Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

GRUDZIEŃ 2014

22.12.2014r.

Życzenia świąteczne


W ten świąteczny piękny czas, kiedy w domu pachnie las,
płyną nuty kolędowe, błyszczą bombki kolorowe.
W dzień Bożego Narodzenia złożyć chcemy Wam życzenia
zdrowia oraz pomyślności, a na co dzień moc radości!

Wesołych, pogodnych Świąt oraz radosnego każdego dnia
w nadchodzącym Nowym Roku


- czytelnikom życzy
redakcja www.nietkow.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2014r.

Jasełka w szkole i Wigilia w Domu Kultury


Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły są Jasełka. Tegoroczne były pięknie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Swój program artystyczny - w bogatej i dopracowanej w szczegółach scenografii oraz nastrojowej oprawie muzycznej - uczniowie zaprezentowali rodzicom i gościom 18 grudnia. Rodzice mogli być dumnymi ze swoich dzieci.
Wigilia jest szczególną okazją do wspólnego, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Tak też było na Wigilii zorganizowanej w naszym Domu Kultury. Uczestniczył w niej Ksiądz Proboszcz, Burmistrz Czerwieńska, Dyrektor MGOK i licznie przybyli mieszkańcy Nietkowa. Ładnie przygotowany wystrój sali i smaczne potrawy wigilijne były piękną oprawą tego miłego wydarzenia, a wspólne kolędowanie z zespołami Malinki oraz Rapsodia (z Lasek) wprowadziły uczestników w radosny, świąteczny nastrój.
Nasza galeria zdjęć wzbogaciła się o kolejne fotorelacje - zapraszamy do oglądania. Tą drogą składamy też słowa podziękowania i uznania wszystkim, którzy mieli wkład w tak ładne przygotowanie obu tych uroczystości.
Niech świąteczna atmosfera i radosny klimat Świąt Bożego Narodzenia zagości już w naszych domach.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2014r.

Zakończono remont kotłowni w remizie OSP w Nietkowie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2014r.

Prezentacja Monografii Czerwieńska


W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbyła się długo oczekiwana prezentacja książki "Czerwieńsk - Monografia miasta" autorstwa Przemysława Góralczyka, Jacka Gębickiego, Przemysława Bartkowiaka, Daniela Koteluka, Dawida Kotlarka, a pod redakcją Tomasza Nodzyńskiego.
Książka jest pierwszym kompleksowym i naukowym opracowaniem dotyczącym Czerwieńska. W przystępny sposób przekazuje wiedzę historyczną, opisuje lata powojenne, a kończy się próbą podsumowania wydarzeń ostatniego ćwierćwiecza. Licznie przybyli mieszkańcy mogli wysłuchać wystąpień autorów poszczególnych rozdziałów oraz zdobyć ich osobiste dedykacje na zakończenie prezentacji. W książce zamieszczonych też jest sporo ciekawych ilustracjii, wśród których wyróżniają się bogate zbiory p. Przemysława Góralczyka i p. Jacka Gębickiego.
Opisując historię Czerwieńska siłą rzeczy trzeba nawiązać do historii Nietkowa i rodu Rothenburgów. Mieszkańcy Nietkowa dzięki tej monografii mogą poznać fakty wspólne dla naszej skomplikowanej historii - tej dawnej, ale też i tej bliskiej - związanej z czasami "realnego socjalizmu". Wszystkich z
ainteresowanych zapraszamy do lektury książki. Jest ona dostępna we wszystkich bibliotekach na terenie gminy, w tym w bibliotekach szkolnych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2014r.

Spotkanie informacyjne w sprawie Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu


W piątek wieczorem w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy zainteresowani są korzystaniem z Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu w Gminie Czerwieńsk. Spotkanie prowadził koordynator projektu - p. Wilhelm Korotczuk, który poinformował obecnych o możliwości przyłączenia do sieci internetowej, po uprzednim zamontowaniu (na własny koszt) zestawu abonenckiego. Jest to możliwe w związku z otrzymaną pozytywną Decyzją numer DDTR-WWS-6172-79/13(24) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Warunkiem wykonania przyłączenia jest: wypełnienie wniosku zgłoszeniowego dostępnego w Urzędzie Gminy - pokój 106, zakup i instalacja zestawu abonenckiego, oraz złożenie zobowiązania do wykorzystywania dostępu do Internetu zgodnie z Regulaminem funkcjonowania i korzystania z Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu w Gminie Czerwieńsk. Po złożeniu wniosku każdemu użytkownikowi nadaje się numer IP oraz podaje się Login i Hasło. Jeśli zestaw abonencki mamy już zamontowany można bez przeszkód połączyć się z Internetem i korzystać z jego zasobów. Zakup i montaż zestawu można dokonać samodzielnie, albo skorzystać z oferty administratora sieci (cena zestawu 370,- zł + koszty montażu). Istotne jest to, że za korzystanie z dostępu do Internetu Gmina Czerwieńsk nie pobiera żadnych opłat. Warto więc zainteresować się tematem i skorzystać z tej możliwości.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.12.2014r.

Odbiór inwestycji na Zimnym Potoku

W dniu 10.12.2014r. w Laskach na moście koło przedszkola odbył się odbiór końcowy i przekazanie w użytkowanie zadania inwestycyjnego na kanale Zimny Potok. Spotkanie zainteresowanych stron zorganizował Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk, Sołtys Lasek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel Biura Projektowego Hydroprojekt oraz radni Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Uwagi i wnioski zostały zawarte w protokole odbioru inwestycji.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.12.2014r.

II sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku

5 grudnia odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Radni podjęli uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na wniosek przewodniczącego rady przyjęto też dwa wnioski: o ilościowym składzie komisji stałych Rady Miejskiej, a także o wyborze na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Aleksandra Gruszczyńskiego.
W toku posiedzenia radni - na wniosek Burmistrza Czerwieńska - dokonali niezbędnych zmian w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014 (w tym dotyczących drogi na Osiedlu Słonecznym w Nietkowie), a także podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk. Stawki obowiązujących opłat pozostają bez zmian - zostają utrzymane na poziomie z bieżącego roku. Po opublikowaniu uchwały w BIP pełną jej treść zamieścimy w zakładce "Prawo Lokalne".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2014r.

Komunikaty Sołtysa Nietkowa

1. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze informuje o odbiorze końcowym i przekazaniu do użytkowania inwestycji realizowanej na kanale Zimny Potok. Odbiór rozpocznie się 10 grudnia, o godzinie 10:00 w Laskach (na mościem koło przedszkola). Pani Sołtys prosi o osobisty kontakt właścicieli działek graniczących z Zimnym Potokiem, którzy chcą zgłosić uwagi lub wnioski do wykonanych prac inwestycyjnych.
2. Urząd Gminy w Czerwieńsku zawiadamia wszystkich mieszkańców gminy o możliwości dokonania przyłączenia do Gminnej Sieci Dostępowej do Internetu. Gmina świadczy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. W związku z dużym zainteresowaniem tą sprawą 12 grudnia, o godzinie 17:00 w WDK odbędzie się spotkanie informacyjne.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.12.2014r.

Wieża Babel w Czerwieńsku

Wieża Babel - pod tą nazwą Gimnazjum w Czerwieńsku co roku organizuje konkurs piosenki obcojęzycznej. W tym roku Nagroda Jury Konkursu powędrowała w ręce Trio ze Szkoły Podstawowej w Nietkowie, które występowało w składzie: Aleksandra Kozłowska, Sandra Jadczak i Monika Rzeszutek oraz w ręce Piotra Paliwody. Laureatami ze szkół podstawowych zostali: Sofia Courtin (SP Przylep) i duet Leon Komar - Szymon Mielczarek (SP Czerwieńsk).
W zgodnej ocenie uczestników konkursu zabawa była świetna, a organizacja przedsięwzięcia zasługuje na wyróżnienie. Wszystkim gorąco gratulujemy!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.12.2014r.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej po wyborach


16 listopada w wyborach samorządowych decyzją mieszkańców gminy wybrano nowy skład Rady Miejskiej oraz Burmistrza Czerwieńska. Zgodnie z przepisami Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze zwołał na 1 grudnia 2014 roku pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej.
Przebieg tej sesji był szczególny, ponieważ na samym początku radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie prowadzenie posiedzenia powierzono radnemu-seniorowi (Jerzemu Jarowiczowi z Zagórza). Wszyscy radni złożyli ślubowanie i od tego momentu mogli podejmować prawomocne decyzje. Mieszkańców Nietkowa w radzie reprezentować będzie Krzysztof Smorąg (okręg nr 9) oraz Magdalena Salejko (okręg nr 10). Uchwalono przygotowany przez Komisarza Wyborczego porządek obrad i podjęto dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczącym został wybrany Leszek Jędras. Druga uchwała potwierdzała wybór Henryka Góralczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Po wyborze Przewodniczący przejął od radnego-seniora prowadzenie obrad. Kolejnym punktem porządku obrad było ślubowanie Burmistrza Czerwieńska. Piotr Iwanus złożył je w obecności wszystkich radnych i formalnościom proceduralnym stało się zadość. Po wyczerpaniu porządku obrad pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji została przez przewodniczącego zamknięta. Po sesji radni otrzymali projekt budżetu gminy na rok 2015. Tak więc mamy już władze gminy na kolejne cztery lata.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego