Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2019

16.09.2019r.
Mistrzostwa Świata w powożeniu w partnerskiej Gminie Drebkau

13.09.2019r.
Winobraniowe występy zespołów z Nietkowa
Co roku Winobranie ma świetną oprawę muzyczną. Tygodniowa impreza w Zielonej Górze obfituje również w występy loalnych zespołów. Od lat na scenie można też zobaczyć zespoły wokalno-instrumentalne z Nietkowa. W tym roku prezentowały się Nietkowianki, Rezonans i Sukces. Występy naszych zespołów były przyjęte przez widownię bardzo ciepło i życzliwie - to była dobra promocja Nietkowa. Zespoły zaprezentowały się w repertuarze ludowo-biesiadnym. Wybór okazał się trafny, ponieważ publiczność nagrodziła występy gromkimi brawami oraz osobistymi podziękowaniami. Winobranie można więc uznać za udane.
Ponadto zespoły Rezonans i Sukces zostały zaproszone na występ w sobotę, 14 września o godzinie 11:30 - scena przy FOCUS MALL. Raz jeszcze będzie można posłuchać skocznych utworów w wykonaniu naszej uzdolnionej młodzieży. Zapraszamy mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu kulturalnym.

11.09.2019r.
Rozpoczął się remont dachu naszego kościoła
Rozpoczyna się pierwszy etap remontu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (XIX w.) w Nietkowie, który koncentruje się na stabilizacji i naprawie konstrukcji stropu oraz generalnym remoncie pokrycia dachu. Zadanie to uzyskało znaczne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania przewiduje się w pierwszej kolejności naprawę i stabilizację drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną. Wiązary w kształcie krzyży św. Andrzeja nad nawą główną w wielu miejscach uległy przełamaniu w kluczu oraz posiadają znaczne przemieszczenia. Maksymalne ugięcie wiązara wynosi 18cm przy dopuszczalnym 2,3cm. W celu naprawy tej sytuacji wykonane zostaną podwieszenia dodatkowymi wiązarami wieszakowymi. Uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej wymagają wymiany na nowe. Istniejące pokrycie dachu z blachy zostało wykonane w latach 90-tych XX wieku przy użyciu pozagatunkowych (rozbiórkowych i bezklasowych) desek z oflisem. Niezbędne jest usuniecie tych desek i wykonanie nowego, solidnego poszycia oraz pokrycia dachu z materiału zgodnego z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego.
Taki zakres prac przewiduje I. etap remontu naszego kościoła. Wieloletnie zabiegi księdza proboszcza Marka Kidonia zakończyły się sukcesem. Rozpoczyna się remont, który zmierza do przywrócenia świetności kościołowi w Nietkowie. Prace będą realizowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

09.09.2019r.
Narodowe Czytanie '2019          - więcej zdjęć w galerii

07.09.2019r.
Otwarcie placu zabaw z siłownią plenerową
To było wielkie wyzwanie dla p. Sołtys, Rady Sołeckiej i mieszkańców Nietkowa. Utworzenie placu zabaw z siłownią plenerową w miejscu, gdzie - zgodnie z ewidencją gruntów - do tej pory był… wodopój (a później zbiornik przeciwpożarowy), wydawało się przedsięwzięciem niemożliwym do wykonania. Mieszkańcy Nietkowa podjęli jednak uchwałę o realizacji tego trudnego zadania. Z góry było wiadomo, że potrwa to kilka lat, bo koszty przewozu ziemi, niwelacji tego terenu i wiele prac gospodarczych trzeba było wykonać w czynie społecznym. To określenie co prawda wyszło już z powszechnego użytku, ale w Nietkowie są mieszkańcy, którzy pamiętają dobrze, co oznacza praca na rzecz dobra wspólnego. Bez pomocy lokalnych rolników, przedsiębiorców i całej rzeszy dobrych ludzi, którzy bezinteresownie uczestniczyli w pracach gospodarczych nie dalibyśmy rady przygotować terenu pod ten plac. To była ogromna pomoc. W następnym roku powstał projekt budowlany i ogrodzenie. W kolejnym zakupione zostały zasadnicze elementy placu zabaw i urządzenia siłowni plenerowej; zbudowano też altankę. W roku bieżącym dokompletowano elementy placu zabaw, zamontowano ławki i kosze na śmieci, i jak najszybciej oddano plac zabaw do użytku.
Zdecydowana większość wydatków tego zadania realizowana była z funduszu sołeckiego Nietkowa, a na finiszu pomógł projekt realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa z grupą nieformalną „Aktywni Mieszkańcy”. Projekt zyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w ramach programu „Startuj z FIO - Nowy Początek”. Wykorzystano wszystkie możliwości, aby plac zabaw powstał jak najszybciej. Radość dzieci i uśmiechy „od ucha do ucha” są najlepszą nagrodą dla osób, które z uporem i konsekwencją dążyły do celu. Dzisiaj możemy cieszyć się tym pięknym placem.
Zbliża się termin zebrania mieszkańców, na którym będą podejmowane decyzje o podziale środków funduszu sołeckiego na przyszły rok. Pani Sołtys z Radą Sołecką już planuje budowę chodnika wewnątrz placu (wzdłuż ogrodzenia), aby można było bez problemów wprowadzać tam wózki dziecięce i komfortowo poruszać się wewnątrz placu. Miejsce jest spokojne, bezpieczne i przez długie lata będzie służyć dzieciom. Zapraszamy do korzystania z tego placu.

05.09.2019r.
Narodowe Czytanie w Nietkowie
W tę sobotę już po raz kolejny Polacy wezmą udział w Narodowym Czytaniu. Do akcji dołączyła także nasza Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nietkowie.
Narodowe Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w celu zachęcenia Polaków do czytania lektur polskich twórców. Akcję rozpoczęło czytanie naszej epopei narodowej Pana Tadeusza. W kolejnych latach promowane były dzieła miedzy innymi Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. Co roku Narodowe Czytanie organizowane jest w wielu miejscach w Polsce - w parkach, domach kultury, bibliotekach, różnych instytucjach państwowych gromadzą się ludzie by wspólnie czytać dzieła polskich poetów i prozaików.
W tym roku para prezydencka wybrała osiem pozycji z proponowanych stu. Na liście lektur znalazły się tytuły, których wspólnym mianownikiem jest polskość z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. W Nietkowie akcja realizowana jest już od kilku lat - zachęcamy do udziału w niej, bo czytanie znów staje się modne.

04.09.2019r.

Zakończenie sezonu Grand Prix

Rywalizacja wędkarzy w tegorocznym sezonie zawodów Grand Prix dobiega końca. Ostatnie zawody wędkarskie z tego cyklu zostaną rozegrane w niedzielę - 8 września 2019 roku - na rzece Odrze. Organizatorem zawodów jest oczywiście Koło Wędkarskei SUMIK w Nietkowie. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 5:30 do godziny 6:00.

Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2019 i kończą tegoroczny sezon. Zapraszamy.

02.09.2019r.
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści