Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2014

03.09.2014r.

Podsumowanie Akcji Lato w WDK

W Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie Akcja Lato realizowana była przez całe wakacje. Zajęcia w ramach Akcji Lato przeprowadzane były dwa razy w tygodniu, a w pozostałe dni uczestnicy świetnie bawili się przy grach planszowych czy grach zespołowych na dworze.
Wakacje rozpoczęliśmy "Wielkim Grillowaniem", w którym udział wzięli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Na początek były gry, zabawy, gigantyczne bańki mydlane oraz różnego rodzaju konkursy. Na zakończenie wszyscy zajadaliśmy się wspaniałymi kiełbaskami z grilla
.
Kolejnymi atrakcjami było wspólne pieczenie ciasta
, czy robienie kolorowych ciasteczek. Powstała również piękna wystawa egzotycznych zwierzątek z masy solnej. Dzieci mogły sprawdzić swoje siły także podczas turnieju z zakresu "Bajkowa wiedza".
W ostatnim tygodniu wakacji gościliśmy w WDK pracowników MGOK
z Czerwieńska, którzy razem z nami odkrywali "Co w trawie piszczy". Na zakończenie wakacji wspólnymi siłami zrobiliśmy pamiątkowy wakacyjny album. To były niezapomniane wakacje pełne wrażeń i radosnych uśmiechów dzieci.

Dziękuję bardzo rodzicom za włączenie się w akcję, a przede wszystkim małym pociechom, które brały w niej udział :)

Instruktor WDK - Marta Maciejewska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.09.2014r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia, jego rodziców i dziadków. Rozpoczęty właśnie rok nauki w szkole podstawowej jest jednak szczególny. To dlatego, że wkracza obowiązek szkolny dla sześciolatków, ale w tym roku w szkolnych ławkach zasiądzie tylko połowa rocznika 2008 - ta urodzona w pierwszej połowie roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do szkoły dopiero za rok - we wrześniu 2015 r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 roku. Niektórych starszych uczniów też czekają zmiany - np. szóstoklasiści napiszą w kwietniu sprawdzian według nowej formuły.
W naszej szkole dzieci jest tak dużo, że trzeba było dokonać podziału na dwie klasy pierwsze. Każde dziecko otrzymało bezpłatny elementarz.
Z budżetu państwa sfinansowany będzie również podręcznik do nauki języka obcego i ćwiczenia. To kolejna zmiana, która weszła od tego roku. Rozwiane zostały w ten sposób obawy, że ministerstwo nie zdąży, że to się nie uda... Dobrze zaplanowane i zrealizowane zmiany przyniosą efekty pozytywne. Widać to również w naszej szkole - sale lekcyjne są kolorowe, ładne i dostosowane do potrzeb maluchów. Zmienione zostały przepisy prawa tak, by nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III szkół podstawowych mieli większą swobodę pracy z uczniami - lekcja nie musi trwać 45 minut, tylko tyle, ile według nauczyciela jest potrzebne. Poza tym w trosce o bezpieczeństwo dzieci z Lasek wyznaczono opiekunów, którzy będą przywozić i odwozić uczniów do szkoły.
Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wytrwałości i udanego roku szkolnego. Powodzenia!!!

SIERPIEŃ 2014

29.08.2014r.

Czy to jest atrakcja turystyczna na miarę naszej gminy... ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.08.2014r.

Takie grzyby tylko w Nietkowie!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.08.2014r.

Dożynki Powiatowo-Gminne '2014                       więcej zdjęć w galerii

To były bardzo udane dożynki dla mieszkańców Nietkowa. Doceniona została praca i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków przez naszą Sołtys - panią Halinę Kaźmierczak. Została ona wyróżniona tytułem najlepszego sołtysa Gminy Czerwieńsk. Wieniec dożynkowy, wykonany przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich zajął pierwsze miejsce w gminie wśród wieńców tradycyjnych, a także zdobył pierwsze miejsce w powiecie zielonogórskim. Za tydzień weźmie udział w konkursie wojewódzkim. Wreszcie nasza drużyna, z wielkim zaangażowaniem rywalizująca w XV Rycerskim Turnieju Gmin Partnerskich zajęła drugie miejsce. Tyle wyróżnień, chociaż jako wyróżnienie i szacunek dla dokonań zespołów muzycznych należy też uznać występy zespołu RYTM oraz zespołu NIETKOWIANKI. Nasi wykonawcy prezentowali swój repertuar w doborowym towarzystwie zespołów ze Słowacji, z Grecji, a także naszych gminnych.
Bez dwóch zdań: mieszkańcy Nietkowa mogą być dumni i zadowoleni z reprezentacji uczestniczącej w tegorocznych dożynkach powiatowo-gminnych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.08.2014r.

Informacja dla przedszkolaków oddziału przedszkolnego w szkole

Przez cały tydzień, od poniedziałku (25 sierpnia) do piątku (29 sierpnia) w oddziale przedszkolnym  w szkole organizuje się w godzinach 9:00 - 12:00 zajęcia adaptacyjne dla  dzieci, które od 1 września rozpoczynają edukację w przedszkolu mieszczącym się w szkole. Zajęcia adaptacyjne będą miały na celu zapoznanie dzieci z obiektem przedszkola, nauczycielami prowadzącymi zajęcia, integrację grup oraz danie maluchom szansy łagodnego przyzwyczajenia się do nowego miejsca. Przedszkolaki, które będą uczęszczać na zajęcia adaptacyjne prosi się o przyniesienie zmiennych bucików do sali oraz małego śniadanka.
O godz. 17:00 25 sierpnia odbędzie się też w szkole pierwsze spotkanie dla rodziców, na którym omówiona zostanie niezbędna wyprawka oraz organizacja zajęć w przedszkolu od 1 września. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Szkoły Beata Kłos-Wygas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.08.2014r.

Zawody wędkarskie


Informujemy, że w najbiższą niedzielę - 24 sierpnia 2014 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy Przystani od godziny 5:
30 do godziny 6:00.
Tradycyjne wpisowe: seniorzy 10 zł, młodzież 5 zł. Zawody wliczane są do klasyfikacji Grand Prix koła wędkarskiego SUMIK.

ZAPRASZAMY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2014r.

Kilka słów podziękowań dla burmistrza...

"Prawda zawsze na wierzch wypływa" - mówią mieszkańcy. Tym razem też tak jest. Dnia 04.08.2014r., w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody SANEPID pobrał do analizy próbki wody z budynku mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 12 w Nietkowie oraz ze sklepu spożywczego w Laskach 36. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wodzie znajdują się bakterie grupy coli w ilości odpowiednio: 6jtk/100ml i 3jtk/100ml, przy dopuszczalnej zawartości powyższego parametru 0 jtk/100ml, tym samym woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Burmistrz Czerwieńska został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenia konsumentów w wodę o odpowiednich parametrach. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Nietków. W związku z tym Burmistrz Czerwieńska podjął następujące czynności:
NIE POINFORMOWAŁ MIESZKAŃCÓW o występującym zagrożeniu, ale w dniu 8 sierpnia nakazał spółce POMAK wykonanie kompleksowego płukania sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości: Nietków, Boryń i Laski. Na stronie internetowej POMAK ukazał się lakoniczny komunikat o możliwych przerwach w dostawie wody spowodowanych płukaniem sieci wodociągowej - i nic więcej! Jak mawia klasyk: "Ani me, ani be, ani kukuryku". Przez kilka dni ludzie odpowiedzialni za nasze zdrowie nie raczyli poinformować mieszkańców o bardzo poważnym zagrożeniu.
W dniach 11-12 sierpnia ponownie pobrano próbki wody z budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 12 i ze sklepu w Laskach 36, celem przeprowadzenia badań w ramach monitoringu wewnętrznego (przed wodomierzem). Tym razem bakterii grupy coli nie stwierdzono i 12 sierpnia
Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w Nietkowie, Boryniu i Laskach spełnia wymagania pod względem mikrobiologicznym.
Tą dobrą wiadomość, poszerzoną o opis prawdziwych przyczyn płukania sieci wodociągowej, zamieszczono na stronie internetowej urzędu gminy 18 sierpnia, o godz. 11:
59. Od wykrycia poważnego zagrożenia upłynęło więc 14 dni... Gorąco dziękujemy za taką troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.08.2014r.

Będzie nowy odcinek chodnika

Ta wiadomość jest już pewna - są pieniądze na dokończenie chodnika na ulicy Kościuszki (do końca miejscowości). Prace zostaną wykonane jesienią.
Tą dobrą wiadomość przekazał nam radny powiatowy p. Jacek Gębicki, który zabiega od dwóch lat o realizację tego przedsięwzięcia.
Po wykonaniu kanalizacji został niedokończony fragment chodnika - teraz roboty zostaną zakończone. Pieniądze będą przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg, który będzie odpowiedzialny za wykonanie prac. Cieszą nas takie informacje.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego