Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

MARZEC 2015

02.03.2015r.

Zaproszenie na Dzień Kobiet


Kochani, już dziś zapraszamy wszystkich do WDK w Nietkowie na Światowy Dzień Kobiet. Startujemy 4.03.2015 roku (środa) o godzinie 17:00.
Czeka na Państwa moc muzycznych atrakcji oraz słodki poczęstunek. W tym roku będzie również możliwość wylosowania atrakcyjnej nagrody. Szczegóły imprezy na zamieszczonym plakacie. Zapraszamy serdecznie!!!
Instruktor WDK - Marta Maciejewska

LUTY 2015

27.02.2015r.

Ważne decyzje Rady Miejskiej


Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto kilka istotnych dla mieszkańców Nietkowa decyzji. Pierwszą z nich jest zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich. W Nietkowie wybory odbędą się 9 marca, podczas zebrania mieszkańców, które rozpocznie się o godzinie 17:30 w naszym WDK. Radni - na wniosek mieszkanki Nietkowa - zmienili też obszar objęty nowym planem zagospodarowania przestrzennego naszej miejscowości, uwzględniając prośbę właścicielki nieruchomości. Pojawiło się też "światełko w tunelu" dla osób marzących o własnym mieszkaniu komunalnym. Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (RTBS). Efektem tej decyzji będzie budowa nowego bloku mieszkalnego w Czerwieńsku, który chociaż częściowo złagodzi niedobór lokali mieszkalnych w naszej gminie.
Sporo czasu radni poświęcili dyskusji nad zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020. Ten obszerny dokument zawiera analizę stanu obecnego oraz wytycza cele, kierunki działań i zadania wszystkich podmiotów relizuących szeroko rozumianą politykę społeczną gminy. Dyskusja koncentrowała się wokół poprawek niektórych zapisów części analitycznej mówiących o "bogatej ofercie kulturalnej naszych placówek". Dyrektor MGOK przestawiła swój punkt widzenia, który był rozbieżny z oceną niektórych radnych (szczególnie miejscowości zaodrzańskich). Po drobnej korekcji zapisów Strategia została przyjęta jednomyślnie. Trzeba mieć nadzieję, ża zapisy zawarte w tym dokumencie zostaną skutecznie wdrożone.
Sukcesem zakończyły się też starania Dyrektor naszej szkoły podstawowej o uzyskanie funduszy na modernizację boiska szkolnego. Projekt został zaakceptowany przez LGD i będzie szybko realizowany. Również strażacy OSP Nietków powinni być zadowoleni, ponieważ otrzymali darowiznę od Lasów Państwowych (6.000zł) na zakup opon do samochodów pożarniczych. Radni dokonali stosownych przesunięć w budżecie gminy na wniosek Burmistrza Czerwieńska.
Burmistrz Czerwieńska poinformował też radnych i sołtysów, że Dni Czerwieńska odbędą się tydzień wcześniej niż planowano (właściwy termin: 15-17 maj 2015r.) oraz, że tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się w Nietkowie 22 sierpnia. Tak więc w tym roku będziemy gospodarzami Święta Plonów.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.02.2015r.

Czy wiecie, że... czyli ciekawostki o wodzie

Nie każdy z nas wie, że Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Pod tym względem nasz kraj ma zbliżone warunki do... Egiptu. Polska jest krajem o trzykrotnie mniejszych zasobach wodnych niż średnia europejska. W Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 rok, średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 110 litrów dziennie. W skali roku odpowiada to 39,6 . W województwie lubuskim dane te są poniżej średniej krajowej i wynoszą: w miastach 31  na rok (85 litrów dziennie), a na obszarach wiejskich 24,7  rocznie (68 litrów na dzień).

Jak wygląda na tym tle zużycie wody w Nietkowie? Otóż w roku 2014 Spółka POMAK sprzedała mieszkańcom Nietkowa 28.720 m³ wody, a mieszkańcom Borynia 1.830 m³. Daje to ogółem 30.550 m³. Ogółem, ponieważ sołectwo Nietków obejmuje mieszkańców Nietkowa i Borynia. Według danych urzędu gminy z 7.01.2014 r. na terenie sołectwa zmieszkiwało 1391 osób. Tak więc zużycie roczne wody wynosiło u nas 22 m³ na mieszkańca, a to daje 60,3 litra wody na dzień. Można powiedzieć, że mieścimy się nieco poniżej średniej wojewódzkiej. Zachodzi pytanie jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy: czy przemawiają za tym czynniki ekologiczne, czy też ekonomiczne? Średnia cena 1 m³ wody i odprowadzenia ścieków w Polsce kształtuje się na poziomie 9,39 zł (http://cenywody.pl), a średnia cena m³ wody i odprowadzenia ścieków w województwie lubuskim to 10,28 zł (http://www.cena-wody.pl). W 2015 roku nie mamy podwyżek 1 m³ wody i odprowadzenia ścieków. Cena w Gminie Czerwieńsk wynosi ogółem 10,06 zł. Trzeba jednak do tej kwoty dodać opłatę abonamentową, bo nie wszystkie przedsiębiorstwa ją stosują. Można więc stwierdzić, że cena ta jest na poziomie średniej ceny w województwie lubuskim. Na ilość zużytej wody przez mieszkańców ma też z pewnością wpływ jej nienajlepsza jakość. Trudno powiedzieć jak wielki, ale z dużym prawdopodobieństwem nie jest to wpływ zwiększający zużycie wody...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.02.2015r.

W ogródkach widać już wiosnę

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.02.2015r.

Spotkanie z piosenką

Nasz reprezentacyjny zespół NIETKOWIANKI został zaproszony na koncert piosenek noworocznych i karnawałowych, który zorganizowano w Sali Widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury. To regionalne wydarzenie kulturalne wpisało sie pięknie w kończący się już karnawał. W towarzystwie grup wokalnych z całego województwa zespół zaprezentował swoje dynamiczne, pełne werwy utwory, czym zapoczątkował serię koncertów sezonu 2015.

Profesjonalne prowadzenie i wzorowa organizacja imprezy zasługiwała na słowa uznania. Czekamy więc na szybki koncert w Nietkowie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.02.2015r.

Walentynki pod znakiem Przyjaźni

W naszym przedszkolu walentynki obchodziliśmy pod znakiem przyjaźni i radości z przebywania ze sobą. Wszystkie dzieci przyszły ubrane tego dnia na czerwono. W walentynkowych opaskach i przystrojonej sali bawiły się przy zorganizowanych przez Panie grach i zabawach. Dzieci wykonały i obdarowały swoich rodziców i przedszkolnych przyjaciół ślicznymi kartkami walentynkowymi. Przedszkolaki pamiętały również o pomocy dzieciom chorym na serce i wzięły udział w akcji na rzecz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Tego dnia serduszka wszystkich biły mocniej, co widać na zdjęciach.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.02.2015r.

Karnawał w szkole i ferie zimowe 

W piątek, w naszej szkole odbył się wspaniały Bal Karnawałowy dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Zabawa przy muzyce, konkursy, poczta walentynkowa i słodka kawiarenka dla uczestników bardzo uatrakcyjniła ostatni, szkolny dzień przed zimowymi feriami. A ferie dla uczniów w naszym województwie rozpoczynają się w przyszłym tygodniu - od 16 lutego i trwają do 1 marca. Podczas ferii, w pierwszym tygodniu, będą realizowane w szkole w godzinach 10:00-14:00 zajęcia opiekuńcze dla uczniów - gry i zabawy świetlicowe, artystyczne, sportowe na sali gimnastycznej, komputerowe i taneczne. Podczas ferii będą też obiady. Przedszkole pracuje bez zmian. 

Prosimy rodziców uczniów o zdwojoną czujność i zapewnienie opieki nad dziećmi podczas zimowego wypoczynku.

Dyrektor szkoły Beata Kłos-Wygas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.02.2015r.

Czyżby to już... wiosna?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.02.2015r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych  

Informujemy, że w marcu 2015 roku, na terenie naszej gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień wcześniej od daty ich odbioru, w miejscu widocznym przed posesją (obok pojemnika na odpady komunalne). Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Borynia i Lasek przewidziany jest w środę - 11 marca 2015r.

Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej ujmując to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np. odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, a także części samochodowych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.02.2015r.

Przyczyna zanieczyszczeń kanału Zimny Potok

Działania administracji samorządowej często zajmują sporo czasu i mieszkańcom wydaje się, że w niektórych sprawach nic się nie dzieje, albo zostały zapomniane. Tak jednak nie jest. Potwierdzają to działania podjęte w naszym urzędzie gminy, a zmierzające do wyjaśnienia przyczyn występującego okresowo zanieczyszczenia wód kanału Zimny Potok. Takie przypadki kilkukrotnie zdarzyły się w poprzednim roku i brak informacji oraz widocznych działań stosownych służb wyraźnie irytował mieszkańców. Burmistrz Czerwieńska zwrócił się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze o zbadanie przyczyn tych zanieczyszczeń.

Jak wynika z uzyskanej odpowiedzi, w 2014 roku WIOŚ przeprowadził kilka kontroli interwencyjnych w obrębie Nietkowa. Na podstawie kontroli próbek z kanału Zimny Potok oraz kontroli w zielonogórskiej oczyszczalni ścieków położonej na terenie osiedla Łężyca ustalono, że prawdopodobnym powodem występowania zanieczyszczeń jest przelew burzowy oczyszczalni. Na terenie miasta Zielona Góra nie ma jeszcze rozdzielonej w 100% kanalizacji sanitarnej od kanlizacji wód opadowych - w wielu miejscach występuje kanalizacja ogólnospławna. W okresie intensywnych opadów deszczu, gdy ścieki komunalne mieszają się z wodami opadowymi, występuje taka sytuacja, że do oczyszczalni ścieków trafia maksymalnie 1,6 m3/s ścieków, a nadmiar wód (maksymalnie 6,0 m3/s) opływa oczyszczalnię kanałem obiegowym i łączy się ze ściekami oczyszczonymi na wylocie z oczyszczalni. Całość następnie zasila wody kanału Zimny Potok. Takie działania są niestety zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego (DW.II.7322.76.2011). Ten proces jest zautomatyzowany i rejestrowany w systemie komputerowym sterowni oczyszczalni. Osoba pełniąca dyżur odnotowuje fakt uruchomienia i zakończenia pracy przelewu burzowego oraz czas pracy urządzenia. 

Przypuszczenia mieszańców zostały w ten sposób potwierdzone. Niedobrą wiadomością jest to, że w świetle przedstawionych informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska komunikuje, że dopóki na terenie Zielonej Góry nie nastąpi całkowite rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji wód opadowych, to takie przypadki zanieczyszczeń wód kanału Zimny Potok okresowo (szczególnie w okresie deszczowym) będą się powtarzać. A to niestety może potrwać jeszcze kilka lat. No i w ten sposób mamy niezły kanał z tym kanałem... Pełną treść pisma WIOŚ znajdą Państwo tutaj lub na stronie internetowej urzędu gminy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego