Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

KWIECIEŃ 2014

Klasyfikacja Grand Prix czeka...
Skupienie miłośnika rybek

25.04.2014r.

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego


W najbiższą niedzielę, 27 kwietnia 2014 roku, odbędą sie zawody koła wędkarskiego "Sumik" w Nietkowie na rzece Odra. Zawody te rozpoczynają nowy sezon wędkarski. Zapisy uczestników przy Przystani od godziny 5:
30 do godziny 6:00.
Wpisowe: seniorzy 10 zł, młodzież 5 zł. Zawody są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2014 koła wędkarskiego "Sumik".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.04.2014r.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Na 23 kwietnia 2014 roku Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał obrady XXVIII sesji. Po wysłuchaniu informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym (m.in. bedzie zwiększona liczba przystanków dla Linii Zielonej PKS na terenie miejskim w Zielonej Górze - autobusy będą się zatrzymywały na wszystkich przystankach za wyjątkiem tego na ul. Westerplatte; PKS składa stosowne wnioski w tej sprawie) radni złożyli swoje interpelacje.
Następnie Rada Miejska jednomyślnie przyjęła informacje o zasobach pomocy społecznej Gminy Czerwieńsk w 2013 roku oraz sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwieńsk za 2013 rok.
Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przedłożonymi radzie uchwałami. Wśród nich m.in. uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na 2014r. oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023. Radni przeznaczyli ok. 9 tysięcy złotych na piłkochwyty na boisku w Leśniowie Wielkim, 15 tysięcy na przyłącze centralnego ogrzewania do systemu solarnego w PSP Czerwieńsk, 25 tysięcy na dokumentację modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej osiedla przy ulicy Zielonogórskiej, 47 tysięcy złotych na modernizację kotłowni PSP w Leśniowie Wielkim oraz 13,
5 tysiąca złotych za wykonanie prac przy remoncie WDK Nietków (chodzi o tzw. "prace zanikowe" - urząd gminy przegrał sprawę w sądzie i musi zrealizować prawomocny wyrok na korzyść wykonawcy...).
Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Nietkowie. Na wniosek Księdza Proboszcza na terenie kościoła w Nietkowie dokona się przycinki dębu zrośniętego z trzech pni, który jest pomnikiem przyrody. Zakres prac obejmować będzie usunięcie suchych lub chorych gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia, usunięcie złamanych konarów i gałęzi oraz oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekcyjnym miejsc ubytków powierzchniowych.
Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie wsi Laski i Nietków oraz w obrębie miasta Czerwieńsk Rada Miejska przekazała na rzecz Skarbu Państwa fragmenty brzegów Zimnego Potoku, które były własnością Gminy.
Znowelizowano treść uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,
5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk. W naszej gminie będzie mogło funkcjonować 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 35 z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży. Rada Miejska podjęła też uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk. Ten plan obejmuje zadania Spółki POMAK w zakresie budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w najbliższych latach. Dla naszych mieszkańców istotne jest, że obejmuje też sprawy dotyczące jakości wody w Nietkowie.
Na zakończenie cyklu głosowań podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Gmin (z uwagi na wysokie koszty Gmina Czerwieńsk zamierza samodzielnie prowadzić realizację zadań związanych z gospodarką odpadami) oraz uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” (tytuł ten zostanie przyznany Pani Erice Schirmer już za tydzień, 2 maja 2014r., a część uroczystości będzie realizowana w Nietkowie).
Udzielając odpowiedzi na interpelacje radnego z Nietkowa Burmistrz Czerwieńska stwierdził, że treść uchwały zebrania mieszkańców Sołectwa Nietków przekazana została do opinii prawników. Po otrzymaniu pozytywnej opinii prawnej sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Na temat ogólnego dostępu
do bezpłatnego internetu dla mieszkańców gminy (decyzja ministerstwa miała być do 16 kwietnia) burmistrz poinformował, że ministerstwo przedłużyło czas wydania decyzji w tej sprawie do połowy czerwca 2014 roku.
Treść interpelacji Klubu Radnych Niezależnych zamieszczona jest na  www.facebook.com/KlubRadnychNiezaleznychRadyMiejskiejWCzerwiensku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.04.2014r.

Zaproszenie na JorgeCross

Po świętach warto pomyśleć o spaleniu nadmiaru kalorii. Wspaniałą okazją do tego jest organizowany w Czerwieńsku JorgeCross. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.super-sport.com.pl/zapisy. Te zgłoszenia przyjmowane są do północy 22 kwietnia 2014r. Po tym terminie zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów. Start 26.04, o godzinie 11:00 obok Hali Sportowej „Lubuszanka w Czerwieńsku.    Zapraszamy :)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.04.2014r.

Wiejski Dom Kultury w Nietkowie - 60 lat minęło, a my wciąż jesteśmy jak rodzina!

W roku 1954 w Nietkowie został założony Wiejski Dom Kultury. W 2014 roku obchodzimy okrągły jubileusz - to już 60 lat istnienia, pracy, ale także 60 lat wspomnień. Pierwszym kierownikiem tego obiektu był p. Józef Feduszyński. Była to osoba, która zapoczątkowała w naszej miejscowości zorganizowane życie kulturalne. Wiejski Dom Kultury to nie tylko budynek, to tutaj przez 60 lat życie pisało swoje historie. Wielu mieszkańców Nietkowa zachowuje do niego sentyment. To tu ktoś pierwszy raz się zakochał, zawarł nową przyjaźń. 60 lat to szmat czasu, czasu który jest miniony, ale niech nie będzie zapomniany.
Starsze pokolenie
, dla którego WDK był miejscem do rozwijania pasji, a także do spotkań towarzyskich pamięta gdzie w dzisiejszej. bibliotece. znajdowała się kawiarenka,. którą prowadziła p. Irena Mendygrał. W środku znajdowały się stoliki,

przy których można było usiąść, wypić kawę, herbatę, czy zjeść coś słodkiego. Znajdowała się tam także szafa grająca(!) i można było posłuchać muzyki.
My
, młodsze pokolenie, które tego nie pamięta wyobraźmy to sobie - poczujmy ducha minionego czasu. Skrzypiące deski, które mają swój magiczny urok, smak świeżych pączków, zapach parzonej kawy... Poczujmy tą atmosferę. To tu spotykali się ludzie młodzi, piękni, i z pasją. Dziś mijamy ich na ulicy jako rodziców naszych rówieśników, jako znajomych ludzi z jednej wioski, ale cofnijmy się kilkadziesiąt lat wstecz i poczujmy tą magię kawiarenki. To tam może spotkały się dwie koleżanki, może snuły plany na przyszłość, a może właśnie tam jakiś przystojny, młody mężczyzna zabrał dziewczynę na pierwszą randkę. Jak wieść niesie w klubie były organizowane zabawy i dyskoteki. Zjeżdżali się ludzie z okolicznych wiosek i razem wspólnie się bawili. Wiejski Dom Kultury tętnił życiem. Ludzie mieli zainteresowania, pasje, które ich łączyły. Taką pasją był, i jest po dziś dzień śpiew. To w WDK powstał pierwszy śpiewaczy zespół w naszej miejscowości - Leśniczanki. Kilka, a może kilkanaście lat później powstał nowy zespół śpiewaczy, który oficjalnie jest uważany za pierwszy zespół śpiewaczy w Gminie Czerwieńsk. Jest to zespół, który aktywnie działa do dnia dzisiejszego - to Dziewczynki jak Malinki i Rodzynki. Ta grupa śpiewacza jest łącznikiem czasu minionego z dniem dzisiejszym. Obecnie w WDK istnieje kilka grup śpiewaczych, tj. zespół Nietkowianki oraz Rezonans. Te trzy zespoły reprezentują naszą miejscowość na różnych przeglądach artystycznych i zdobywają nagrody.
My, jako mieszkańcy, jesteśmy z nich dumni, ale duże podziękowania należą się instruktorom, którzy przez lata sprawują nad nimi pieczę: p. Iwona Klamecka - instruktor gry na instrumentach oraz instruktor śpiewu, p. Piotr Paderewski oraz p. Wiesław Broniarczyk. Zespoły wkładają dużo pracy i serca w to, co robią. To są godziny prób, to jest dyscyplina, aby być co tydzień na zajęciach, ale przede wszystkim to jest dobra zabawa i czas spędzony razem, który jest najcenniejszy i najważniejszy. Wygrane festiwale, wyróżnienia i puchary to przysłowiowa wisienka na torcie.
Wiejski Dom Kultury od 1954 roku zawsze szedł z duchem czasu
, dlatego też dziś, uwzględniając potrzeby mieszkańców powstają sekcje taneczne - Belly Dance, Hip-Hop czy Zumba. Nic tak nie łączy jak wspólna pasja, wspólne występy i wiele godzin treningów. Ważne jest jednak, aby się rozwijać, spełniać się, ale także aby nie zapomnieć o naszej tradycji. Pięknym przykładem na to jest nauka koronczarstwa. Panie spotykają się, wymieniają doświadczeniem, zaczynają także tworzyć wspólne projekty.

Dziś w Wiejskim Domu Kultury dużo się dzieje i dużo jest spotkań organizowanych dla mieszkańców (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wigilia, itp.), ale najważniejsze jest, abyśmy nadal działali razem - jako jedna społeczność Nietkowa. W tym miejscu młodsze pokolenie dziękuje ludziom, którzy 60 lat temu sprawili, że pomysł własnego Domu Kultury został zrealizowany. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przez lata przyczynili się do jego rozwoju. Dziękujemy wszystkim jego opiekunom - gdyby nie Wy, z pewnością dziś nie byłoby tego wszystkiego. Zapisaliście piękną kartę w historii Nietkowa. Niech tych kilka zdjęć sprawi, że powrócą miłe wspomnienia i pojawi się sentymentalny uśmiech na Waszych twarzach. Więcej zdjęć w Galerii WDK.

Opiekun WDK - Marta Maciejewska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.04.2014r.

Postęp prac na kanale Zimny Potok

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.04.2014r.

Słów kilka o preparacie SeaQuest

Podczas zebrania mieszkańców Prezes Zarządu Spółki POMAK poinformował o działaniach zmierzających do poprawy jakości wody u odbiorców w Nietkowie. Podał przy tym nazwę planowanego do użycia preparatu SeaQuest. Redakcja postanowiła dowiedzieć się trochę więcej na temat tego środka i przekazać te informacje dla mieszkańców.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę PROTE z Poznania, dzięki stosowaniu preparatu SeaQuest udaje się zahamować procesy korozji i niszczenia sieci wodociągowej. Dystrybucja wody staje się procesem kontrolowanym tak, aby ostatecznie chronić odbiorców przed niekorzystnym przedostawaniem cząstek osadów do wody. W efekcie uzyskujemy sieć wolną od osadów i wtórnego zanieczyszczenia. Preparat SeaQuest nie służy do uzdatniania wody, lecz do likwidowania przyczyn i skutków wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci.
Przed rozpoczęciem procesu oczyszczania sieci wodociągowej, niezbędnym jest uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie SeaQuest-u. Spółka POMAK wystąpiła już w lutym 2014r. z wnioskiem do PPIS w Zielonej Górze i czeka na jego pozytywną ocenę. Według najświeższych informacji procedura ta wydłuża się - ostatnia odpowiedź otrzymana przez POMAK 14 kwietnia 2014 roku mówi o kolejnym wydłużeniu terminu załatwienia sprawy. Ocena higieniczna na zastosowanie preparatu SeaQuest na stacji uzdatniania wody w Nietkowie celem jego dozowania do sieci wodociągowej będzie wydana do dnia 8 maja 2014r.
Nadrzędnym celem podczas stosowania SeaQuest-u jest przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieci oraz jej oczyszczenie z osadów, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości sprzedaży wody. Procesami wspomagającymi usuwanie osadów, są systemowo prowadzone płukania sieci wodociągowej. Prowadzone podczas dozowania SeaQuest-u płukania przyczyniają się do usuwania znacznych ilości rozmiękczonych osadów, a także przyspieszenia efektu oczyszczania przewodów wodociągowych. Po pewnym czasie, płukanie sieci trwa krócej, a ilość wody potrzebnej na wypłukanie danego odcinka rurociągu ulega zmniejszeniu.
Nieodzownym elementem współpracy z Klientem, podczas dozowania preparatu SeaQuest są wizje lokalne na obiektach i robocze spotkania konsultacyjne, omawiające proces dozowania i jakość wody w sieci. Czas uzyskania oczekiwanego efektu oczyszczenia sieci wodociągowej z osadów, może wynieść od roku do trzech lat(!), w zależności od stanu sieci wodociągowej, rodzaju, ilości osadów w sieci oraz od charakteru samej wody. Po tym czasie zalecane jest dalsze stosowanie preparatu, w zmniejszonej dawce. Te krótkie informacje potwierdzają, że nasze problemy z jakością wody tak szybko się nie skończą...
---------------------------------------------------------
Burmistrz Czerwieńska poinformował Sołtys Nietkowa o podjęciu działań w sprawie uchwały zebrania wiejskiego zmierzającej do wprowadzenia obniżki cen wody: "...sprawie nadano bieg i po uzyskaniu opinii prawnych sprawa zostanie przekazana Radzie Miejskiej celem dalszego prowadzenia postępowania".
Na stronie internetowej Spółki POMAK zamieszczono wyniki badań próbek wody pobranych przez Sanepid 4 marca w Nietkowie. Pierwszy raz od wielu miesięcy można powiedzieć, że działania zmierzające do poprawy jakości wody w Nietkowie zaczynają przynosić skutki - wyniki są dobre (sprawozdanie).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2014r.

Nasza szkoła w wiosennych barwach

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.04.2014r.

Informacje z Domu Kultury

Jak już informowaliśmy w tym roku sekcja Robótek Ręcznych po raz pierwszy wzięła udział w konkursie na Palmę Wielkanocną zorganizowanym przez MGOK w Czerwieńsku i zajęła II miejsce. Panie w składzie: Edyta Kaczmarska, Magdalena Rudnicka, Renata Rudnicka, Dorota Dzierżek oraz Bożena Kmita zdobyły dyplom, ale też rozdrabniarkę do warzyw, wyciskarkę do soku oraz zestaw pięknych filiżanek. Zdobyte nagrody uczestniczki przekazały na Wiejski Dom Kultury w Nietkowie. W imieniu p. Marty serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Teraz każdy
, kto będzie miał ochotę na sok ze świeżych owoców będzie mógł sobie taki przygotować w WDK:)
----------------------------------
Zapraszamy też chętne maluszki z naszej miejscowości do wzięcia udziału w warsztatach wielkanocnych. Dzieci będą miały okazję wykonać prześliczne kartki świąteczne, będą mogły ozdobić styropianowe jajka czy zrobić wspaniałe papierowe pisanki. Na koniec wszystkie swoje wyroby dzieci będą mogły zabrać do domu. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapisania się na te zajęcia (termin upływa 14 kwietnia), bo ilość miejsc jest ograniczona.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.04.2014r.

Ciekawe spotkanie w sprawie winorośli

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem oraz Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior LGD zapraszają na cykl spotkań informacyjnych w sprawie winorośli. W naszej gminie spotkanie zostanie zorganizowane 22 kwietnia - godzina 17:30, w MGOK w Czerwieńsku.
Szczegóły przebiegu tego spotkania zamieszczamy obok. P
ani Marta Słodnik (tel. 510 47 95 24) jest osobą wyznaczoną przez organizatora do kontaktu. Pierwsze 10 osób otrzyma bezpłatne sadzonki winorośli.      Zapraszamy!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2014r.

Burmistrz Czerwieńska odpowiada...


W protokole z zebrania mieszkańców - jak zawsze, od wielu lat - zawarte zostały problemy i pytania zgłaszane przez mieszkańców. Pierwszy raz otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na niektóre z nich. Z dwóch oddzielnych pism można się dowiedzieć, że zwrócono uwagę właścicielom maszyn rolniczych, aby nie poruszali się ciężkim sprzętem po ul. Kasprowicza w rejonie przedszkola i szkoły; że na zainstalowanie progów zwalniających i montaż dodatkowych punktów świetlnych... nie ma pieniędzy; że drogi gminne są wyrównywane sukcesywnie i w miarę potrzeb(?); że na ul. Kasprowicza w rejonie parku zostanie przeprowadzona wizja lokalna w sprawie odprowadzenia wód opadowych.

Przekazano też szczegółową odpowiedź na pytanie dotyczące meszek i komarów. Urząd gminy ustalił już strategię ograniczania meszek. Strategia ta polega na tym, że nie będzie oprysków larwicydem wzdłóż Zimnego Potoku pomimo stwierdzenia licznego występowania larw meszek. Za zwalczanie tej plagi pośrednio odpowiedzialna będzie firma prowadząca prace inwestycyjne na Zimnym Potoku. Wszystko jednak zależne będzie od tempa prowadzonych prac - jeśli prace zostaną przeprowadzone do początku maja to wielkość populacji meszek może zostać ograniczona... Znamienne jest jedno zdanie: "Zaznaczyć należy, że w przypadku gdyby zasadnym było wykonanie oprysku do wody nieprzekraczalnym terminem jego wykonania był koniec marca." Poinformowano również, że środków finansowych na dokonanie oprysku na dorosłą postać komara na 2014 rok nie zaplanowano.
Byłoby dobrze, gdyby mieszkańcy mogli się również dowiedzieć jak załatwiane są pozostałe problemy poruszane na zebraniu - m.in. sprawa bezpieczeństwa na placu zabaw w parku, odprowadzenie wód opadowych na ul. Kościuszki w kierunku Lasek,
oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Bocznej oraz wyznaczenie tam bezpiecznego przejścia dla pieszych, czy też sprawa wprowadzenia 40% obniżki ceny wody (uchwała mieszkańców), nie mówiąc już o wszystkich problemach zgłaszanych na wcześniejszych zebraniach. Byłoby dobrze... a może po prostu: byłoby normalnie?
W załącznikach oba pisma: 1. Odpowiedź burmistrza ws. pytań i problemów mieszkańców; 2. Odpowiedź burmistrza ws. oprysków na meszki i komary.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.04.2014r.

Reaktywacja sekcji HIP-HOP


Po spektakularnym sukcesie Patrycji Kotowskiej, która
radośnie, niezwykle twórczo i energetycznie zatańczyła Hip-Hop w gminnej edycji konkursu "Mam Talent" WDK w Nietkowie zaprasza chętnych, którzy mają wielkie zasoby energii i kochają tańczyć do nowo powstałej sekcji tańca Hip-Hop.
J9 kwietnia o godzinie 18:00 odbędzie się w Domu Kultury spotkanie organizacyjne wraz z bezpłatną lekcją pokazową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bo w naszym WDK nie ma czasu na nudę:)

PRZYJDŹ I SPRÓBUJ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2014r.

Zwycięstwo 4:3 ODRY Nietków nad Amatorem Bobrowniki

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.04.2014r.

Kolejne miejsca nabierają wiosennego wyglądu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.04.2014r.

Sprawdzian szóstoklasistów już za nami

Pierwszego kwietnia uczniom szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Nietkowie nie w głowach były primaaprilisowe żarty. Zasiedli do testu, który sprawdza ich wiedzę, jaką zdobyli przez sześć lat nauki. Na sprawdzianie szóstoklasisty pojawiły się pytania z języka polskiego i matematyki, ale w oparciu o wiedzę z przyrody i z historii. Uczniowie musieli np. napisać opowiadanie na temat "Co dwie głowy, to nie jedna". Należało wymyślić historię, której bohaterowie "wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu". Trzeba było też wyliczać czas, objętości cieczy, odczytywać rzuty prostokąta. Pytania były ułożone tak, aby sprawdzić umiejętność logicznego myślenia. Z sali egzaminacyjnej uczniowie wychodzili zadowoleni. Twierdzą, że sprawdzian nie był za trudny - na wyniki poczekamy jednak do czerwca. Trzymamy kciuki, aby dobry nastrój towarzyszył wszystkim po ogłoszeniu ostatecznych wyników.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.04.2014r.

Spółka POMAK ukarana za złą jakość wody w Nietkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał postanowienie o nałożeniu na POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody o właściwych parametrach w zakresie zapachu i mętności oraz zawartości manganu i żelaza - to jest: mętność do 1 NTU, zapach akceptowalny, zawartość manganu do 50 µg/l i żelaza do 200 µg/l w terminie do 30 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z przepisami
nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze zobowiązał Spółkę POMAK do zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zrobił to, ponieważ w toku prowadzonego postepowania administracyjno-egzekucyjnego w próbce wody pobranej 3 grudnia 2013r. z ul. Kwiatowej stwierdzono podwyższoną zawartość manganu 90 µg/l, żelaza 3700 µg/l i wartość mętności = 41,0 NTU. Upomnieniem z dnia 19.12.2013r. wezwano Spółkę POMAK do wykonania obowiązków dostarczania wody o właściwych parametrach.
20.01.2014r. ponownie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z naszego wodociągu. Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono, że w próbce ze Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) zawartość manganu wynosiła 202 µg/l; w próbce z ul. Kwiatowej zawartość manganu wynosiła 90 µg/l, żelaza 1990 µg/l, a wartość mętności = 41,0 NTU; w próbce z ul. Kasprowicza zawartość manganu = 100 µg/l, żelaza = 1250 µg/l, wartość mętności = 4,5 NTU.
W związku z tym
, że obowiązek nałożony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Zielonej Górzenie nie został wykonany przez Spółkę POMAK, konieczne jest prowadzenie dalszego postepowania egzekucyjnego, przymuszającego do wykonania obowiązku.
Wszystkie te informacje są już dostępne na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. A my nadal pijemy wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego