Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

KWIECIEŃ 2014

17.04.2014r.

Postęp prac na kanale Zimny Potok

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.04.2014r.

Słów kilka o preparacie SeaQuest

Podczas zebrania mieszkańców Prezes Zarządu Spółki POMAK poinformował o działaniach zmierzających do poprawy jakości wody u odbiorców w Nietkowie. Podał przy tym nazwę planowanego do użycia preparatu SeaQuest. Redakcja postanowiła dowiedzieć się trochę więcej na temat tego środka i przekazać te informacje dla mieszkańców.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę PROTE z Poznania, dzięki stosowaniu preparatu SeaQuest udaje się zahamować procesy korozji i niszczenia sieci wodociągowej. Dystrybucja wody staje się procesem kontrolowanym tak, aby ostatecznie chronić odbiorców przed niekorzystnym przedostawaniem cząstek osadów do wody. W efekcie uzyskujemy sieć wolną od osadów i wtórnego zanieczyszczenia. Preparat SeaQuest nie służy do uzdatniania wody, lecz do likwidowania przyczyn i skutków wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci.
Przed rozpoczęciem procesu oczyszczania sieci wodociągowej, niezbędnym jest uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie SeaQuest-u. Spółka POMAK wystąpiła już w lutym 2014r. z wnioskiem do PPIS w Zielonej Górze i czeka na jego pozytywną ocenę. Według najświeższych informacji procedura ta wydłuża się - ostatnia odpowiedź otrzymana przez POMAK 14 kwietnia 2014 roku mówi o kolejnym wydłużeniu terminu załatwienia sprawy. Ocena higieniczna na zastosowanie preparatu SeaQuest na stacji uzdatniania wody w Nietkowie celem jego dozowania do sieci wodociągowej będzie wydana do dnia 8 maja 2014r.
Nadrzędnym celem podczas stosowania SeaQuest-u jest przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w sieci oraz jej oczyszczenie z osadów, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości sprzedaży wody. Procesami wspomagającymi usuwanie osadów, są systemowo prowadzone płukania sieci wodociągowej. Prowadzone podczas dozowania SeaQuest-u płukania przyczyniają się do usuwania znacznych ilości rozmiękczonych osadów, a także przyspieszenia efektu oczyszczania przewodów wodociągowych. Po pewnym czasie, płukanie sieci trwa krócej, a ilość wody potrzebnej na wypłukanie danego odcinka rurociągu ulega zmniejszeniu.
Nieodzownym elementem współpracy z Klientem, podczas dozowania preparatu SeaQuest są wizje lokalne na obiektach i robocze spotkania konsultacyjne, omawiające proces dozowania i jakość wody w sieci. Czas uzyskania oczekiwanego efektu oczyszczenia sieci wodociągowej z osadów, może wynieść od roku do trzech lat(!), w zależności od stanu sieci wodociągowej, rodzaju, ilości osadów w sieci oraz od charakteru samej wody. Po tym czasie zalecane jest dalsze stosowanie preparatu, w zmniejszonej dawce. Te krótkie informacje potwierdzają, że nasze problemy z jakością wody tak szybko się nie skończą...
---------------------------------------------------------
Burmistrz Czerwieńska poinformował Sołtys Nietkowa o podjęciu działań w sprawie uchwały zebrania wiejskiego zmierzającej do wprowadzenia obniżki cen wody: "...sprawie nadano bieg i po uzyskaniu opinii prawnych sprawa zostanie przekazana Radzie Miejskiej celem dalszego prowadzenia postępowania".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2014r.

Nasza szkoła w wiosennych barwach

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.04.2014r.

Informacje z Domu Kultury

Jak już informowaliśmy w tym roku sekcja Robótek Ręcznych po raz pierwszy wzięła udział w konkursie na Palmę Wielkanocną zorganizowanym przez MGOK w Czerwieńsku i zajęła II miejsce. Panie w składzie: Edyta Kaczmarska, Magdalena Rudnicka, Renata Rudnicka, Dorota Dzierżek oraz Bożena Kmita zdobyły dyplom, ale też rozdrabniarkę do warzyw, wyciskarkę do soku oraz zestaw pięknych filiżanek. Zdobyte nagrody uczestniczki przekazały na Wiejski Dom Kultury w Nietkowie. W imieniu p. Marty serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Teraz każdy
, kto będzie miał ochotę na sok ze świeżych owoców będzie mógł sobie taki przygotować w WDK:)
----------------------------------
Zapraszamy też chętne maluszki z naszej miejscowości do wzięcia udziału w warsztatach wielkanocnych. Dzieci będą miały okazję wykonać prześliczne kartki świąteczne, będą mogły ozdobić styropianowe jajka czy zrobić wspaniałe papierowe pisanki. Na koniec wszystkie swoje wyroby dzieci będą mogły zabrać do domu. Zapraszamy osoby zainteresowane do zapisania się na te zajęcia (termin upływa 14 kwietnia), bo ilość miejsc jest ograniczona.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.04.2014r.

Ciekawe spotkanie w sprawie winorośli

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem oraz Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior LGD zapraszają na cykl spotkań informacyjnych w sprawie winorośli. W naszej gminie spotkanie zostanie zorganizowane 22 kwietnia - godzina 17:30, w MGOK w Czerwieńsku.
Szczegóły przebiegu tego spotkania zamieszczamy obok. P
ani Marta Słodnik (tel. 510 47 95 24) jest osobą wyznaczoną przez organizatora do kontaktu. Pierwsze 10 osób otrzyma bezpłatne sadzonki winorośli.      Zapraszamy!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2014r.

Burmistrz Czerwieńska odpowiada...


W protokole z zebrania mieszkańców - jak zawsze, od wielu lat - zawarte zostały problemy i pytania zgłaszane przez mieszkańców. Pierwszy raz otrzymaliśmy pisemną odpowiedź na niektóre z nich. Z dwóch oddzielnych pism można się dowiedzieć, że zwrócono uwagę właścicielom maszyn rolniczych, aby nie poruszali się ciężkim sprzętem po ul. Kasprowicza w rejonie przedszkola i szkoły; że na zainstalowanie progów zwalniających i montaż dodatkowych punktów świetlnych... nie ma pieniędzy; że drogi gminne są wyrównywane sukcesywnie i w miarę potrzeb(?); że na ul. Kasprowicza w rejonie parku zostanie przeprowadzona wizja lokalna w sprawie odprowadzenia wód opadowych.

Przekazano też szczegółową odpowiedź na pytanie dotyczące meszek i komarów. Urząd gminy ustalił już strategię ograniczania meszek. Strategia ta polega na tym, że nie będzie oprysków larwicydem wzdłóż Zimnego Potoku pomimo stwierdzenia licznego występowania larw meszek. Za zwalczanie tej plagi pośrednio odpowiedzialna będzie firma prowadząca prace inwestycyjne na Zimnym Potoku. Wszystko jednak zależne będzie od tempa prowadzonych prac - jeśli prace zostaną przeprowadzone do początku maja to wielkość populacji meszek może zostać ograniczona... Znamienne jest jedno zdanie: "Zaznaczyć należy, że w przypadku gdyby zasadnym było wykonanie oprysku do wody nieprzekraczalnym terminem jego wykonania był koniec marca." Poinformowano również, że środków finansowych na dokonanie oprysku na dorosłą postać komara na 2014 rok nie zaplanowano.
Byłoby dobrze, gdyby mieszkańcy mogli się również dowiedzieć jak załatwiane są pozostałe problemy poruszane na zebraniu - m.in. sprawa bezpieczeństwa na placu zabaw w parku, odprowadzenie wód opadowych na ul. Kościuszki w kierunku Lasek,
oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Bocznej oraz wyznaczenie tam bezpiecznego przejścia dla pieszych, czy też sprawa wprowadzenia 40% obniżki ceny wody (uchwała mieszkańców), nie mówiąc już o wszystkich problemach zgłaszanych na wcześniejszych zebraniach. Byłoby dobrze... a może po prostu: byłoby normalnie?
W załącznikach oba pisma: 1. Odpowiedź burmistrza ws. pytań i problemów mieszkańców; 2. Odpowiedź burmistrza ws. oprysków na meszki i komary.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.04.2014r.

Reaktywacja sekcji HIP-HOP


Po spektakularnym sukcesie Patrycji Kotowskiej, która
radośnie, niezwykle twórczo i energetycznie zatańczyła Hip-Hop w gminnej edycji konkursu "Mam Talent" WDK w Nietkowie zaprasza chętnych, którzy mają wielkie zasoby energii i kochają tańczyć do nowo powstałej sekcji tańca Hip-Hop.
J9 kwietnia o godzinie 18:00 odbędzie się w Domu Kultury spotkanie organizacyjne wraz z bezpłatną lekcją pokazową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bo w naszym WDK nie ma czasu na nudę:)

PRZYJDŹ I SPRÓBUJ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2014r.

Zwycięstwo 4:3 ODRY Nietków nad Amatorem Bobrowniki

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.04.2014r.

Kolejne miejsca nabierają wiosennego wyglądu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.04.2014r.

Sprawdzian szóstoklasistów już za nami

Pierwszego kwietnia uczniom szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Nietkowie nie w głowach były primaaprilisowe żarty. Zasiedli do testu, który sprawdza ich wiedzę, jaką zdobyli przez sześć lat nauki. Na sprawdzianie szóstoklasisty pojawiły się pytania z języka polskiego i matematyki, ale w oparciu o wiedzę z przyrody i z historii. Uczniowie musieli np. napisać opowiadanie na temat "Co dwie głowy, to nie jedna". Należało wymyślić historię, której bohaterowie "wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu". Trzeba było też wyliczać czas, objętości cieczy, odczytywać rzuty prostokąta. Pytania były ułożone tak, aby sprawdzić umiejętność logicznego myślenia. Z sali egzaminacyjnej uczniowie wychodzili zadowoleni. Twierdzą, że sprawdzian nie był za trudny - na wyniki poczekamy jednak do czerwca. Trzymamy kciuki, aby dobry nastrój towarzyszył wszystkim po ogłoszeniu ostatecznych wyników.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.04.2014r.

Spółka POMAK ukarana za złą jakość wody w Nietkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał postanowienie o nałożeniu na POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody o właściwych parametrach w zakresie zapachu i mętności oraz zawartości manganu i żelaza - to jest: mętność do 1 NTU, zapach akceptowalny, zawartość manganu do 50 µg/l i żelaza do 200 µg/l w terminie do 30 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z przepisami
nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze zobowiązał Spółkę POMAK do zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zrobił to, ponieważ w toku prowadzonego postepowania administracyjno-egzekucyjnego w próbce wody pobranej 3 grudnia 2013r. z ul. Kwiatowej stwierdzono podwyższoną zawartość manganu 90 µg/l, żelaza 3700 µg/l i wartość mętności = 41,0 NTU. Upomnieniem z dnia 19.12.2013r. wezwano Spółkę POMAK do wykonania obowiązków dostarczania wody o właściwych parametrach.
20.01.2014r. ponownie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z naszego wodociągu. Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono, że w próbce ze Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) zawartość manganu wynosiła 202 µg/l; w próbce z ul. Kwiatowej zawartość manganu wynosiła 90 µg/l, żelaza 1990 µg/l, a wartość mętności = 41,0 NTU; w próbce z ul. Kasprowicza zawartość manganu = 100 µg/l, żelaza = 1250 µg/l, wartość mętności = 4,5 NTU.
W związku z tym
, że obowiązek nałożony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Zielonej Górzenie nie został wykonany przez Spółkę POMAK, konieczne jest prowadzenie dalszego postepowania egzekucyjnego, przymuszającego do wykonania obowiązku.
Wszystkie te informacje są już dostępne na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. A my nadal pijemy wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego