ze względu na niski  poziom wody w Odrze zatrzyma się tak, jak 10 lat temu - przy ostrodze,  po lewej stronie przystani rzecznej w Nietkowie. Odbędzie się to w  niedzielę, 2 lipca, od godziny 11:00 do 14:00. Kolejną interesującą  sprawą dla mieszkańców Nietkowa była informacja dotycząca jakości wody w  naszej miejscowości. Od kilku miesięcy naukowcy Politechniki Gliwickiej  analizowali sytuację na ujęciu wody i wodociągu w Nietkowie.  Przeprowadzono wiele różnorodnych badań próbek wody i ostatecznie  oceniono, że... woda nasza ma za mało tlenu. Wartości w pobranych  próbkach oscylowały w okół 0,5%, a powinny być na poziomie 1,5%.  Konieczne jest dokładne czyszczenie i konserwacja areatorów na ujęciu  wody. POMAK przystąpił już do pracy i wkrótce powinna nastąpić poprawa  jakości wody u odbiorców.
Jeszcze  jedna sprawa została zasygnalizowana. Poprawa drogi dojazdowej od  Borynia do posesji przy Odrze (ul. Boczna) będzie możliwa do  zrealizowania po zmianach budżetowych we wrześniu. Po rozmowach w  Urzędzie Marszałkowskim ta inwestycja będzie dofinansowana, ale wymaga  sporego wkładu własnego. Przy dużym już wysiłku inwestycyjnym gminy  trzeba będzie nieźle "pogłówkować" jak zabezpieczyć potrzebne środki w  tegorocznym budżecie.
Treść  wszystkich podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i  Miasta w Czerwieńsku. Można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał, nad którymi na bieżąco pracują komisje Rady Miejskiej. Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.

26.06.2017r.

Flis Odrzański 2017 zatrzyma się w Nietkowie

To już tradycja. Z końcem czerwca pasjonaci łódek, tratew i wszelkich obiektów pływających  spotykają się na wyjątkowej imprezie. Flis Odrzański kolejny raz zmierza do portu w Szczecinie. W tym roku 2017 mija 10 rocznica imprez związanych z powitaniem Flisu Odrzańskiego w Gminie  Czerwieńsk. W 2007 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nietków rozpoczęło promocję walorów turystycznych nadodrzańskich Gminy Czerwieńsk organizując po raz pierwszy „Święto Odry w Nietkowie”. Od tego czasu Gmina Czerwieńsk stała się faktycznie turystyczną gminą w grupie gmin nadodrzańskich. Wielu nie wierzyło w sens tych działań  patrząc z niedowierzaniem na tą inicjatywę. A w tym roku, po 10 latach Nietków ma nadodrzańską przystań turystyczną! Dlatego warto kontynuować konsekwentnie dalej znaczące działania. Chwała zapaleńcom oddanym i  zaangażowanym od lat dla rozwoju turystyki odrzańskiej. Powodzenia. Ahoj!     - Marek Mroczek

24.06.2017r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice byli uśmiechnięci i zadowoleni. Kolejny rok nauki dla wszystkich uczniów został zakończony. Podsumowując: to był dobry rok, bo uczniowie zdobyli wiele ważnych wyróżnień i często zwyciężali w rywalizacji z innymi szkołami. Dzieci wróciły do domów ze świadectwami, dyplomami i nagrodami. Nadszedł dla nich czas upragnionych wakacji i wypoczynku. Od września wchodzi w życie reforma oświaty i będzie trochę zmian w funkcjonowaniu szkół. Dzisiaj wszystkim jednak życzymy radosnych, pogodnych i bezpiecznych wakacji. A najlepsze wakacje będą wtedy, gdy po ich zakończeniu wszyscy z radością i nowym zapasem sił spotkamy się na rozpoczęciu szkoły. Do zobaczenia we wrześniu.


22.06.2017r.

Dobrze zorganizowana integracja rodzinna


20.06.2017r.

Ołtarze przygotowane na Boże Ciało '2017


19.06.2017r.

Nowe zasady wycinki drzew

17  czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2017r., poz. 1074). Na mocy jej zapisów osoby fizyczne, będące  właścicielami nieruchomości, z których usuwane są drzewa na cel  niezwiązany z prowadzeniem działalności  gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa  do Burmistrza, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm  przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie  musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z  której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą  usytuowanie drzewa na nieruchomości. Urzędnik gminy w terminie 21  dni od daty doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu sprawdzenia  stanu faktycznego w terenie. Po dokonaniu oględzin Burmistrz w terminie  14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść  sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł  sprzeciwu w terminie. Burmistrz może przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do  wniesienia sprzeciwu, dzięki czemu drzewo można będzie  usunąć szybciej. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6  miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po  dokonaniu ponownego zgłoszenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania  oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o  pozwolenie na budowę, a budowa ta ma ścisły związek z prowadzeniem  działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości,  na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela  nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Uwaga!  Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem  oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu  organu, skutkować  będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Obowiązek  uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na  wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Nie  jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód  pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm (topole, wierzby, klon  jesionolistny, klon srebrzysty), 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia  akacjowa, platan klonolistny), 50 cm (pozostałe gatunki drzew). Więcej  informacji pod nr tel. 68-3278179.

16.06.2017r.

Ogólnopolski program Równać Szanse
Z przyjemnością  przekazujemy informację, że projekt Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa  pod nazwą "Co nam w duszy gra..." przeszedł pozytywną ocenę formalną i  ocenę merytoryczną. Tym samym nasze stowarzyszenie jako jedyne z  województwa lubuskiego otrzymało dofinansowanie w ogólnopolskim  programie Równać Szanse. Istotą tego programu  są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem  i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się  po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać  nowe kontakty. Umiejętności zdobyte w trakcie  realizacji naszego projektu przydadzą się na całe życie - niezależnie od  tego, co uczestnicy będą robić i z kim będą w przyszłości planować  wspólne działania.
To zysk w czystej postaci. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody  człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać  wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej  przyszłości. Ma przecież takie samo prawo, jak  jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na  miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse,  które przyniesie mu życie. Projekt Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa  wypełnia pewną lukę i skierowany jest do młodzieży w  wieku od 13 do 19 lat - zarówno z naszej szkoły podstawowej, jak i z  gimnazjum. Rozpoczął się już nabór do grupy projektowej, a cykl bardzo  ciekawych przedsięwzięć trwać będzie od sierpnia 2017 roku do  października 2018 roku. To sporo czasu, ale z pewnością warto będzie  uczestniczyć w tym projekcie.

14.06.2017r.

Kolejne zawody wędkarskie

Sezon wędkarski w pełni, a w Nietkowie miłośników wędkowania jest wielu. Dlatego z przyjemnością informujemy, że w niedzielę - 18 czerwca 2017 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godz. 5:00 do godz. 5:30.
Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2017 koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY


12.06.2017r.

Prace w sołectwie posuwają się do przodu


09.06.2017r.

Pejzaż Muzyką Malowany

Bieżący sezon festiwalowy bardzo udanie rozpoczął nasz flagowy zespół NIETKOWIANKI, który na XXII. Przeglądzie Zespołów Ludowych "Pejzaż Muzyką Malowany" w Gościeszowicach zdobył I. miejsce i tytuł Laureata.

Jury przyznało zespołowi te zaszczytne tytuły po wysłuchaniu ponad 20-stu wykonawców z całego regionu. To duży sukces dla zespołu, który w tym roku sporo pracował nad aranżacjami nowych utworów. Przekazujemy słowa uznania, gratulacje i życzymy dalszych udanych występów na scenie.


07.06.2017r.

Zawody wędkarskie

Okoliczne wody znane są z pięknych okazów ryb złowionych przez wędkarzy. Dlatego z przyjemnością informujemy, że w niedzielę - 11 czerwca 2017 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godz. 5:00 do godz. 5:30.

Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2017 koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY


05.06.2017r.

Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Rada Miejska podejmuje decyzja na sesjach zwyczajnych (zaplanowanych) oraz sesjach nadzwyczajnych (zwoływanych najczęściej na wniosek Burmistrza Czerwieńska). Rok 2017 charakteryzuje się dużą dynamiką wydarzeń, które mają wpływ na organizację pracy rady. Dobrym tego przykładem jest sesja nadwyczajna dotycząca apelu ws. budowy mostu na Odrze oraz ostatnia sesja - zwołana w związku z potrzebą dokonania zmian w budżecie gminy.
Po wielu miesiącach zabiegów nasza gmina otrzymała z budżetu województwa lubuskiego kwotę 350 tys. złotych na zadanie pod nazwą "Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji". Chodzi o budynek po byłej kotłowni znajdujący się w Czerwieńsku na osiedlu Zielonogórska. Właśnie tam ma powstać nowoczesne Centrum Rehabilitacji. Ta sprawa jest ważna dla wszystkich mieszkańców gminy. Jednak, aby Burmistrz Czerwieńska mógł rozpocząć procedury wykonawcze konieczne były zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Istotny jest czas na realizację tego zadania. Te pieniądze muszą być wydane do końca roku, a najbliższa sesja zwyczajna Rady Miejskiej jest zaplanowana na koniec czerwca. To opóźniłoby rozpoczęcie procedur przetargowych o około miesiąc. Stąd właśnie pojawił się wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadwyczajnej Rady Miejskiej. Na temat Centrum Rehabilitacji radni wielokrotnie dyskutowali w toku prac komisji stałych. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to ponad 1 mln 140 tys. zł. Burmistrz Czerwieńska planuje za uzyskane pieniądze wykonać roboty rozbiórkowe oraz ogólnobudowlane prace przygotowawcze. Radni jednomyślnie popierają takie działania - niezbędne zmiany w budżecie zostały uchwalone i wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na te prace.  
Podczas sesji podjęto też uchwały, które miały opinie komisji stałych rady. Z dużym zadowoleniem radni przyjęli informację Burmistrza Czerwieńska o tym, że jest już wykonana "Koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej" - można się z nią zapoznać w urzędzie gminy. Mówiąc krótko: ścieżka przebiegać będzie od Przylepu przez Płoty i Czerwieńsk do Nietkowa po prawej stronie drogi. Jest kilka miejsc newralgicznych, ale teraz właśnie jest czas na dyskusję związaną z jej przebiegiem oraz dokonanie ostatecznych zmian i uzgodnień. Radni poruszali też problem ograniczenia populacji komarów, jednak - podobnie jak w poprzednich latach - zabiegów odkomarzania w naszej gminie nie będzie. Warto dodać, że radni nie otrzymują żadnych dodatkowych pieniędzy za udział w sesjach nadzwyczajnych i wykonują obowiązek uczestnictwa w takiej sesji w ramach sprawowanego mandatu radnego.

02.06.2017r.

Jest poważna sugestia, aby Dzień Dziecka w Nietkowie obchodzony był... codziennie


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści