Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2015

07.10.2015r.

70-lecie szkoły w Nietkowie

Nasza Szkoła Podstawowa obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji zapraszamy Państwa - rodziców, absolwentów oraz mieszkańców i sympatyków naszej Jubilatki na uroczystą akademię 12 października o godzinie 11:00. W tym dniu organizujemy w naszej placówce "dzień otwarty", pokażemy klasy, salki i inne "szkolne zakamarki". W szkole będzie można też obejrzeć okolicznościową wystawę fotograficzną, prezentującą dorobek placówki oraz prace uczniowskie.
Zapraszamy szczególnie osoby mające osobiste, miłe wspomnienia ze szkołą.
Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.10.2015r.

Sukces Nietkowianek w Górze

To była IV. edycja Konkursu Piosenki Biesiadnej w Górze. W sali widowiskowej Domu Kultury swoje programy zaprezentowała czołówka zespołów naszego regionu. W tym doborowym towarzystwie 1. miejsce zdobyły NIETKOWIANKI.

Zespół otrzymał dyplom oraz nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, a na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek kiełbaskami i pysznym domowym ciastem. Już w najbliższą niedzielę zespół będzie można zobaczyć w Zielonej Górze podczas imprezy "Jesień na Giełdzie" - zapraszamy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2015r.

Uroczystość dla seniorów w WDK Nietków


Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990r. Gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanawiało to święto, chciało podkreślić, że w XXI wieku, zgodnie z demograficznymi trendami, będzie to jednym z najważniejszych wyzwań na całym świecie. Jesteśmy społeczeństwem zmierzającym do długowieczności - jak pokazał ostatni spis powszechny w Polsce [z 2011r.], liczba osób, które przekroczyły sto lat wynosi około 3 tys., zaś Polaków, którzy mają 80 i więcej lat - 1,4 mln. Osób powyżej 60 roku życia jest około 8 mln. Prognozy demografów mówią, że do 2020 roku seniorzy będą stanowić blisko 25% polskiego społeczeństwa. Seniorów więc przybywa i stanowią coraz silniejszą grupę społeczną.

Pewną ciekawostką jest fakt, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym [art. 5c] istnieje możliwość powołania gminnej rady seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz ma obowiązek tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

W ramach tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Seniora odbyła się miła uroczystość w naszym WDK. Były recitale Jadzi Macewicz i Przemysława Szczotko, akademia dobrego humoru w wykonaniu Mariolki, ciepła atmosfera i upominki dla aktywnych seniorów. Wśród wyróżnionych mieszkańców Nietkowa znaleźli się: p. Halina Urbaniak, p. Zofia Kusińska, p. Maria Biruk, p. Wiesława Drzewiecka, p. Daniela Wojciechowska, p. Janusz Kaźmierczak oraz p. Jan Majkut. Gratulujemy sił i aktywności życiowej, a wszystkim seniorom przekazujemy życzenia dobrego zdrowia i pogody ducha.

Fotorelacja z tej uroczystości już dostępna w galerii zdjęć.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2015r.

Na tej działce powstanie w plac rekreacyjno-sportowy

WRZESIEŃ 2015

30.09.2015r.

Wydatki z funduszu sołeckiego Nietkowa w roku 2016

Podczas zebrania mieszkańców sołectwa Nietków podjęto decyzje co do przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego w roku 2016. Pani Sołtys wraz z radą sołecką kontynuują przyjęty plan działań i konsekwentnie realizują poszczególne przedsięwzięcia. W przyszłym roku planuje się realizację trzech zadań:

Zadanie nr 1: Rozwój zaplecza do rekreacji i sportu na terenach gminnych (działka nr 336) sprzyjającego integracji rodzinnej i pokoleniowej. W ramach tego zadania będzie wykonane: 1) zakup ław i stołów biesiadnych wraz z transportem; 2) projekty placu zabaw i siłowni plenerowej oraz przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy wraz z zakupem ławek i koszy. Planowany koszt zadania nr 1 to 20.710 złotych.
Zadanie jest kontynuacją przyjętego kierunku działań. Zakup stołów biesiadnych uzupełnia wyposażenie zakupionego w 2015 roku dużego namiotu i jest wyrazem wsparcia rozwoju integracji pokoleniowej oraz wypoczynku wśród mieszkańców. Podjęte działania organizacyjne w 2015 roku umożliwiają prace nad zagospodarowaniem działki nr 336 na cele rekreacyjno-sportowe. Teren trzeba wyrównać, wykonać projekty techniczne placu zabaw i siłowni plenerowej, zrobić przepływ wody (zadanie realizowane przez gminę) oraz zakupić ławki i kosze na śmieci. To pierwszy etap realizacji tego przedsięwzięcia. Docelowo ma tam powstać plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Teren ten będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa, a zadanie należy traktować jako wieloletnie.
Zadanie nr 2: Rozwój działalności kulturalnej wśród mieszkańców sołectwa, wsparcie tradycji oraz współpraca z partnerem z Niemiec. W ramach tego zadania są zabezpieczone środki na następujące imprezy: ferie zimowe w WDK, biesiada w Nietkowie, wypoczynek letni w WDK oraz przyszłoroczne Dożynki. Planowany koszt zadania nr 2 to 1.400,21 złotych.
Zadanie jest wyrazem wsparcia działalności kulturalnej i przyczynia się do rozwoju zainteresowań młodzieży. Ma też na celu wsparcie tradycji, zacieśnienie więzi społecznych oraz pozwoli zagospodarować czas wolny mieszkańcom wsi. Zadanie obejmuje zakup niezbędnych materiałów/artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa. Ponadto będą wspierane zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wypoczynku letniego. Realizacja tego zadania przyczyni się też do podtrzymania współpracy Nietkowa z Greifenhain (wioska partnerska z gminy Drebkau, Niemcy).
Zadanie nr 3: Utrzymanie terenów zielonych, porządku i dbałość o estetyczny wygląd sołectwa. Zadanie obejmuje: zakup spalinowej dmuchawy do liści oraz sekatorów i opryskiwacza, zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych, serwisowanie dwóch kosiarek, kosy Stihl i traktorka-kosiarki oraz pielęgnację terenów zielonych. Planowany koszt całego zadania nr 3 to: 8.800 złotych
Zadanie to jest kontynuacją przyjętego kierunku działań sołectwa w zakresie poprawy estetyki miejscowości. Powierzchnia terenów zielonych w sołectwie przekracza 4 hektary (w tym park o pow. 2,48 ha) i trzeba je systematycznie wykaszać. Zakup dmuchawy do liści i narzędzi ogrodniczych zabezpieczy utrzymanie w dobrym stanie terenów zielonych sołectwa. W zadaniu tym zabezpieczone są środki na materiały niezbędne do prac porządkowych na terenie sołectwa. Nasadzenie roślin, utrzymanie istniejących klombów i rabat wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia i przyjazne otoczenie wszystkich mieszkańców.
Realizacja trzech powyższych zadań w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok wykorzystuje całkowicie planowane środki w kwocie 30.910,21 złotych. Po dyskusji tak zgłoszone zadania zostały przyjęte do realizacji. Mając uchwałę zebrania mieszkańców Pani Sołtys zgłosi te zadania do Burmistrza Czerwieńska.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2015r.

Konkurs historyczny rozstrzygnięty


Nie tak dawno pisaliśmy o ciekawych lekcjach żywej historii realizowanych w ramach projektu Tu mieszkam - tu zmieniam, a dzisiaj z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu historycznego "Stąd pochodzę". Do komisji konkursowej wpłynęły prace uczniów z Gimnazjum w Czerwieńsku oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Nietkowie. W ocenie jury kilka z nich było naprawdę dobrych. Nie lada kłopot był z wyborem najlepszych i dlatego postanowiono ufundować talony na pizze i napoje aż dla trzech klas, a nie jak wcześniej informowano dla jednej. Szczęśliwe klasy to:

  • klasa III D - Gimnazjum w Czerwieńsku
  • klasa IV - Szkoła Podstawowa w Nietkowie
  • klasa VI - Szkoła Podstawowa w Nietkowie
Klasy te zdobyły talony dzięki zwycięskim pracom nadesłanym przez ich uczniów. Autorami najwyżej ocenionych prac są: 1 miejsce: Aleksander Pietryka - SP w Nietkowie; 2 miejsce: Korneliusz Kupiec - Gimnazjum w Czerwieńsku; 3 miejsce: Karolina Szeląg i Martyna Hutta - SP w Nietkowie. Dla tych młodych ludzi, historia to nie nudny przedmiot w szkole, ale coś znacznie ważniejszego. Nieszablonowe podejście do historii potrafi z czasem przerodzić się w prawdziwą pasję. Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i organizatorom tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że kontakt uczniów z historią będzie się stale rozwijał i sprawiał im wiele radości. Oczywiście życzymy też smacznego. Mniam, mniam :) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2015r.

Gminny Dzień Seniora

Dzień Seniora to święto szczególne, będące uhonorowaniem ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za mądrość przekazywaną młodszemu pokoleniu. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, chcąc zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, zaprasza wszystkich Seniorów, w dniu 2 października o godz. 18:00, na uroczyste obchody Gminnego Dnia Seniora. W roku bieżącym uroczystość odbędzie się w WDK Nietków. Serdecznie zapraszamy!!!

Dyrektor MGOK - Jolanta Matuszkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.09.2015r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku


Sesja Rady Miejskiej po przerwie wakacyjnej jest zawsze bogata w informacje. Radni analizują sprawozdania z pierwszego półrocza, dyskutują na temat kierunków dalszych działań i podejmują niezbędne uchwały. Burmistrz informuje też radnych o podejmowanych działaniach w urzędzie gminy od sesji rady w czerwcu.
Wśród tematów, które dominowały podczas sesji były sprawy oświatowe. Zaprezentowano materiał "Audyt finansów oświaty Gminy Czerwieńsk". W krótkiej prezentacji niezależny autor tego dokumentu udowadniał, że zmiany w gminnej oświacie muszą nastąpić. Jego rekomendacje - przekazanie "wiejskich" szkół podstawowych w ręce stowarzyszeń, fundacji lub osób fizycznych, a w jednym z wariantów likwidacja najmniejszej szkoły - wzbudziły sporą dyskusję. Radny Krzysztof Smorąg podjął się polemiki z autorem. W swoim wystąpieniu przedstawił słabości i wady tego dokumentu - wśród najważniejszych wymienił złe dane demograficzne, błędy w zestawieniach danych, a w konsekwencji złe obrazowanie danych na wykresach i niewłaściwą interpretację wyników ostatecznych. Celem opracowania było wskazanie możliwych oszczędności w oświacie na kwotę około 2 milionów złotych. Według radnego Smorąga osiągnięcie takich oszczędności w sposób rekomendowany w tym opracowaniu jest nierealne, a przekazanie szkoły podstawowej w Nietkowie w ręce np. stowarzyszenia będzie wielkim błędem i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Dyskusja na temat oszczędności w oświacie dopiero się rozpoczyna. Dyrektor ZEAO została zobowiązana do uzupełnienia i ujednolicenia danych w tym materiale. Radni będą dyskutować i rozważać różne warianty oszczędności w oświacie. Lawina jednak ruszyła...
W dalszej części obrad radni wybrali ławników do sądów na kadencję 2016 - 2019. Ławnikami zostały: p. Magdalena Waśkowiak-Bogdanowicz oraz p. Irena Posłuszna. Podjęto też wszystkie przedłożone uchwały. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, a od początku roku można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał, nad którymi na bieżąco pracują poszczególne komisje Rady Miejskiej.
Wśród ważnych tematów, o których informował Burmistrz Czerwieńska były sprawy związane z przeciągającą się budową przystani rzecznej w Nietkowie. Sytuacja dla lidera projektu (gmina Nowa Sól - Miasto) nie jest korzystna. Główny wykonawca tej inwestycji poinformował, że schodzi z budowy... Nie jest wykluczone, że dokończenie prac związanych z usunięciem łachy piachu między ostrogami przy wejściu do przystani będzie musiało być wykonane za pieniądze z naszego budżetu. Jedna z uchwał podjęta przez Radę Miejską związana była właśnie z tą sytuacją. Radni wyrazili zgodę na powierzenie Gminie Nowa Sól - Miasto w drodze porozumienia międzygminnego, wykonanie zadania pn.: „Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Nietków.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.09.2015r.

Zawody wędkarskie

Informujemy, że koło wędkarskie SUMIK organizuje kolejne zawody wędkarskie na rzece Odrze. Zawody te odbędą się w sobotę 26 września 2015 roku. 

Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 6:00 do godziny 6:30Wpisowe: 10 zł od osoby. Zawody wliczane są do klasyfikacji Grand Prix koła wędkarskiego SUMIK. W imieniu organizatorów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa podczas wędkowania.

ZAPRASZAMY na ZAWODY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2015r.

No, i nadchodzi jesień...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego