Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2014

31.10.2014r.

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Nasi uczniowie oraz przedszkolaki mieli dziś w szkole nie lada atrakcyjne spotkanie. W ramach prowadzonej profilaktyki i kampanii na rzecz "Bezpiecznej i przyjaznej szkoły" naszą placówkę oświatową odwiedziła grupa aktorska z barwnym przedstawieniem oraz mądrymi i potrzebnymi przesłaniami. Dzieci słuchały jak zaczarowane, emocji było co niemiara. Przedstawienie bardzo się podobało, wniosło dużo śmiechu i było bardzo pouczające. Na zakończenie występów dzieci nagrodziły aktorów burzliwymi oklaskami. To był fajny dzień w szkole :)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2014r.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji

29 października odobyły się obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. To była już ostatnia sesja w tej kadencji Rady. Na początku posiedzenie radni zmienili porządek obrad usuwając z proponowanego planu podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020. Zmiana ta była spowodowana trwającymi nadal konsultacjami społecznymi nad projektem uchwały.
W kolejnym punkcie obrad radni wysłuchali informacji burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, a także większością głosów przyjęli sprawozdanie dotyczące udziału Gminy Czerwieńsk w Zielonogórskim Związku Gmin.
Po złożeniu interpelacji przystąpiono do procedowania nad uchwałami. Wszystkie przedłożone uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Na ostatnim posiedzeniu podjęto następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014 [na mocy tej uchwały finansowo wsparte zostaną Ochotnicze Straże Pożarne oraz przeznaczy się większą kwotę pieniędzy na remont remizy OSP w Nietkowie]; pakiet uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Dobrzęcin, Wysokie i Czerwieńsk [mają one związek z obecnością Gminy Czerwieńsk w programie rozwoju społeczno-gospodarczego Gmin Nadodrzańskich]; uchwłę w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. [na współpracę w przyszłym roku przeznaczone będzie 200 tysięcy złotych. Ponadto do priorytetowych obszarów współpracy dopisano promocję, ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną oraz ratownictwo i ochronę ludności]. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Czerwieńska przedstawili informację dotyczącą wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz wyznaczonych pracowników samorządowych. Nie stwierdzono istotnych błędów przy wypełnianiu tych dokumentów.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych burmistrz poinformował, że dokumentacja drogi na Osiedlu Słonecznym nadal jest na etapie uzgodnień. Problemy występują z warunkami technicznymi jakie określiła ENEA dla podłączenia 4 lamp (chodzi o zbyt długi odcinek na podłączenie tych lamp do sieci - burmistrz zabiega, aby był on krótszy). Są też problemy z ogrodzeniami posesji - 4 właścicieli musi zadeklarować zgodę na przesunięcie ogrodzenia. Odpowiadając na pytanie dotyczące Hotspotów i decyzji Prezes UKE burmistrz potwierdził, że tej decyzji gmina nadal nie otrzymała, a w związku z tym zamieszczona informacja na stronie urzędu gminy jest nieprawdziwa - od 1 listopada nie będzie możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu...
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Miejskiej, a wszyscy radni udali sie przed ratusz, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Tak zakończono działalność Rady Miejskiej mijającej kadencji. Wybory samorządowe już 16 listopada...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.10.2014r.

Można już przejechać przez przejazd kolejowy

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2014r.

Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy w przedszkolu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2014r.

Pasowanie na Przedszkolaka i na Pierwszoklasistę


W naszej szkole miały miejsce dwie ważne i radosne uroczystości. Najpierw, w czwartek, zjawiła się wróżka, która zaczarowała przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w szkole magiczną kredką. Licznie zebrani rodzice, babcie i dziadkowie mogli podziwiać sportowe zmagania maluchów na torze przeszkód oraz wysłuchać wesołego programu artystycznego. Emocji było mnóstwo - zwłaszcza, kiedy wróżka zaczarowaną kredką dokonała uroczystego Pasowania na Przedszkolaka.
W piątek po południu odbyło się w naszej szkole Pasowanie na Pierwszoklasistę. Cała gromadka pierwszaków w zielono-żółtych biretach swoim radosnym programem artystycznym przekonała ogromną widownię rodziców i nauczycieli, że stanowią już wspaniałą uczniowska grupę, utalentowaną i chętną do rozpoczęcia przygody w szkole. Dzieci nie mogły się doczekać momentu kiedy Pani Dyrektor zaczarowanym ołówkiem będzie pasować ich na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie. Pierwszoklasiści z wielką radością przyjęli moment pasowania, a my witamy kolejną grupę uczniów w murach naszej szkoły i życzymy im samych piątek i szóstek.

Dyrektor wraz z Gronem Nauczycielskim

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.10.2014r.

Inauguracja Roku Kulturalnego w gminie

Kilka dni temu, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego. Dobrze przygotowana impreza pozwoliła zapoznać się z artystycznymi sukcesami zespołów, sekcji i pojedynczych osób, które reprezentują naszą gminę na rozmaitych festiwalach i konkursach. Cieszy fakt, że w dobie pogoni za pieniądzem i ogólnym pośpiechu są ludzie, którzy potrafią się zatrzymać i zaszczepiać innym pasję, dbając o rozwój kultury nie tylko w mieście, ale też w sołectwach naszej gminy. Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć zespołów: Nietkowianki i Melodia oraz tańca Patrycji Kotowskiej. Wyróżnienie dla najlepszego animatora kultury otrzymała Marta Maciejewska, a zaszczytny tytuł Przyjaciela Kultury trafił w ręce księdza Pawła Koniecznego. Wszystkim gratulujemy!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2014r.

Zakończenie sezonu koła wędkarskiego SUMIK

Od wiosny systamatycznie informowaliśmy o organizacji zawodów wędkarskich naszego koła SUMIK. Pogoda oraz poziom Odry zezwalał na terminowe przeprowadzenie rozgrywek z cyklu Grand Prix. Sezon powoli dobiega już końca i przyszedł czas na podsumowanie klasyfikacji generalnej rywalizacji w roku 2014.
Z przyjemnościa informujemy, że
kol. Józef Małysa złowił największą rybę sezonu. Był nią leszcz o wadze 2,42 kg. Klasyfikację generalną wygrał kol. Janusz Bogulak, drugie miejsce zajął kol. Piotr Maciejewski, a trzecie miejsce - kol. Tomasz Szymański. Pełna klasyfikacja dostępna tutaj. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy i zapraszamy do rywalizacji w kolejnym sezonie Grand Prix. Tymczasem w najbliższą niedzielę - 26 października - odbędą się zawody spinningowe. Zapisy uczestników przy Moście PKP od godziny 7:00 do godziny 7:30. ZAPRASZAMY.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2014r.

Remont przejazdu kolejowego trwa i trwa...
Przekazujemy wiarygodne informacje dotyczące rozpoczętego w zeszłym tygodniu remontu przejazdu kolejowego na drodze z Nietkowa do Czerwieńska, który
realizowany jest w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejazdach kolejowych w Polsce".

Remont przejazdu obejmuje:
- wymianę szyn i podkładów oraz podsypki;
- wymianę nawierzchni drogowej z płyt typu CBP na nawierzchnię typu "Mirosław Ujski", czyli płyt wielkogabarytowych na nowocześniejsze i łatwiejsze
  
w utrzymaniu małogabarytowe;
- zabudowę sygnalizacji świetlnej wraz z półrogatkami, a tym samym przeklasyfikowanie przejazdu z obecnie obowiązującej kat. "D" do kat. "B", co jest
  s
powodowane w głównej mierze przekroczonym iloczynem ruchu na przejeździe, gdyż warunki widoczności nie predysponują tego przejazdu do zmiany
  (
podwyższenia) kategorii.

Czas trwania remontu został określony przez wykonawcę robót - firmę TOR-MEL z Poznania - na 14 dni kalendarzowych i zgodnie z planem powinien się on zakończyć 27 października, o godzinie 16:00. Mamy nadzieję, że ta inwestycja znacząco i na wiele lat poprawi bezpieczeństwo na tym przejeździe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.10.2014r.

Trampkarze ODRY Nietków na czele Ligi Terenowej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2014r.

W naszej szkole bito... rekord!

Uczniowie naszej szkoły postanowili wziąć udział w akcji i pobić ubiegłoroczny rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pokazali całej Europie, że wszystkie polskie dzieci - w tym nasze, nietkowskie - również uczą się czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP).
P
od opieką p. Smorąg i p. Lewandowskiej aż 30 dzieci prowadziło bezpośrednią resuscytację na fantomach, a niemal setka im dopingowała i utrwalała mechanizmy postępowania podczas masażu serca. Można powiedzieć, że nasza placówka oświatowa to szkoła z tradycjami ratowniczymi, bo bicie rekordu to tylko jeden z epizodów w wieloletniej pracy edukacyjnej. Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom ogromnego zaangażowania i przekonywania, że warto uczyć się udzielania pierwszej pomocy i nakłaniać innych do tej nauki. Tak można przecież uratować życie...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.10.2014r.

Decyzja burmistrza umożliwiająca uruchomienie żwirowni

Burmistrz Iwanus informuje mieszkańców Nietkowa, że 8 października 2014r. na wniosek dwóch inwestorów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża Nietków 1 metodą odkrywkową".
Ta pozytywna dla inwestorów decyzja umożliwia uruchomienie w Nietkowie żwirowni i wydobycie piasku przez 25 lat, od godziny 6:
00 do 22:00. Dzienne wydobycie będzie wynosić 1250 ton... Wszystkie zainteresowane osoby mogą się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czewieńsku w godzinach funkcjonowania urzędu - w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.10.2014r.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych działań oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy. Wskazujecie młodemu pokoleniu wartości życia, uczycie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Każdy z Was ma swój udział w kształtowaniu osobowości uczniów i w dużym stopniu wpływa na ich życiowe wybory - to wielka odpowiedzialność.
Redakcja strony życzy Wam dużo cierpliwości, wytrwałości i sił niezbędnych do właściwego wykonywania zadań. Gratulujemy sukcesów i wysokich wyników nauczania. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Wszystkiego Najlepszego w Dniu Waszego Święta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2014r.

Nietkowianki podczas rejsu Laguną

Na zaproszenie Lidera Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich 6 października zespół Nietkowianki i sołtys Nietkowa uczestniczyli w spotkaniu promującym obszar gmin: Czerwieńsk, Dąbie oraz Sulechów w ramach projektu "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich".
Spotkanie zorganizowano podczas rejsu po Odrze statkiem Laguna na trasie Port Cigacice-Ciemnice-Port Cigacice. To nowe doświadczenie zespołu, który pierwszy raz koncertował na statku. Gratulujemy i mamy nadzieję, że taka muzyczna promocja projektu przyniesie gminom oczekiwane rezultaty.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.10.2014r.

Znamy nazwiska kandydatów na radnych

Od kilku dni Miejska Komisja Wyborcza prowadzi rejestrację kandydatów na radnych. Wszystkie komitety wyborcze złożyły stosowne dokumenty i zarejestrowały swoich kandydatów. Z pewnego źródła mamy informacje dotyczące tego, kto deklaruje chęć reprezentowania mieszkańców z poszczególnych okręgów wyborczych. Ważny jest podział Nietkowa na dwa okręgi wyborcze. Okręg nr 9 obejmuje ulice: Kolejową, Kościuszki, Osiedle Słoneczne i Żwirową. Okręg nr 10 obejmuje ulice: Boczną, Kasprowicza, Krzywą, Kwiatową, Leśną, Ogrodową, Parkową, Piaskową, Pocztową, Przedszkolną, Sportową, Strażacką oraz Boryń i Piaśnicę. Okręg nr 11 obejmuje całą miejscowość Laski. Oto kandydaci według kolejności zgłoszenia:

Okręg nr 9 - Nietków

    1. p. Krzysztof Smorąg
    2. p. Stefania Maciejewska
    3. p. Bronisław Olechnowicz

Okręg nr 10 - Nietków

    1. p. Magdalena Salejko
    2. p. Kazimierz Ruszel
    3. p. Przemysław Półrolnik

Okręg nr 11 - Laski

    1. p. Marzena Garbaciak
    2. p. Krzysztof Szeląg
    3. p. Henryk Łapkowski

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego