Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2017

16.01.2017r.

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku w całym kraju 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1600 sztabach. Jeden z nich miał swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a swoim zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Mimo zimna wolontariusze spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 4.422,24 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.         - galeria zdjęć

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.01.2017r.

Harcerze organizują wyprawę po kwiat lotosu

Harcerze z Zielonej Góry planują spełnić swoje marzenia i wspólnie organizują obóz w Tajlandii i Malezji. Na codzień uczą się, studiują i pracują. Każdy z nich ma inne pasje i talenty, które przenikają się i pozwalają tworzyć im zgrany zespół, wciąż pragnący stawiać sobie nowe wyzwania. Celem 9. Drużyny Wędrowniczej "Sfora" podczas wyjazdu będzie nie tylko integracja i kształtowanie własnych charakterów, ale także poznanie kultury i skautów, z którymi będą mogli nawiązać stały kontakt i współpracę międzynarodową. Pragną, by obóz marzeń stał się prawdziwym obozem życia i był wspaniałym wstępem do codziennych wyzwań.
Podróż będzie się odbywać pod hasłem „Wyprawa po kwiat lotosu”, a przygotowanie do niej i relacje z samego wyjazdu można obserwować na stronie: https://www.facebook.com/pokwiatlotosu. Pracy przed nimi jest naprawdę wiele. Czeka ich pewnie sporo niespodzianek w dalszych etapach przygotowań. Wytrwale szukają sponsorów, a pomóc może im każdy - nawet najdrobniejszą darowizną. Szczegóły jak to zrobić znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.pokwiatlotosu.pl w zakładce Wesprzyj nas - Przekaż nam darowiznę. Na prośbę harcerzy informujemy z sympatią o tej akcji i życzymy im powodzenia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.01.2017r.

Projekt domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Nietkowie

Potrzeba budowy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nietkowie jest oczywista. Mamy dobre wiadomości - w 2017 roku rozpocznie się inwestycja Gminy Czerwieńsk na naszym cmentarzu. W budżecie gminy Burmistrz Czerwieńska zaplanował wydatki na rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego na działce nr 1230/2.

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, z umieszczoną w kalenicy sygnaturką, posiadający poddasze nieużytkowe. Dach kryty będzie dachówką karpiówką. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej i wyposażony w instalację elektryczną. Projekt zakłada, że poza realizacją obiektu podstawowego wykonane również będzie odnowienie istniejącego budynku gospodarczego. Wjazd i wyjazd na cmentarz pozostanie bez zmian. Dojście piesze generalnie pozostanie bez zmian, ale zakłada się zmianę nawierzchni w alejce na dojściu wraz z placykiem przed kaplicą. Długość kaplicy - 8,20m, szerokość elewacji frontowej - 6,22m, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 27,38m2, a wysokość całkowita to 9,55m. Wykonawcą projektu jest firma ARCHIBER z Zielonej Góry i dzięki jej uprzejmości zamieszczamy niniejsze informacje i materiały graficzne.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.01.2017r.

Zima zawitała u nas na dobre

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.01.2017r.

Orszak Trzech Króli przybył też do Nietkowa  - więcej zdjęć w galerii.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.01.2017r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2017 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Aby skorzystać z tego dofinansowania konkretna nieruchomość musi być  ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy. Zgodnie z przepisami kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2017 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 20 stycznia 2017r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059 w referacie urzędu gminy zajmującym się gospodarką odpadami.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01.2017r.

Nadszedł Nowy - 2017 Rok

GRUDZIEŃ 2016

30.12.2016r.

Budżet Gminy Czerwieńsk na rok 2017 został uchwalony

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku, jak co roku, obejmuje porządkiem obrad uchwalenie budżetu gminy na kolejny rok. Uchwała budżetowa, poprzedzona pracami komisji stałych Rady nad szczegółami zaplanowanych dochodów i wydatków, podczas sesji żadnych emocji i dyskusji nie wzbudziła. Została przegłosowana jednomyślnie.
Dla mieszkańców Nietkowa wynika z niej kilka ciekawych spraw. Na przyszły rok w gminie została zaplanowana głęboka termomodernizacja 11 obiektów, w tym naszego WDK, remizy OSP i budynku szkoły. Rozpocznie się długo oczekiwana budowa domu przedpogrzebowego (kaplicy) na cmentarzu, zostanie uruchomiona przystań rzeczna na Odrze, ale dalej będą trwały prace nad zagospodarowaniem otoczenia przystani, zaplanowano też środki finansowe na rozbudowę ścieżek rowerowych w naszej gminie, a jedna z nich łączyć będzie Czerwieńsk z Nietkowem. Sporo pieniędzy będzie wydane na "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" - mieszkańców czeka dynamiczny rozwój szeroko rozumianych e-usług realizowanych przez nasz urząd gminy. Jest też zaplanowany zakup wyposażenia siłowni plenerowej i elementów placu zabaw na działkę rekreacyjną przy ulicy Kasprowicza i Kwiatowej (udział własny z funduszu sołeckiego Nietkowa). Dofinansowanie tego wydatku planowane jest ze środków Lokalnej Grupy Działania. Przyszłoroczny budżet nie obejmuje inwestycji związanych z rewitalizacją arboretum i parku w Nietkowie. Burmistrz Czerwieńska czyni jednak intensywne starania o pozyskanie środków niezbędnych do ukończenia projektu "Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk" i są duże szanse na skuteczne aplikowanie o sporą kwotę na ten cel już w przyszłym roku. W grę wchodzi 1 mln EURO, które można pozyskać z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Nabór wniosków kończy się do 13 stycznia 2017 roku i nasza gmina taki wniosek aplikacyjny ma przygotowany.
Oczywiście, są to tylko zasadnicze sprawy inwestycyjne, które obejmuje swą objętością budżet gminy. Sama uchwała budżetowa to kilkadziesiąt stron dokumentu. Można się z nim zapoznać po opublikowaniu w Biuletunie Informacji Publicznej i znaleźć tam wszystkie szczegóły, które interesują czytelnika.
Niestety, te dobre informacje zostały nieco zakłócone oceną jakości wody w Nietkowie, która została przesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w dniu 15 grudnia. W ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbki na ujęciu wody oraz od odbiorców przy ul. Kasprowicza 33a i przy ul. Kościuszki 100. We wszystkich próbkach woda nie spełniała wymagań określonych przez Ministra Zdrowia. Niektóre wyniki są wręcz alarmujące - np. mętność na poziomie 32 NTU [dopuszczalna wartość wynosi 1 NTU], czy zawartość żelaza 4800 mikrogramów/litr [dopuszczalna norma - 200 mikrogramów/litr]. Zapytanie w tej sprawie złożył radny Smorąg, ponieważ Inspektor Sanitarny stwierdził kolejny już raz warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego w Nietkowie. Prezes Zarządu spółki POMAK poinformował, że zakończono już stosowanie środka SeaQuest na naszym ujęciu wody. W odniesieniu do rozpatrzonych reklamacji spółka zwróciła wnioskodawcom za pośrednictwem poczty nienależnie pobrane kwoty, wystawiając każdemu właścielowi faktury korygujące in minus [rabat potransakcyjny]. Na pozostałe zagadnienia udzielona zostanie odpowiedź na piśmie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.12.2016r.

Świąteczne marzenia się spełniają

Prawie każdy mieszkaniec Nietkowa zna pana Józefa. Można go często spotkać, gdy na wózku inwalidzkim pokonuje 2,5 km trasę Boryń - cmentarz w Nietkowie. Od wielu lat jest poważnie chory, nie skarży się jednak i nie narzeka na los. Jego jedyny środek transportu jest w opłakanym stanie technicznym. Dzięki pomocy sąsiadów i dobrych ludzi był już wielokrotnie naprawiany, a nawet spawany. Jednak wiek wózka i konieczność ciągłego używania są powodem jego całkowitego zużycia. Pan Józef marzył o nowym, sprawnym wózku i... jego marzenia spełniły się dzięki akcji pomocy zorganizowanej przez naszego proboszcza Marka Kidonia. Na spotkaniu opłatkowym przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas w ręce pana Józefa przekazano prezent: nowy wózek z własnym napędem. Radość obdarowanego była wielka. Za naszym pośrednictwem przekazuje słowa podziękowania dla księdza Marka i wszystkich darczyńców, dzięki którym mógł otrzymać ten prezent. Nowy wózek ułatwi panu Józefowi codzienne funkcjonowanie i umożliwi częste wizyty na grobie syna. To jeden z wielu przykładów na to, że wsparcie i pomoc ludzi o dobrym sercu przynosi wymierne efekty również w naszym najbliższym otoczeniu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego