Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

SIERPIEŃ 2014

29.08.2014r.

Czy to jest atrakcja turystyczna na miarę naszej gminy... ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.08.2014r.

Takie grzyby tylko w Nietkowie!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.08.2014r.

Dożynki Powiatowo-Gminne '2014                       więcej zdjęć w galerii

To były bardzo udane dożynki dla mieszkańców Nietkowa. Doceniona została praca i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków przez naszą Sołtys - panią Halinę Kaźmierczak. Została ona wyróżniona tytułem najlepszego sołtysa Gminy Czerwieńsk. Wieniec dożynkowy, wykonany przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich zajął pierwsze miejsce w gminie wśród wieńców tradycyjnych, a także zdobył pierwsze miejsce w powiecie zielonogórskim. Za tydzień weźmie udział w konkursie wojewódzkim. Wreszcie nasza drużyna, z wielkim zaangażowaniem rywalizująca w XV Rycerskim Turnieju Gmin Partnerskich zajęła drugie miejsce. Tyle wyróżnień, chociaż jako wyróżnienie i szacunek dla dokonań zespołów muzycznych należy też uznać występy zespołu RYTM oraz zespołu NIETKOWIANKI. Nasi wykonawcy prezentowali swój repertuar w doborowym towarzystwie zespołów ze Słowacji, z Grecji, a także naszych gminnych.
Bez dwóch zdań: mieszkańcy Nietkowa mogą być dumni i zadowoleni z reprezentacji uczestniczącej w tegorocznych dożynkach powiatowo-gminnych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.08.2014r.

Informacja dla przedszkolaków oddziału przedszkolnego w szkole

Przez cały tydzień, od poniedziałku (25 sierpnia) do piątku (29 sierpnia) w oddziale przedszkolnym  w szkole organizuje się w godzinach 9:00 - 12:00 zajęcia adaptacyjne dla  dzieci, które od 1 września rozpoczynają edukację w przedszkolu mieszczącym się w szkole. Zajęcia adaptacyjne będą miały na celu zapoznanie dzieci z obiektem przedszkola, nauczycielami prowadzącymi zajęcia, integrację grup oraz danie maluchom szansy łagodnego przyzwyczajenia się do nowego miejsca. Przedszkolaki, które będą uczęszczać na zajęcia adaptacyjne prosi się o przyniesienie zmiennych bucików do sali oraz małego śniadanka.
O godz. 17:
00 25 sierpnia odbędzie się też w szkole pierwsze spotkanie dla rodziców, na którym omówiona zostanie niezbędna wyprawka oraz organizacja zajęć w przedszkolu od 1 września. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Szkoły Beata Kłos-Wygas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.08.2014r.

Zawody wędkarskie


Informujemy, że w najbiższą niedzielę - 24 sierpnia 2014 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy Przystani od godziny 5:
30 do godziny 6:00.
Tradycyjne wpisowe: seniorzy 10 zł, młodzież 5 zł. Zawody wliczane są do klasyfikacji Grand Prix koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2014r.

Kilka słów podziękowań dla burmistrza...

"Prawda zawsze na wierzch wypływa" - mówią mieszkańcy. Tym razem też tak jest. Dnia 04.08.2014r., w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody SANEPID pobrał do analizy próbki wody z budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 12 w Nietkowie oraz ze sklepu spożywczego w Laskach 36. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wodzie znajdują się bakterie grupy coli w ilości odpowiednio: 6jtk/100ml i 3jtk/100ml, przy dopuszczalnej zawartości powyższego parametru 0 jtk/100ml, tym samym woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Burmistrz Czerwieńska został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenia konsumentów w wodę o odpowiednich parametrach. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Nietków. W związku z tym Burmistrz Czerwieńska podjął następujące czynności:
NIE POINFORMOWAŁ MIESZKAŃCÓW o występującym zagrożeniu, ale w dniu 8 sierpnia nakazał spółce POMAK wykonanie kompleksowego płukania sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości: Nietków, Boryń i Laski. Na stronie internetowej POMAK ukazał się lakoniczny komunikat o możliwych przerwach w dostawie wody spowodowanych płukaniem sieci wodociągowej - i nic więcej! Jak mawia klasyk: "Ani me, ani be, ani kukuryku". Przez kilka dni ludzie odpowiedzialni za nasze zdrowie nie raczyli poinformować mieszkańców o bardzo poważnym zagrożeniu.
W dniach 11-12 sierpnia ponownie pobrano próbki wody z budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 12 i ze sklepu w Laskach 36, celem przeprowadzenia badań w ramach monitoringu wewnętrznego (przed wodomierzem). Tym razem bakterii grupy coli nie stwierdzono i 12 sierpnia
Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w Nietkowie, Boryniu i Laskach spełnia wymagania pod względem mikrobiologicznym.
Tą dobrą wiadomość, poszerzoną o opis prawdziwych przyczyn płukania sieci wodociągowej, zamieszczono na stronie internetowej urzędu gminy 18 sierpnia, o godz. 11:
59. Od wykrycia poważnego zagrożenia upłynęło więc 14 dni... Gorąco dziękujemy za taką troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.08.2014r.

Będzie nowy odcinek chodnika

Ta wiadomość jest już pewna - są pieniądze na dokończenie chodnika na ulicy Kościuszki (do końca miejscowości). Prace zostaną wykonane jesienią.
Tą dobrą wiadomość przekazał nam radny powiatowy p. Jacek Gębicki, który zabiega od dwóch lat o realizację tego przedsięwzięcia.
Po wykonaniu kanalizacji został niedokończony fragment chodnika - teraz roboty zostaną zakończone. Pieniądze będą przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg, który będzie odpowiedzialny za wykonanie prac. Cieszą nas takie informacje.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.08.2014r.

Zaproszenie na Święto Plonów '2014

Tegoroczne dożynki powiatu zielonogórskiego odbędą się 23 sierpnia w Czerwieńsku. Trzeba przyznać, że zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Po mszy w kościele pw. Św. Wojciecha barwny korowód przemaszeruje na stadion miejski. Tam, po przemówieniach, nastąpi uhonorowanie najlepszych rolników odznaczeniami "Zasłużony dla Rolnictwa". Następnie rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszą gminną posesję oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Program artystyczny to prawdziwa gratka. Rozpoczną "Dzieci Mazowsza" oraz formacje "Rytm" i "Trzy plus Dwa". Wystąpią zespoły folklorystyczne: KALARRYTES oraz FURMANI. Nie zabraknie też występów naszych rodzimych zespołów śpiewaczych i tanecznych. Atrakcją będzie pokaz walk rycerskich w wykonaniu Wojów Piastowskich "Jantar", którzy zorganizują na placu dożynkowym osadę rycerską. Będzie można przymierzyć ekwipunek rycerski oraz wykonać pamiątkową fotografię w strojach księcia i księżnej. Rycerski będzie też Turniej Gmin Partnerskich Jubileusz 15-lecia turnieju zasługuje na odpowiednią oprawę - w szranki pójdą więc w tym roku rycerze z partnerskich wsi Gminy Czerwieńsk i Drebkau. Zapowiada się pasjonująca walka drużyn.
Kolejna atrakcja przygotowana przez organizatorów to warsztaty pieczenia chleba, podczas których każdy kto tylko zechce, wypiecze własny bochenek. Do degustacji swoich wyrobów zaproszą nas także Koła Łowieckie "Jeleń" i "Bór". Specjały z dziczyzny z pewnością znajdą wielu amatorów myśliwskich potraw. Swoje stoiska będą miały też Organizacje Pozarządowe, KRUS, handlowcy i rękodzielnicy. Nie zabraknie również rozrywki dla najmłodszych uczestników.
Wieczorna część uroczystości, to pokazy tańca orientalnego, fire show oraz prawdziwa muzyczna uczta - koncert zespołu STONEHENGE, który ze swoją "Muzyką Świata" zabierze Państwa w podróż w czasie. W rytmie Zorby odwiedzimy słoneczną Grecję, ze znanymi francuskimi melodiami zawitamy na Pola Elizejskie pod Wieżę Eiffla. A potem odbędziemy muzyczną podróż po Irlandii, Szkocji, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Żywiołowe rytmy i szybkie tempo nie pozwolą się nudzić, a atmosferę z pewnością podkręcą dźwięki tradycyjnych rosyjskich pieśni ludowych w nowoczesnych aranżacjach. Imprezę dożynkową zakończy zabawa plenerowa. Zapraszamy!!!

Dyrektor MGOK w Czerwieńsku - Jolanta Matuszkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.08.2014r.

Ocena wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk


Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej ważnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za lata 2012-2013. Ten wstydliwie unikany przez burmistrza temat dopiero po kilku latach konsekwentnych działań radnych doczekał się publicznej prezentacji i dyskusji.
Wieloletnie programy rozwoju muszą podlegać procesowi monitoringu, który powinien odpowiedzieć na dwa pytania: Czy strategia jest faktycznie realizowana? Czy strategia przynosi zamierzone skutki?

Przy wdrażaniu Strategii Gminy popełniono bardzo dużo błędów. Nie opracowano szczegółowego planu jej wdrażania, ani nie określono zadań pośrednich (prowadzących do realizacji zadań głównych i celów). No, a nie mając planu wdrażania Strategii nie można niestety stwierdzić, czy działania są prowadzone zgodnie z planem. Ocena procesu wdrażania strategii dokonana na podstawie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć strategicznych wypada bardzo słabo. Radni od kilku lat zabiegają o zmianę podejścia do procesu przygotowania budżetu. Chcą, aby każdy projekt budżetu zawierał opis wpływu wydatków w danym roku na realizację Strategii Rozwoju. Podjęli stosowną uchwałę w tym zakresie, ale materiały przygotowywane przez burmistrza nie wypełniają zapisów tej uchwały.
Weryfikacja stopnia zaawansowania procesu wdrożenia strategii powinna być dokonywana w okresach jednorocznych. Co roku powinna następować aktualizacja zapisów strategii, oceniany postęp prac nad jej realizacją, a następnie wskazywane kolejne priorytetowe zadania do realizacji w roku następnym. Przy wyborze zadań do realizacji powinny być brane pod uwagę zmieniające się uwarunkowania zarówno zewnętrzne (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych), jak i wewnętrzne (chociażby trudna sytuacja finansowa gminy, konieczność restrukturyzacji zadłużenia). Proponowane zmiany powinny być uchwalane przez Radę Miejską. Tak powinno być, ale tak niestety nie jest. Nie ma więc mechanizmu, który pozwoliłby wykryć problemy nieprzewidziane na etapie planowania i przygotować działania w odpowiedzi na nie, zanim skutki problemów wymuszą działanie. Na tej podstawie należy stwierdzić, że system kontroli i monitoringu Strategii w Gminie Czerwieńsk w istocie nie istnieje.
Nie wystarczy mówić o tym, co się robiło przez ostatnie 2-3 lata, ani cieszyć się z tego, że te przedsięwzięcia „wpisują się” w treść Strategii. W ten sposób otrzymuje się niewłaściwy obraz realizacji zapisach zadań i celów. Takie podejście uspokaja i rozleniwia nie motywuje do podjęcia wyzwań, a czasami wręcz umożliwia unikanie niewygodnych dla władzy tematów. Aby otrzymać obiektywny obraz wdrażania Strategii należy patrzeć przez pryzmat poszczególnych celów operacyjnych i zadań jakie w ich ramach gmina miała zrealizować w odniesieniu do czasu oraz środków finansowych. Przedstawiony radnym raport z monitoringu Strategii uniemożliwia taką ocenę. W tych materiałach niestety nie ma precyzyjnego odniesienia do kart celów nie można więc określić, jakie przedsięwzięcia zrealizowano, a jakich nie zrealizowano, czy stopień realizacji poszczególnych celów jest zagrożony czy też nie, itd.
Wiele zadań wymienionych w Strategii nie wymaga żadnych nakładów finansowych, albo też są one minimalne. Aby je zrealizować wystarczy dobrze przemyśleć zagadnienie, przygotować rozsądne propozycje, przeprowadzić konsultacje i… wdrożyć w życie. Ten mechanizm działania jest prosty. Tym bardziej jest niezrozumiałe dlaczego takich zadań w ogóle nie rozpoczęto realizować. Wreszcie sprawa najważniejsza. Każdy rok wdrażania Strategii powinien kończyć się określonymi wnioskami: opisem ewentualnych zmian warunków realizacji, propozycją dokonania korekt i poprawek, a także podjęciem działań zabezpieczających i naprawczych. Materiał przedłożony przez burmistrza tego nie zawierał. Udzielając odpowiedzi na postawione na wstępie pytania: Czy strategia jest faktycznie realizowana? Czy strategia przynosi zamierzone skutki? Obie odpowiedzi są NEGATYWNE.
Wszystkie wymienione powyżej aspekty były powodem odrzucenia przedłożonego radzie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Burmistrz Iwanus nie ma pomysłu na wdrożenie zapisów tej Strategii w życie. Dostał narzędzie, którego nie potrafi wykorzystać, a straconego już czasu nikt naszej gminie nie wróci…
Ze smutkiem patrzę na ulotkę wyborczą burmistrza z 2010 roku. Oszukał mnie i swoich wyborców twierdząc, że Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk po wygranych wyborach będzie zrealizowana „z nawiązką”. Ja nie dam się oszukać kolejny raz
nasza gmina zasługuje na profesjonalne zarządzanie.

Krzysztof Smorąg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.08.2014r.

Wymarzony początek sezonu ODRY Nietków

W meczu rozpoczynającym sezon piłkarski 2014/2015 ODRA Nietków, na własnym boisku pokonała 4:0 START Płoty. To bardzo dobry początek rozgrywek. Widać, że drużyna jest zmotywowana i dobrze przygotowana do walki na boisku. Gratulujemy, trzymamy kciuki i życzymy kolejnych wygranych!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.08.2014r.

Rozprawa administracyjna w sprawie żwirowni w Nietkowie

W ogólnym postępowaniu administracyjnym szczególną rolę odgrywają te czynności procesowe, których celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy. Obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych działań do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy spoczywa na organie administracji publicznej - w tym przypadku Burmistrzu Czerwieńska.
Rozprawa administracyjna jest formą postępowania wyjaśniającego. Udział strony w postępowaniu wyjaśniającym ująć można w trzech podstawowych postaciach uprawnień: 1) prawie do inicjatywy dowodowej; 2) prawie do udziału w czynnościach postępowania dowodowego; 3) prawie do wypowiadania się w przedmiocie zgromadzonego materiału dowodowego i zgłoszonych żądań. Rozprawa administracyjna w pełni stwarza możliwości realizacji wszystkich wskazanych uprawnień zainteresowanym stronom i należy z nich korzystać.

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w istotny sposób gwarantować może osiągnięcie celu zasady przekonywania mieszkańców, która nakłada na Burmistrza Czerwieńska obowiązek wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, którymi kieruje się on przy załatwieniu sprawy. Niewątpliwie rozprawa administracyjna jest podstawowym czynnikiem przekonania mieszkańców (stron) o celowości (jednocześnie prawidłowości) projektowanej decyzji.
Przypominamy, że 14 lipca do Urzędu Gminy złożono trzy wnioski, które zostały podpisane przez prawie 200 mieszkańców Nietkowa, a także jeden wniosek od osoby prywatnej. Wszystkie one dotyczą wyznaczenia drogi dojazdu/wyjazdu ze żwirowni w taki sposób, aby ruch ciężarówek nie odbywał się przez tereny zabudowane Nietkowa. Mieszkańcy liczą, że złożone wnioski zostaną uwzględnione przez burmistrza przed wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozprawa stwarza dogodne warunki do uzgodnienia rozbieżnych poglądów i wniosków w konkretnej sprawie
- w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Nietków 1 metodą odkrywkową". Ta rozprawa administracyjna zostanie przeprowadzona 25 sierpnia 2014r. w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie, o godzinie 17:00. Każdy uczestnik rozprawy ma prawo zgłaszać uwagi, wnioski, zgłaszać żądania i dowody w sprawie uruchomienia żwirowni.
I choć były już próby zrywania tych obwieszczeń z tablic informacyjnych w Nietkowie, przyłączamy się do akcji zachęcającej mieszkańców naszego sołectwa do aktywnego udziału w tej rozprawie otwartej dla społeczeństwa, ponieważ źle podjęta decyzja administracyjna będzie przynosić dla nas negatywne skutki przez najbliższe 25-30 lat...
Pełna treść obwieszczenia znajduje się tutaj.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.08.2014r.

Dobra passa zespołu Nietkowianki

Sezon festiwalowy w pełni. Spędzanie czasu przy dźwiękach muzyki stało się wakacyjną atrakcją wielu miejscowości. 3 sierpnia w Górze odbyła się druga edycja Festiwalu Piosenki Cygańskiej. Wśród zaproszonych zespołów nie mogło zabraknąć naszych Nietkowianek, bo cygańskie klimaty stanowią trzon repertuaru zespołu. Nietkowianki pojechały, wspaniale rozruszały publiczność i... zwyciężyły. Otrzymały też ręcznie wykonaną statuetkę potwierdzającą Specjalne Wyróżnienie Burmistrza Góry. Gratulujemy!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.08.2014r.

Intensywne opady deszczu w Nietkowie i ich skutki...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

04.08.2014r.

Komputery i Internet dla mieszkańców

Informujemy, że Gmina Czerwieńsk realizuje drugi etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk”. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawności, jak i fizycznych barier w dostępie do Internetu. 210 gospodarstw domowych z Gminy Czerwieńsk uzyska bezpłatny dostęp do Internetu. Rodzinom, które wezmą udział w projekcie zostanie użyczony sprzęt komputerowy z podstawowym oprogramowaniem oraz zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu do 30 września 2020 roku.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - p.106, Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku lub też Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Czerwieńsku. W tych miejscach można zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, pobrać i złożyć wnioski.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.08.2014r.

I miejsce zespołu RYTM na festiwalu w Kamieniu Pomorskim

26 lipca zespół RYTM z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie wziął udział w XVIII. Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. W tegorocznej edycji festiwalu do konkursu zostało zakwlifikowanych aż 31 zespołów muzycznych. Poziom wszystkich prezentacji był bardzo wysoki i ciakawy pod względem własnych aranżacji. Jury ocaniało w składzie: prof. dr hab. Bogdan Matławski (przewodniczący komisji artystycznej festiwalu), dr hab. Mirosława Kozłowska, Kazimierz Miler oraz redaktor Donat Linkowski.
Mimo niesamowicie gorącej pogody zespoły na scenie prezentowały się wspaniale i barwnie w strojach ludowych. Zespół R
YTM wykonał trzy utwory ludowe tradycyjne, w tym jeden autorski - napisany przez Paulinę Lebioda. Skład występujący na festiwalu był następujący: Paulina Lebioda - keyboard, Agata Zaboklicka - gitara akustyczna, Inez Rudnicka - bęben jamba, Klaudia Frątczak, Daniela Łabieniec, Nikola Przymus, Karolina Rybak, Patrycja Kotowska, Oliwia Rudnicka oraz Joanna Karnafel - wokal.
Wielkie gratulacj
e kieruję do całego zespołu, który swoją postawą i muzycznym zaangażowaniem na scenie wzbudził wielkie zainteresowanie wśród publiczności. Pragnę też podziękować wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i w realizacji tego wyjazdu.

Nauczyciel muzyki - Iwona Klamecka

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego