Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LIPIEC 2016

25.07.2016r.
Boisko osiąga gotowość do kolejnego sezonu rozgrywek

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.07.2016r.

Zlot Miłośników VW Garbusa "Garbobranie"

VW Club VolksMobil organizuje dla posiadaczy volkswagenów chłodzonych powietrzem VIII edycję "Garbobrania". Impreza odbędzie się w stałym miejscu, czyli na terenie WOSiR-u w Drzonkowie, 7 km od Zielonej Góry. W ramach zlotu będzie można skorzystać z bardzo dobrego zaplecza oraz z szerokiej oferty ośrodka (basen, sauna, strzelnica, przejażdżki konne, itp.). Uczestników czeka wiele ciekawych atrakcji. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Miłośników VW Garbusa VolksMobil, które ma swoją siedzibę w Nietkowie :)
Bezpłatne wejście dla szerokiej publiczności będzie w sobotę 30.07. od godz. 9:00 do godz. 20:00 oraz w niedzielę 31.07. od godz. 9:00 do 14:00. Warto zaplanować sobie trochę czasu na obejrzenie tych przepięknie prezentujących się samochodów. Zachęcamy do rodzinnych wycieczek i aktywnego spędzenia wolnego czasu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.07.2016r.

Poradnik dla konsumentów i kolejna informacja o złej jakości wody

Kiedy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Czy mieszkańcy powinni płacić za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej? Kiedy  możliwe jest odcięcie dostaw i rozwiązanie umowy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przynosi poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Został on już rozesłany do zakładów wodociągowych i samorządów w całej Polsce - również do Gminy Czerwieńsk i spółki POMAK.
Skala nieprawidłowości pokazuje, że nasza publikacja to lektura obowiązkowa dla zarządzających spółkami wodociągowymi, a także władz gminnych, czyli właścicieli tych zakładów. Powinni po nią sięgnąć również konsumenci, którzy często są bezpośrednio dotknięci praktykami niezgodnymi z prawem - mówi Prezes UOKiK Marek Niechciał.
W publikacji zostały pokazane konkretne przypadki nieprawidłowości, które były przedmiotem decyzji Urzędu. Na ich podstawie stworzone zostały porady dla wszystkich zainteresowanych tematyką. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest pomocna przy konstruowaniu umów, druga - szczególnie istotna dla mieszkańców Nietkowa - pokazuje nieprawidłowości związane z ich stosowaniem. Trzecia dotyczy najczęściej rozpatrywanych przez Urząd problemów, czyli budowy sieci i przyłączenia odbiorców.
Jednymi z opisanych kwestii są obowiązki informacyjne zarządcy wodociągu (w naszym przypadku to spółka POMAK). UOKiK zauważył, że to zakład - jako profesjonalista - powinien tak sformułować treść umowy, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której konsument nie będzie mógł korzystać ze swych praw, bo nie będzie ich znał. W konsekwencji UOKiK uznaje, że taki przedsiębiorca działa bezprawnie i mógł się dopuścić naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK uznaje też, że stosowanie niezmienionej ceny pomimo dostarczania przez długi czas wody o złej jakości jest niezgodne z zasadami uczciwej i ekwiwalentnej wymiany. Taką cenę trzeba uznać za nieuczciwą. Odbiorca nie może być zobowiązywany do zapłaty pełnej kwoty za wodę nieodpowiedniej jakości i nie ma znaczenia, że woda została (warunkowo) dopuszczona do spożycia. Skoro woda nie spełnia norm wynikających z przepisów, przedsiębiorca nie wywiązuje się z obowiązku dostarczania wody o należytej jakości. Woda warunkowo dopuszczona do spożycia jest towarem niezgodnym z umową, więc odbiorcy powinni płacić za nią mniej. Co równie ważne długotrwałe dostarczanie wody o pogorszonej jakości powinno skutkować obniżeniem jej ceny. Powinno się to odbyć automatycznie - z inicjatywą obniżenia ceny powinien wyjść zakład (w naszym przypadku zarząd spółki POMAK), a nie odbiorcy...
Od kilku lat zabiegamy o poprawę jakości wody dostarczanej do naszych domów. W opublikowanym poradniku można znaleźć wiele interesujących zagadnień, które w 100% potwierdzają nasze racje. Poradnik dostępny jest od 14.07.2016r. na stronie UOKiK - pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci [na dole strony].
--------------------------------------
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze kolejny raz informuje, że woda u odbiorców w Nietkowie nie spełnia norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mimo, że spółka Pomak prowadziła działania naprawcze, do których została zobowiązana pismem z 02.06.2016r., w póbce pobranej wody stwierdzono przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu. Ta sytuacja już trwa tak długo, że PPIS przypomina o tym, iż nadal obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego w Nietkowie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.07.2016r.

Umowa na dokończenie przystani w Nietkowie podpisana!

Podpisano umowę, dzięki której zakończona zostanie budowa 10 przystani rzecznych. 12 lipca na dokumencie podpis złożył prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz przedstawiciele firm EKO-WOD sp. z o.o. ze Świdnicy i NAVIGA-STAL sp. z o.o. z Kiełczowa. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 4 mln zł.

Przystanie rzeczne powstaną w Uradzie, Starej Wsi, Siedlisku, Pomorsku, w Nietkowie, Krępie, Kostrzynie, Górzycy, Gostchorzu oraz Bobrownikach. Na realizację zapisów zawartych w podpisanym dokumencie firmy mają 140 dni. Po tym czasie przystanie powinny być już gotowe. Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania w Nietkowie można się liczyć z szybszym zakończeniem robót. Początkowo budowa przystani wchodziła w skład projektu "Lubuskie aktywne i turystyczne", który miał zostać zakończony do 2015 roku. Niestety jego pełna realizacja w tym terminie nie była możliwa. Pojawiły się przeszkody związane m.in. z suszą hydrologiczną oraz upadłością wykonawcy. Ze względu na sposób dofinansowania projektu, budowa przystani musiała zostać więc wyłączona z unijnego projektu.
Obecnie zadanie jest realizowane przy wsparciu poszczególnych gmin, na obszarze których powstają przystanie oraz przez Urząd Marszałkowski. Każda gmina musi dopłacić po 2 procent wartości danej przystani. Burmistrz Czerwieńska zabezpieczył już środki na to zadanie (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy z 29.06.2016r.) i niecierpliwie czekamy na rozpoczęcie zaplanowanych prac. Oddanie do użytku naszej przystani wpłynie korzystnie na aktywizację żeglugi na rzece Odrze, a także przyciągnie większą liczbę turystów. To z kolei może wpłynąć na poprawę sytuacji także w innych, powiązanych z turystyką obszarach.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.07.2016r.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana kościoła

Nie później niż w 1852 roku architekt berliński August Soller sporządził projekty elewacji, detali, rzuty oraz przekroje kościoła w Nietkowie. Zostały one opublikowane w wydawnictwie Entwurte zu Kirchen, Pfarr - Und Schulhausern. Projektowany kościół miał posiadać 800 miejsc siedzących. Optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej umożliwiło umieszczenie przez A. Sollera chóru organowego nad emporą poprzeczną łączącą dwie empory boczne. Realizacja projektu (z niewielkimi zmianami) nastąpiła dopiero za czasów proboszcza Fr. Bluhma. W 1866r. rozebrano stary kościół i rozpoczęto budowę nowego, który ukończono w 1867r. Jeszcze w 1865r. w pracowni Adolpha Seilera we Wrocławiu wykonano witraż figuralny dla okna w prezbiterium (przedstawienie Chrystusa). Ostatnim pastorem kościoła od 1925r. był Helmuth Reimann. W roku 1945 kościół został przejęty przez parafię rzymsko-katolicką. Konsekracja świątyni miała miejsce dnia 22 grudnia.

Kościół reprezentuje odmianę niemieckiego historyzmu, zwaną stylem łuku pełnego, jest budowlą neogotycką. Posiada rzut w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 33,1 m, szerokość 17 m. Wieża kościoła ma wysokość 42,5 m. Bryła kościoła jest rozczłonkowana, z jednokondygnacyjnym prezbiterium krytym dachem wielopołaciowym, korpusem dwukondygnacyjnym krytym dachem dwuspadowym, pięciokondygnacyjną wieżą zwieńczoną ośmioboczną iglicą, dwukondygnacyjnymi dobudówkami mieszczącymi klatki schodowe i krytymi dachami wielopołaciowymi oraz trzema przybudówkami - jedną w elewacji zachodniej i dwiema w elewacji południowej - kryte daszkami dwuspadowymi. Na wysokości drugiej kondygnacji wieży umieszczono dwa krzyże łacińskie wyżłobione w tynku. Część nawową od prezbiterium oddziela łuk tęczowy. W prezbiterium ustawiony ołtarz architektoniczny oraz ambona po stronie wejścia do zakrystii. We wschodniej części prezbiterium wydzielona zakrystia, w części zachodniej zaś loża. Ściany obu pomieszczeń od strony prezbiterium rozczłonkowane arkadami filarowymi zamkniętymi łukiem pełnym. Arkady loży pierwotnie otwarte od wewnątrz, obecnie zasłonięte. Głowice filarów korynckie, w przykluczu arkady rozety.
Powyższy akapit to tylko fragment opisu, który zawiera przygotowane opracowanie. Treść rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych jest wykonana jeszcze bardziej fachowym językiem… To stanowi sporą barierę w czytelnym przekazie informacji. Fachowcy z pewnością docenią precyzję określeń i szczegółowy opis każdego elementu konstrukcji kościoła – od fundamentów po konstrukcję dachu i dzwonnicy. Inwentaryzacja zawiera także rzuty poszczególnych kondygnacji ze szczegółowymi wymiarami, przekroje poprzeczne, przekrój podłużny oraz elewacje. Dla mieszkańców najważniejsze jest jednak to, że opracowanie jest kolejnym dokumentem, bez którego trudno byłoby mówić o rzetelnym przygotowaniu remontu kościoła w Nietkowie. Nasza parafia taki dokument już posiada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.07.2016r.

Zawody wędkarskie

Informujemy, że koło wędkarskie SUMIK organizuje kolejne zawody wędkarskie na rzece Odrze. Zawody te odbędą się w niedzielę - 17 lipca 2016 roku.

Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 5:00 do godziny 5:30. Wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te wliczane są do klasyfikacji Grand Prix 2016 koła wędkarskiego SUMIK. W imieniu organizatorów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa podczas wędkowania.

ZAPRASZAMY na ZAWODY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.07.2016r.
Renowacja murawy boiska ODRY Nietków

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.07.2016r.
Ekspertyza konstrukcyjna kościoła w Nietkowie
Znamy już ustalenia specjalistów zawartych w ekspertyzie konstrukcyjnej naszego kościoła. Sytuacja jest poważna. Muszą być podjęte działania zabezpieczające, ponieważ nastąpiły na wszystkich belkach stropu przemieszczenia odbiegające od normy. Jest to szczególnie widoczne w osi nr 3, która wymaga interwencji umożliwiającej wykonanie stabilizacji i naprawy stropu. Co prawda nie zostały przekroczone przemieszczenia dopuszczalne, ale przyczyn rzeczywistych przemieszczeń należy doszukiwać się w obniżeniu nośności belek stropu na skutek korozji biologicznej.
Niepokojący jest stan deskowania z brus sosnowych na całej powierzchni stropu, które uległo znacznej korozji biologicznej na skutek działalności spuszczela pospolitego - gatunku chrząszcza, który jest groźnym szkodnikiem elementów drewnianych budynków. Larwy tego chrząszcza żerują w martwym i suchym drewnie drzew iglastych. Niezbędne jest więc przeprowadzenie dezynsekcji drewna. Strop kościoła ma dużą podatność na działanie sił wzbudzających drgania. To konsekwencja obniżenia nośności stropu nad nawą główną. Niezbędne jest podjęcie czynności naprawczych i stabilizujących strop w tym miejscu. Gołym okiem widać też wielomiejscowe zacieki z dachu. To zła wiadomość, bo w celu powstrzymania dalszej degradacji obiektu niezbędna jest wymiana pokrycia dachu wraz z elementami jego podbudowy na nowe. Przyczyniła się do tego również ostatnia wymiana pokrycia dachu z łupka bazaltowego na blachę ocynkowaną (wykonana pod koniec lat 90-tych XXw.). Wtedy zastosowano poszycie dachu z desek różnego gatunku i rodzaju. Na znacznej powierzchni poszycia wykorzystano łaty i deski z oflisem, a świeża tarcica z korą zawiera w sobie jaja szkodników, które zaatakowały niezarażone dotąd elementy konstrukcji dachu. Trzeba usunąć te elementy, a następnie wykonać dezynsekcję całej konstrukcji drewnianej stropu i dachu. Z uwagi na prowizoryczny charakter dotychczas wykonywanych remontów obróbek blacharskich niezbędne jest również wykonanie nowych obróbek, szczególnie murków attykowych oraz okapów.
Przygotowana ekspertyza zawiera również szczegółowe obliczenia nośności stropu, ugięcia belek stropowych, analizę cieplno-wilgotnościową (bardzo ważna przy ocenie rozwoju grzybów i pleśni), wyliczenia współczynnika przenikania ciepła oraz precyzyjny opis rozwiązań technicznych i zalecenia końcowe.
To pierwsza taka analiza dotycząca ustalenia przyczyn uszkodzeń stropu nawy głównej naszego kościoła - wykonana profesjonalnie i z należytą starannością. To opracowanie będzie bardzo pomocne przy określeniu zakresu prac związanych z przyszłym remontem. Już teraz widać, że to wielkie wyzwanie dla parafii, a prace trzeba będzie wykonać szybko.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.07.2016r.

Prace nad płytą boiska

Sezon piłkarski zakończył się i po krótkim odpoczynku działacze klubu przystępują do prac przygotowujących obiekt do kolejnego sezonu rozgrywek.

Zdecydowano, że za pieniądze stanowiące dochód z imprezy czerwcowej będzie wykonane uzupełnienie murawy płyty głównego boiska. Wszystkie prace będą wykonywane przez sympatyków i kibiców klubu społecznie. Zarząd klubu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w sobotę, 9 lipca, od godz. 9:00, bo każda para rąk się przyda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.07.2016r.

Dokumentacja techniczna remontu kościoła

Na wniosek ks. proboszcza Marka Kidonia, Rada Miejska w Czerwieńsku podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji na ochronę zabytków w 2016 roku z przeznaczeniem na opracowania programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Nietkowie.

To początek żmudnego procesu opracowania dokumentacji technicznej, który ma przygotować parafię do etapu realizacji remontu tego 150-letniego obiektu. Prace już trwają. I choć tego nie widać, to są już pierwsze efekty podjętych działań - przygotowano ekspertyzę konstrukcyjną i inwentaryzację architektoniczno-budowlaną naszego kościoła. Dokumenty zostały przygotowane przez specjalistów i w najbliższym czasie postaramy się przybliżyć informacje w nich zawarte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.07.2016r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku

Sesja Rady Miejskiej w czerwcu często nazywana jest "absolutoryjną", bo radni oceniają działalność Burmistrza w roku poprzednim - szczególnie pod kątem realizacji budżetu. Tą procedurę poprzedziła dyskusja nad Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk w roku 2015. Żadnych niespodzianek nie było. Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.
W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Z pewnością ucieszy mieszkańców, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nietkowa, a także podjęto decyzję o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla naszej parafii z przeznaczeniem na dokumentację kościoła w Nietkowie. Podjęto też uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w której przedstawiciele naszej szkoły będą mieli 2 mandaty radnych. Decyzją radnych przekazano spółce POMAK w formie aportu wydzieloną część działki pod oczyszczalnią ścieków w Czerwieńsku. W ten sposób zwiększono kapitał zakładowy spółki poprzez objęcie udziałów w spółce na kwotę 33.215 zł (tzn. 5 udziałów po 6.643 zł).
Skoro już mowa o spółce POMAK, to tradycyjnie już padło pytanie o jakość wody w Nietkowie i dalsze stosowanie preparatu SeaQuest. Prezes spółki poinformował, że 2 czerwca decyzją SANEPiD-u upłynął termin pozwolenia na stosowanie tego środka, ale spółka wystąpiła o przedłużenie jego stosowanie do końca 2016 roku. W ostatnim czasie według prezesa zarządu jakość wody u odbiorców w Nietkowie poprawiła się, choć w czerwcu było kilka poważnych awarii na sieci. Jako główny powód poprawy jakości wody prezes podał usunięcie usterek pobudowlanych powstałych podczas budowy kanalizacji. Skoro usterki mechaniczne były przyczyną złej jakości wody, to po co stosuje się już trzeci rok oczyszczanie chemiczne środkiem SeaQuest? Mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie znajdzie się w pisemnej odpowiedzi na zapytanie radnego Smorąga. Z informacji przekazanych przez Burmistrza Czerwieńska wynika, że pojawia się szansa na dokończenie prac przy przystani rzecznej. Jak tylko sprawy zostaną unormowane umową poinformujemy mieszkańców.
Treść wszystkich podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, a od poprzedniego roku można tam również znaleźć wszystkie projekty uchwał, nad którymi na bieżąco pracują komisje Rady Miejskiej. Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego