styczeń 2016 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności > Archiwum > ROK 2016

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2016


30.01.2016r.

Talenciaki z REZONANSU

W MGOK w Czerwieńsku odbyła się kolejna edycja konkursu "Talenciaki". Podmiotów wykonawczych było aż 35. Jury do ścisłego finału wytypowało tylko czterech - w tym zespół REZONANS z WDK Nietków oraz solistkę Klaudię Frątczak (również z WDK Nietków). To wspaniały sukces na szczeblu gminnym. Poziom artystyczny był bardzo wysoki, a też i wykonawców było bardzo dużo. Korzystając z okazji  bardzo pragnę podziękować rodzicom za wsparcie, pomoc i zaangażowanie, ale główne słowa uznania kieruję do zespołu, który z roku na rok jest coraz to lepszy.
Instruktor muzyczny - Iwona Klamecka


29.01.2016r.

Oderstellung - Linia Środkowej Odry

Niedaleko od Nietkowa znajdują się ciekawe fragmenty obiektów fortyfikacyjnych z czasów II wojnu światowej. Ten zespół żelbetowych schronów bojowych, obserwacyjnych lub biernych liczył kiedyś prawie 650 budowli. Do czasów współczesnych na naszym terenie pozostało kilka z nich. Linia Oderstellung została przełamana na całej długości w ciągu kilkunastu dni na przełomie stycznia i lutego 1945 roku przez Armię Czerwoną. Obchodzimy 71. rocznicę tego wydarzenia.
30 stycznia o godzinie 12:00 odbędzie się krótka prelekcja (przy obiekcie obserwacyjnym nr 766) na temat przełamania. Po prelekcji będzie można zwiedzać obiekty skansenu (obiekty: 766, 765, 764, 763). Dla każdego będzie obowiązkowa gorąca herbatka z pieca bunkrowego. Dodatkowo w tym dniu obiekty będą obsadzone rekonstruktorami ubranymi w mundury z epoki. To duża frajda i lekcja żywej historii. Mając trochę czasu warto skorzystać z tej ciekawej oferty.


27.01.2016r.

Firma STIMO podarowała komputery dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

We wtorek mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystystym przekazaniu komputerów od firmy STIMO Niedzielski Sp.J. dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Burmistrza Czerwieńska życzliwie wspierał podjęte przez nas działania i patronował przekazaniu trzech zestawów komputerowych, które będą początkiem wyposażania pracowni multimedialnej w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. W obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, Dyrektor MGOK, Sołtys Nietkowa, pracowników urzędu gminy i członków stowarzyszenia padło wiele ciepłych słów pod adresem firmy STIMO i jej Dyrektora Generalnego - pana Piotra Długosza - za szczególną umięjętność połączenia działalności biznesowej z działalnością charytatywną.

Istotne też dla nas jest to, że przekazany sprzęt ma takie samo oprogramowanie jak komputery uczestników projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk. To oznacza, że umiejętności zdobyte na tym sprzęcie będzie można bez przeszkód doskonalić na komputerach w domu. Po wyposażeniu pracowni w meble i podłączeniu Internetu oferta zajęć w WDK poszerzy się - nie tylko dla młodzieży, ale i dla starszych mieszkańców.

25.01.2016r.

Wysyp utalentowanej młodzieży

Konkurs "Talenciaki" w tym roku ma już swoją III. edycję. Podczas ferii zimowych Wiejski Dom Kultury w Nietkowie zorganizował eliminacje do tego przedsięwzięcia. Walka była zacięta, ponieważ z roku na rok poziom umiejętności uczestników podnosi się. W wyniku przeprowadzonych eliminacji do ścisłego finału zakwalifikowali się: Aleksandra Stasińska (belly dance), Aleksandra Kozłowska (wokal), Klaudia Frątczak (wokal), Kacper Kowalczyk (magia), grupa Layla Amira (belly dance), zespół Rezonans oraz zespół instrumentalny. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Wielki finał już w najbliższy czwartek o godzinie 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku.

22.01.2016r.

Jaka przyszłość Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie?

W naszym dalszym i bliższym otoczeniu następuje szereg zmian. Widać to również w działaniach władz samorządowych podejmowanych w zakresie kultury. Jednym z przejawów takich zmian i próby dostosowania działalności placówek kulturalnych do potrzeb mieszkańców jest inicjatywa przekazania obietków w zarządzanie sołtysom i radom sołeckim.
W gminie przeprowadzono szkolenie w tym zakresie, a decyzję pozostawiono lokalnym społecznościom. W Nietkowie Rada Sołecka, radni, przedstawiciele kół gospodyń, stowarzyszeń działających w naszej miejscowości oraz spora grupa mieszkańców zainteresowanych dobrą działalnością WDK przedyskutowała ten temat i upoważniła Panią Sołtys do złożenia formalnego wniosku o przyjęcie w zarządzanie naszego Domu Kultury. To dopiero początek długiej drogi. Mamy nadzieję, że ta decyzja przy życzliwej pomocy mieszkańców przyniesie sporo korzyści dla naszej społeczności.

20.01.2016r.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku siedmiu lat, po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla sześciolatków. Obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków zostaje zniesiony. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017r.
Nowelizacja przewiduje, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do 1 klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do 1 klasy, ponowne zapisanie ich do 1 klasy w przyszłym roku. Rodzice mają czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy 2. Do końca roku szkolnego będzie mogło kontynuować naukę w klasie 1 lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, czy oddziale przedszkolnym. Analogiczne prawo do powtórzenia roku na wniosek rodziców otrzymają też dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008r., obecnie uczące się w 2 klasie. Dzieci te są pierwszą grupą, która rozpoczęła obowiązkowo naukę w szkole w wieku sześciu lat.
Nowelizacja przesuwa o trzy lata - do 2019r. - wejście w życie przepisów nakazujących samorządom przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez pozostawienie w niej sześciolatków, zwiększona ma być w 2016r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka na rok - z 1305 zł na 1370 zł.
Takie są naistotniejsze dla dzieci i rodziców zmiany w ustawie o systemie oświaty. Będą one też miały przełożenie na funkcjonowanie naszej szkoły z oddziałem przedszkolnym. Miejmy nadzieję, że będą to zmiany korzystne dla całego środowiska, a o wszystkich szczegółach rodzice zostaną terminowo poinformowani.

18.01.2016r.

Przekaż 1% podatku

Właśnie rozpoczyna się akcja przekazywania 1% podatku na wybrany cel. Ten rok jest szczególny dla mieszkańców Nietkowa, ponieważ poszerzyła się możliwość dokonywania takich odliczeń na rzecz LKS Odra Nietków oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa.

1% podatku można przekazać np. na wsparcie osób chorych, na rzecz schronisk dla zwierząt, lub na działalność sportową naszego klubu, albo na rzecz poprawy warunków życia i wizerunku naszej miejscowości. W tej akcji nie chodzi o rywalizację "kto więcej zbierze". Ważne jest, że wszystkie pieniądze w ten sposób pozyskane zostaną wydane w naszym środowisku i zawsze można sprawdzić na co konkretnie zostały przeznaczone.

Przekazanie podatku jest proste. Deklaracja podatkowa zawiera pola, w które należy wpisać nr KRS organizacji, przekazywaną kwotę oraz cel szczegółowy - nazwę organizacji dla której przekazujemy 1%.

A co, jeśli nie zdecydujemy sami o tym dla kogo przeznaczyć 1% podatku? Odpowiedź jest prosta: będzie on przekazany do Skarbu Państwa...


15.01.2016r.

Ferie zimowe w WDK

Tegoroczne ferie zimowe zaczynają się wyjątkowo szybko - już od poniedziałku. Jak co roku Dom Kultury w Nietkowie przygotował specjalną ofertę zajęć dla swoich podopiecznych. Szczegóły dotyczące zajęć znajdują się na plakatach. Warto zwrócić uwagę, że przez cały okres ferii dzieci mogą zdobywać odznaki. Na zakończenie zorganizowany będzie bal karnawałowy i każdy otrzyma dyplom ukończenia Zimowej Akademii Łobuziaka. Zajęcia będą się odbywać tylko w godzinach popołudniowych. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty zajęć.


13.01.2016r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2016 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota  dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% kosztu unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Aby skorzystać z dofinansowania konkretna nieruchomość musi być  ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy. Kosztami  obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2016 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 26 stycznia 2016r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68-3219059 w referacie urzędu gminy zajmującym się gospodarką odpadami.

11.01.2016r.

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. W tym roku 120 tysięcy wolontariuszy zbierło pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1700 sztabach. Jeden z nich miał swoją siedzibę w naszej Szkole Podstawowej, a swoim zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.
Mimo zimna wolontariusze spisali się na medal! Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać sporą sumę, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegało w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto przypada w okresie ferii. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 3.356,50 zł. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy za ofiarność i wsparcie tej akcji. Sie Ma!!!             galeria zdjęć


08.01.2016r.

Pomoc prawna dla mieszkańców

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) od 1 stycznia 2016 roku Powiat Zielonogórski realizuje zadanie rządowe polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Punkt udzielania pomocy prawnej usytowany jest w Czerwieńsku przy ulicy Zielonogórskiej 2. Czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 12:00, a we wtorki i czwartki od 13:00 do 17:00.
Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej powiatów. Powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty. Ponadto muszą zapewnić dostęp punktu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Będą też ponosiły koszty na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.
Więcej o zasadach udzielania pomocy oraz osobach uprawnionych na stronie urzędu gminy: http://www.czerwiensk.pl

06.01.2016r.

Jasełka w kościele w Nietkowie


05.01.2016r.

Tlenek węgla jest niebezpieczny

Jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej najwięcej zatruć czadem stwierdza się jesienią i zimą, gdy gwałtownie spada temperatura na dworze. Jest to związane z mniejszą wentylacją pomieszczeń i koniecznością używania urządzeń grzewczych. Właśnie z taką sytuacją mamy od kilku dni do czynienia. Warto więc przypomnieć sobie kilka podstawowych wiadomości dotyczących zagrożenia jakim dla ludzi jest czad.
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw m.in. drewna,
miału, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie lub z powodu

przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte i uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika także z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu poprzez układ oddechowy i stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Należy pamiętać aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta
my ze źródła ognia (pieca na drewno, miał, węgiel lub gaz),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia
,
• użytkować
tylko sprawne technicznie urządzenia; okresowo trzeba też kontrolować ich stan techniczny,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania
(zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien),
• nie bagateliz
ować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia czynności serca oraz oddychania, bo może to być sygnał zatrucia czadem; w takiej sytuacji trzeba natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej. W razie konieczności wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112). Warto pamiętać o tych podstawowych zasadach - niejednemu uratowały życie.


02.01.2016r.

Solidnie wykonane prace pod wiaduktem na ul. Żwirowej


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści