Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2018

19.01.2018r.

Zostaw w Nietkowie 1% podatku

Właśnie rozpoczyna się akcja przekazywania 1% podatku na wybrany cel. Każdy może przekazać swój 1% podatku np. na wsparcie osób chorych, na rzecz schronisk dla zwierząt, na działalność sportową naszego klubu piłkarskiego, albo na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. W tej akcji nie chodzi o rywalizację "kto więcej zbierze". Ważne jest, że przekazane w ten sposób pieniądze zostaną w naszym środowisku.
Przekazanie podatku jest proste. Wypełniana deklaracja podatkowa (np. PIT-37) zawiera pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji, przekazywaną kwotę oraz cel szczegółowy - pełną nazwę organizacji, której przekazujemy 1%. Wielu mieszkańców korzysta z różnych programów komputerowych, które same obliczają wysokość przekazywanej kwoty. Można skorzystać z tych udogodnień, ale trzeba uważać, bo są one "dedykowane" i nie zawsze można wpisać inny KRS. Warto pobierać druki bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów. Jeśli sami nie zdecydujemy o tym dla kogo przeznaczyć 1% podatku, to będzie on automatycznie przekazany do Skarbu Państwa...

15.01.2018r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Nietkowie

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku w całym kraju 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze dla Orkiestry. Wśród nich grupa 20-stu uczniów ze sztabu, który miałł swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Wolontariusze znów spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 4.806,58 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.           - galeria zdjęć


12.01.2018r.

Nowy Rok - a problemy stare...
Na stronie internetowej gminnej spółki POMAK opublikowano najnowszą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Zielonej Górze w sprawie jakości wody u odbiorców w Nietkowie. Wyniki badań próbek wody pobranych na początku października przez SANEPiD wskazywały na poprawę parametrów wody prawie w całym Nietkowie. Na końcówce wodociągu (przy ul. Kościuszki 102) niestety wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych norm (mętność = 8 NTU, a zawartość żelaza = 1400 mikrogramów/litr). Spółka POMAK została poinformowana o wynikach tych badań oraz zamiarze przeprowadzenia kolejnej kontroli.
W dniu 19 grudnia 2017r. pracownicy SANEPiD-u musieli jednak odstąpić od działań kontrolnych, ponieważ na ujęciu wody w Nietkowie doszło do aktu wandalizmu (kradzież sprężarki), co mogło mieć wpływ na pogorszenie jakości wody u odbiorców. No, ręce opadają.... Bezmyślność, głupota i brak elementarnej wyobraźni złodzieja (lub złodziei) mogły doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u wszystkich mieszkańców Nietkowa. W trybie działań kryzysowych spółka natychmiast przystąpiła do działań zapewniających poprawną jakość dostarczanej wody, ale skutki złodziejstwa i wandalizmu były już faktem. Proces uzdatniania wody dla mieszkańców został zakłócony. Przywrócenie prawidłowej i stabilnej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie wymaga wielu prac naprawczych i czasu. Stąd wniosek spółki POMAK o wydłużenie terminu przeprowadzenia kontroli i umożliwienie wykonania napraw na ujęciu wody w terminie do 31 stycznia 2018r.
PPIS przychylił się do tego wniosku, bo przemawia za tym interes społeczny. Przypomniał jednocześnie, że bezpieczeństo i zdrowie ludzi wymaga, by jakość wody była zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przy podejmowaniu tej decyzji uwzględnione zostały dotychczasowe działania spółki POMAK (m.in. współpraca z naukowcami Politechniki Śląskiej i realizacja działań naprawczych) zmierzające do trwałego rozwiązania problemu jakości wody w Nietkowie.

10.01.2018r.

Szkolne Kolędowanie przed Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku


08.01.2018r.

Gmina Czerwieńsk wprowadza e-usługi

Zakończyła się realizacja projektu pod nazwą "Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały już wdrożone i mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z następujących usług: e-podatki, e-śmieci, e-zapisy, e-usterka, e-biblioteka, e-Czerwieńsk oraz ewidencja gruntów.
e-podatki to portal podatkowy umożliwiający  udzielenie informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do Gminy dla osób fizycznych i prawnych. Daje on możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Możliwe jest również opłacenie wybranych należności przez Internet.
e-śmieci to portal służący do rejestracji deklaracji i opłat za wywóz nieczystości.  
e-zapisy - portal umożliwiający przeprowadzenie procesu rekrutacji dla szkół i przedszkoli. Dzięki niej mieszkańcy mogą zarejestrować swoje dziecko w internetowym systemie rekrutacyjnym.
e-usterka to portal pozwalający zgłosić mieszkańcom usterki drogi lub innego zdarzenia związanego z uszkodzeniami.
e-biblioteka - portal umożliwiający szybkie przeszukiwanie katalogów wszystkich bibliotek - w Nietkowie, Nietkowicach, Leśniowie Wielkim oraz w Płotach. Umożliwia ponadto zamawianie, rezerwowanie i wypożyczanie książek.
e-Czerwieńsk to aplikacja mobilna umożliwiająca informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach, a także służąca do przekazywania komunikatów (np. o zagrożeniach kryzysowych).
ewidencja gruntów jest aplikacją umożliwiającą uwidocznienie na portalu mapowym informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków, aktualnych punktów adresowych oraz przebiegu dróg z informacją o właścicielu. Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w układzie dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów.
Dzięki wdrożonym e-usługom konieczność osobistego stawiania się w urzędzie może zostać zredukowana do minimum. Zachęcamy więc do korzystania z tych nowych możliwości elektronicznej komunikacji z Urzędem Gminy w Czerwieńsku.


05.01.2018r.

Nowe wyposażenie Domu Kultury w Nietkowie

Przełom roku był okresem intensywnych prac przy skręcaniu mebli zakupionych do Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w naszym Domu Kultury. Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa nie tylko wyremontowali i wymalowali sale w WDK. Kolejny raz spisali się na medal - nowe meble są już złożone i ustawione w tych pomieszczeniach. Ich zakup był możliwy dzięki dobrej współpracy między Gminą Czerwieńsk i Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Stworzone zostały przyjazne warunki do realizacji zajęć z uczestnikami projektu "Lepsze Jutro". Oni też mieli swój udział w przygotowaniu pomieszczeń, wykonując starannie prace porządkowe. Tak przygotowane sale wpłyną też korzystnie na realizację innych zajęć w WDK, bo będzie można tam realizować nie tylko zajęcia projektowe. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców Nietkowa..


02.01.2018r.

Wywóz odpadów komunalnych w 2018 roku

Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (kubły) oraz odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2018 roku przedstwia się w sposób podany w tabeli. Wywóz odpadów w dalszym ciągu prowadzi firma Tönsmeier Sp. z o.o., a opłaty i wszystkie pozostałe sprawy organizacyjne pozostają bez zmian.

Miesiąc

Odbiór odpadów w KUBŁACH - Nietków, Boryń

Odbiór WORKÓW - Nietków, Boryń

STYCZEŃ

12 (piątek);   26 (piątek)

10 (środa)

LUTY

9 (piątek);   23 (piątek)

7 (środa)

MARZEC

9 (piątek);   23 (piątek)

7 (środa)

KWIECIEŃ

7 (sobota);   20 (piątek)

5 (czwartek)

MAJ

5 (sobota!);   18 (piątek)

2 (środa);  30 (środa)

CZERWIEC

2 (sobota);   15 (piątek);   29 (piątek)

27 (środa)


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści