styczeń 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2017

30.01.2017r.

Rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów

Pierwszy semestr nauki w bieżącym roku szkolnym przeszedł już do historii. Uczniowie od poniedziałku rozpoczynają ferie zimowe. Będą one trwały do 12 lutego. Komu niestraszny jest tęgi mróz za oknem może skorzystać z oferty zajęć, które podczas ferii organizowane będą w naszym domu kultury oraz w szkole podstawowej.

WDK organizuje zajęcia popołudniowe (od 16:00 do 20:00) w pierwszym tygodniu ferii, a w drugim tygodniu zajęcia dopołudniowe (od 10:00 do 14:00). Planowane są ciekawe konkurencje sportowe, zajęcia z masą solną, wieczór bajek, przygoda z Tutlandią, zdobienie serduszek, wykonywanie masek karnawałowych i Balonowe Party. Dzieci będą mogły interesująco spędzić czas pod opieką pracowników WDK. W pierwszym tygodniu ferii, w godzinach dopołudniowych, będzie można też skorzystać z oferty szkoły, która organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów - gry i zabawy świetlicowe, artystyczne, komputerowe i sportowe na sali gimnastycznej. Uczniowie mogą więc atrakcyjnie spędzić wolny czas.


27.01.2017r.

Zmiany w edukacji dotyczą też naszej gminy

Etap dywagacji na temat zmian w edukacji został zakończony. We wszystkich gminach w Polsce przystąpiono do energicznych prac nad wdrożeniem zapisów reformy oświatowej. W naszej gminie tymi sprawami zajmuje się komisja społeczna Rady Miejskiej. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się w mocno poszerzonym składzie, bo Burmistrz Czerwieńska przedstawiał radnym kierunki zmian, które organ wykonawczy proponuje realizować, aby optymalnie wykorzystać szanse rozwojowe, które pojawiają się wraz z koniecznością zmian w edukacji.
To niezwykle ważny temat. Od podejmowanych decyzji zależeć będzie przyszłość naszych szkół - uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi - a w szerszym znaczeniu: przyszłość i rozwój naszej gminy. Ze świadomością tej odpowiedzalności Burmistrz Czerwieńska przedstawił propozycje zmian, które w skrócie sprowadzają się do następujących działań: 1). W Nietkowie oraz w Nietkowicach, w Leśniowie Wielkim i w Płotach będą utworzone szkoły 8-klasowe z oddziałami przedszkolnymi. 2). Szkoła podstawowa w Czerwieńsku będzie mieściła się w obiekcie przy ul. Granicznej i będzie szkołą 8-klasową bez oddziału przedszkolnego. 3). Gimnazjum w Czerwieńsku będzie wygaszane, ale w obiekcie tym zostanie powołane do życia Liceum Ogólnokształcące, dla którego organem prowadzącym będzie Gmina Czerwieńsk. Ta propozycja zapewni utrzymanie systemu jednozmianowego prowadzenia zajęć w każdej szkole, utrzymane zostanie zatrudnienie nauczycieli i pracowników szkoły na dotychczasowym poziomie, a pełne wykorzystanie obiektów dydaktycznych wpłynie korzystnie na finansowanie oświaty w naszej gminie. Główne zmiany dotyczyć będą Czerwieńska. Dyrektorzy szkół przedstawili warianty wykorzystania obiektów oraz symulacje zmian w zatrudnieniu w najbliższych latach z uwzględnieniem demografii naszej gminy (rozważano też wariant funkcjonowania szkoły podstawowej w dwóch obiektach - w budynku przy ul. Granicznej oraz w budynku po gimnazjum).
Po kilkugodzinnej dyskusji, serii pytań i odpowiedzi na uwagi, wątpliwości i problemy zgłaszane przez radnych komisja poparła zaproponowane kierunki zmian w oświacie Gminy Czerwieńsk. Teraz rozpoczyna się etap konsultacji tej propozycji  - z radami pedagogicznymi, rodzicami, związkami zawodowymi oraz kuratorium oświaty. Optymalne wykorzystanie konieczności zmian w oświacie może być silnym impulsem rozwoju naszej gminy.


24.01.2017r.

Zostaw w Nietkowie 1% podatku

Właśnie rozpoczyna się akcja przekazywania 1% podatku na wybrany cel. Każdy może przekazać swój 1% podatku np. na wsparcie osób chorych, na rzecz schronisk dla zwierząt, na działalność sportową naszego klubu piłkarskiego, albo na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. W tej akcji nie chodzi o rywalizację "kto więcej zbierze". Ważne jest, że te pieniądze będą wydane pod kontrolą państwa, że zostaną w naszym środowisku i zawsze można sprawdzić na co konkretnie zostały przeznaczone.

Przekazanie podatku jest proste. Deklaracja podatkowa zawiera pola, w które należy wpisać numer KRS organizacji, przekazywaną kwotę oraz cel szczegółowy - nazwę organizacji której przekazujemy 1%. Pomocy w wypełnianiu deklaracji PIT udziela w WDK Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Jeśli natomiast sami nie zdecydujemy o tym dla kogo przeznaczyć 1% podatku, to będzie on automatycznie przekazany do Skarbu Państwa...


21.01.2017r.

Taka zima jest ładna, ale uciążliwa dla mieszkańców. Uwaga na gołoledź!


19.01.2017r.

Wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku

Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (kubły) oraz odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2017 roku przedstwia się w sposób podany w tabeli. Wywóz odpadów w dalszym ciągu prowadzi firma Tönsmeier Sp. z o.o., a opłaty i wszystkie pozostałe sprawy organizacyjne pozostają bez zmian.

Miesiąc

Odbiór odpadów w KUBŁACH - Nietków, Boryń

Odbiór WORKÓW - Nietków, Boryń

STYCZEŃ

13 (piątek);   27 (piątek)

11 (środa)

LUTY

10 (piątek);   24 (piątek)

8 (środa)

MARZEC

10 (piątek);   24 (piątek)

8 (środa)

KWIECIEŃ

7 (piątek);   22 (sobota)

5 (środa)

MAJ

6 (sobota!);   19 (piątek)

4 (czwartek);  31 (środa)

CZERWIEC

2 (piątek);   17 (sobota);   30 (piątek)

28 (środa)

16.01.2017r.

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku w całym kraju 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1600 sztabach. Jeden z nich miał swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a swoim zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Mimo zimna wolontariusze spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 4.422,24 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.         - galeria zdjęć


14.01.2017r.

Harcerze organizują wyprawę po kwiat lotosu

Harcerze z Zielonej Góry planują spełnić swoje marzenia i wspólnie organizują obóz w Tajlandii i Malezji. Na codzień uczą się, studiują i pracują. Każdy z nich ma inne pasje i talenty, które przenikają się i pozwalają tworzyć im zgrany zespół, wciąż pragnący stawiać sobie nowe wyzwania. Celem 9. Drużyny Wędrowniczej "Sfora" podczas wyjazdu będzie nie tylko integracja i kształtowanie własnych charakterów, ale także poznanie kultury i skautów, z którymi będą mogli nawiązać stały kontakt i współpracę międzynarodową. Pragną, by obóz marzeń stał się prawdziwym obozem życia i był wspaniałym wstępem do codziennych wyzwań.
Podróż będzie się odbywać pod hasłem „Wyprawa po kwiat lotosu”, a przygotowanie do niej i relacje z samego wyjazdu można obserwować na stronie: https://www.facebook.com/pokwiatlotosu. Pracy przed nimi jest naprawdę wiele. Czeka ich pewnie sporo niespodzianek w dalszych etapach przygotowań. Wytrwale szukają sponsorów, a pomóc może im każdy - nawet najdrobniejszą darowizną. Szczegóły jak to zrobić znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.pokwiatlotosu.pl w zakładce Wesprzyj nas - Przekaż nam darowiznę. Na prośbę harcerzy informujemy z sympatią o tej akcji i życzymy im powodzenia.


12.01.2017r.

Projekt domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Nietkowie

Potrzeba budowy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nietkowie jest oczywista. Mamy dobre wiadomości - w 2017 roku rozpocznie się inwestycja Gminy Czerwieńsk na naszym cmentarzu. W budżecie gminy Burmistrz Czerwieńska zaplanował wydatki na rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego na działce nr 1230/2.

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, z umieszczoną w kalenicy sygnaturką, posiadający poddasze nieużytkowe. Dach kryty będzie dachówką karpiówką. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej i wyposażony w instalację elektryczną. Projekt zakłada, że poza realizacją obiektu podstawowego wykonane również będzie odnowienie istniejącego budynku gospodarczego. Wjazd i wyjazd na cmentarz pozostanie bez zmian. Dojście piesze generalnie pozostanie bez zmian, ale zakłada się zmianę nawierzchni w alejce na dojściu wraz z placykiem przed kaplicą. Długość kaplicy - 8,20m, szerokość elewacji frontowej - 6,22m, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 27,38m2, a wysokość całkowita to 9,55m. Wykonawcą projektu jest firma ARCHIBER z Zielonej Góry i dzięki jej uprzejmości zamieszczamy niniejsze informacje i materiały graficzne.


09.01.2017r.

Zima zawitała u nas na dobre


07.01.2017r.

Orszak Trzech Króli przybył też do Nietkowa  - więcej zdjęć w galerii.


04.01.2017r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2017 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Aby skorzystać z tego dofinansowania konkretna nieruchomość musi być  ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy. Zgodnie z przepisami kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2017 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 20 stycznia 2017r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059 w referacie urzędu gminy zajmującym się gospodarką odpadami.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści