styczeń 2024 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

STYCZEŃ 2024

30.01.2024r.
Kolejny radosny Finał WOŚP w Nietkowie       - więcej zdjęć w galerii
Pomaganie jest dziecinnie proste. Bardzo dobrze wiedzą o tym wolontariusze, którzy w niedzielę 28 stycznia, kwestowali w Nietkowie i w całej Polsce. Tegoroczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to około 120 tys. wolontariuszy w prawie 1700 sztabach w Polsce i na świecie. Sztab WOŚP w szkole podstawowej w Nietkowie obejmował swym zasięgiem Nietków, Laski i Boryń.
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Akcje w dużych miastach organizowane są z wielkim rozmachem i zaangażowaniem potężnych sił i środków. Bardzo dużo osób i instytucji współpracuje z WOŚP. Szczególny urok mają jednak od lat organizowane finały w małych miejscowościach. Nasz Nietków jest właśnie jednym z takich miejsc. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci i nauczycieli organizowane jest świetne przedsięwzięcie, które co roku, w styczniu, gromadzi mieszkańców w szkole podstawowej. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.
Wolontariusze spisali się na medal. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać 13.731,61 złotych, a niedzielne popołudnie w szkole przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. Występy uczniów dedykowane były babciom i dziadkom, których święto obchodzimy właśnie w styczniu. Umiejętne połączenie tych wydarzeń przełożyło się na ciekawą imprezę środowiskową. Wszystkie pieniądze zebrane podczas 32. Finału w Nietkowie zostaną przekazane dla Fundacji WOŚP. Dziękujemy mieszkańcom za ofiarność i wsparcie tej akcji.

27.01.2024r.
Szybka interwencja członków Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia - schody do WDK naprawione

25.01.2024r.
Okrągłe 334. urodziny Czerwieńska
"My Fryderyk Trzeci, z Bożej Łaski Margrabia Brandenburski, Świętego Cesarstwa Rzymskiego Arcypodkomorzy i Książę Elektor, w Prusach, na Magdeburgu, Jülich, Cleve, Berge, Szczecinie, Pomorzu, Kaszubów i Wenedów [Wandalów], także na Śląsku w Krośnie i Świebodzinie Książę, Burgrabia w Norymberdze, Książę w Halberstadt, Minden i Kamieniu [Pomorskim], Hrabia Hohenzollern, Marchii i Ravensbergu, Pan na Ravensteinie i Ziemi Lęborskiej i Bytowskiej etc. etc. etc., oznajmujemy i wiadomym czynimy, że na prośbę naszego umiłowanego wiernego Hansa Christopha von Rotenburg [Pana] na Polskim Nietkowie [Polnisch Netkow] zezwalamy na założenie przez niego na terenie wsi Nowy Nietków [Neu Netkow] miasteczka, które zwane ma być odtąd Czerwieńsk nad Odrą [Rotenburg an der Oder].
Dane w Naszej Twierdzy Kostrzyn [Cüstrin] dnia 24 stycznia 1690 roku."
24. stycznia mijają 334 lata od wydania przywileju lokacyjnego dla Czerwieńska. To wydarzenie, ta rocznica, były przyczynkiem do ciekawego spotkania mieszkańców, rozmów o historii Czerwieńska, moderowanej przez dra Przemysława Góralczyka oraz promocji książki dra hab. Daniela Koteluka pt. "Władza a tzw. księża pozytywni na przykładzie dziejów kapelana Hubalczyków Ludwika Muchy w latach 1945-1962". Interesujące spotkanie miłośników lokalnej historii naszej gminy było ważnym i jedynym akcentem obchodów tej ważnej rocznicy.

22.01.2024r.
79. Rocznica Przełamania Linii Odry
79. Rocznica Przełamania Linii Odry to impreza plenerowa, która odbędzie się pod koniec miesiąca, w sobotę - 27. stycznia 2024 roku. Impreza ta ma charakter otwarty i dostępna jest dla każdego. Organizatorzy serdecznie zapraszają do odwiedzenia obiektów fortyfikacyjnych nad Odrą. Miejsce imprezy to Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk - przeprawa promowa na rzece Odrze (Brody-Czerwieńsk).
Rocznica Przełamania Linii Odry to impreza, podczas której grupa miłośników fortyfikacji chce zaprezentować odwiedzającym lokalne perełki fortyfikacyjne, dodatkowo postarają się oni każdemu opowiedzieć historie schronów i opiekunów, którzy się tymi schronami zajmują oraz dbają o ich dobry stan techniczny. To bardzo ciekawe opowieści poparte dużą ilością faktów historycznych i różnych ciekawostek.
W czasie 79. Rocznicy Przełamania Linii Odry otwartych będzie 9 obiektów fortyfikacyjnych - 763, 764, 765, 770, 771, 772, 774, 775 i 777.
Wszystkie obiekty zwiedza się pieszo, ale do transportu między nimi można będzie wykorzystać swój własny rower. Pogoda zimowa ustępuje i nie powinno być ani śniegu, ani mrozu - tak przynajmniej wyglądają prognozy pogody. Zwiedzanie obiektów skansenu jak co roku jest darmowe. Schrony zwiedzamy indywidualnie. Będą też atrakcje kulinarne - ognisko, bigos z pieca, "pajda Hansa" i oczywiście coś słodkiego. W różnych miejscach będzie dostępna herbata. Wypatrujcie też kultowego pojazdu historycznego.
Na czas imprezy organizatorzy proszą, aby osoby zmotoryzowane zostawiły swoje auta na drogach utwardzonych - przy przeprawie promowej Brody-Czerwieńsk, a od strony mostu kolejowego przy parkingu betonowym (przy samym moście). To ważne ze względów bezpieczeństwa. Warto skorzystać z takich lokalnych atrakcji - to będzie lekcja żywej historii.

19.01.2024r.

Nowe druki wniosków o najem mieszkania komunalnego i najem socjalny
Obserwatorzy prac realizowanych przy budowie nowego bloku wielorodzinnego w Czerwieńsku - mimo spowolnienia prac spowodowanych zimowymi warunkami atmosferycznymi - widzą wyraźne postępy przy budowie budynku. Zaangażowanie wykonawcy jest wielkie i szybko zbliża się termin zakończenia tej inwestycji. Powstaną więc 22 lokale mieszkalne dla mieszkańców naszej gminy. W związku z tym trzeba zebrać wnioski mieszkańców i przygotować się do rozdzielenia tych mieszkań. Właśnie zostało opublikowane zarządzenie Burmistrza Czerwieńska w sprawie wzoru wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk.
Pełna informacja w tym zakresie została opublikowana na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk oraz w BIP-ie, ale w związku z tym, że strony te nie cieszą się dużą popularnością, zamieszczamy informację w celu dotarcia do jak największego kręgu osób zainteresowanych najmem takiego lokalu. Wniosek o najem lokalu musi być złożony na druku, który stanowi załącznik do wspomnianego zarządzenia burmistrza. Druk wniosku można też pobrać POD TYM LINKIEM. Wypełniony wniosek można złożyć:
·        osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, pokój 202, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00-15:00);
·        przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk;
·        przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.
Burmistrz Czerwieńska informuje, że osoby, które dotychczas złożyły już wniosek o najem lokalu winny dokonać jego aktualizacji na nowym druku wniosku. Do wypełnionego wniosku o najem lokalu dołącza się: deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów, a także oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. W obu tych załącznikach uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego według stanu na dzień składania wniosku. Pierwsze wnioski wpływają już do urzędu gminy, więc warto pospieszyć się ze złożeniem tych dokumentów.


16.01.2024r.

Aktywność Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa jest bardzo wymierna
Aktywne i systematyczne działania Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa to wymierna korzyść dla mieszkańców, naszego sołectwa oraz Domu Kultury w Nietkowie, który jest siedzibą Stowarzyszenia. 9-letnie zabiegi Zarządu Stowarzyszenia, duża aktywność i bezinteresowna pomoc społeczna członków organizacji zaowocowała wsparciem dla WDK w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Tak, Stowarzyszenie działa już 9 lat. Co roku realizuje kilka różnych projektów, z których między innymi dokupuje wyposażenie i sprzęt do Domu Kultury.
Podsumowanie tych zakupów jest imponujące. Każdy, kto korzysta z wynajmu lub uczestniczy w imprezach organizowanych w Domu Kultury zauważa zachodzące tam zmiany. Sołtys i Rada Sołecka również mają w tym swój udział. Jednak zasadnicze wyposażenie najczęściej jest kupowane z różnych projektów. Malowanie sal i zakup mebli, stołów i krzeseł to efekt m.in. projektów: "Trampolina", "Lepsze Jutro", "Lepsze Jutro II" i "Równać Szanse". Ponadto w różnych innych projektach zakupiono wyposażenie sali komputerowej, monitory TV i sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający, zestaw Ibiza, lustra do zajęć tanecznych, rzutnik komputerowy i ekran, warnik, duży zestaw gier planszowych, stoły cateringowe i coctailowe, a nawet tablicę informacyjną przy furtce do WDK. To oczywiście nie wszystko. W pomieszczeniu kuchennym ze środków Stowarzyszenia zakupiono i bezpiecznie zamontowano kuchenkę (tą mniejszą), duże garnki kuchenne, solidny zlew i nowe krany, zrobiono stół typu "wyspa" oraz nowy stolik pod oknem, zakupiono też dwa wózki gastronomiczne oraz dużo drobnego wyposażenia kuchennego. Same zakupy to nie wszystko. W sposób ciągły, z dużą dbałością o ten obiekt, grupa wolontariuszy Stowarzyszenia, z których część stanowią członkowie Rady Sołeckiej, naprawia, poprawia, maluje i remontuje WDK. To praca, za którą nikt z nich nie pobiera żadnych pieniędzy. Wszystkie prace wykonywane są społecznie, w wolnym czasie, a pieniądze na zakupy wyposażenia, niezbędnego sprzętu remontowego, farb i klejów pozyskujemy z imprez, które wspólnymi siłami organizujemy w WDK. Sporym wsparciem dla nas są też wpływy z akcji zbiórki 1,5%. To daje nam możliwość zabezpieczenia tzw. wkładu własnego do realizacji przyszłych projektów. Wielu mieszkańców skorzystało już z naszych zajęć - to dodatkowa wartość projektów. W naszym WDK coś się dzieje, realizowane są przez Stowarzyszenie ciekawe zajęcia.
Mówiąc więc, że Stowarzyszenie "wykorzystuje" WDK do swoich celów jest wielkim nadużyciem w świetle rzeczywistych działań. Oczekujemy jedynie obiektywnej oceny efektów naszej pracy. Robimy to dla naszej miejscowości i jej mieszkańców. Tak było, jest i będzie, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.


13.01.2024r.

Dobre wieści dla mieszkańców ulicy Kwiatowej
Czas kampanii wyborczej już minął. Pozostały jednak obietnice i rozstrzygnięte programy rządowe. W budżecie państwa na  te programy zostały zabezpieczone środki finansowe i teraz samorządy przystępują do realizacji ambitnych przedsięwzięć. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że te działania były związane z wyborami parlamentarnymi. Bez względu jednak na nasze odczucia i poglądy w tej kwestii oczekiwane od wielu lat inwestycje w końcu mogą być zrealizowane, a realizacja ich nie będzie związana ze wzrostem zadłużenia gminy.
Jedną z takich wyczekiwanych inwestycji w Nietkowie, na którą ze środków funduszu sołeckego przeznaczono pieniądze na projekt, jest remont ulicy Kwiatowej. I dzisiaj mamy kolejne dobre wiadomości. Otóż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania we czwartek, 11 stycznia 2024 roku, Burmistrz Czerwieńska podpisał  umowę na realizację zadania o nazwie „Budowa drogi gminnej nr 001210F w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk". Wybranym wykonawcą, który złożył najlepszą - w ocenie komisji przetargowej - ofertę jest Przedsiębiorstwo Remontowo - Drogowe CAPRI-bit Eugeniusz Weiss  z Zielonej Góry. To właśnie ta firma zrealizuje tą inwestycję. Zakończenie zadania przewidziane jest na sierpień  2024 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg, o czym informowaliśmy w październiku'2023. Całkowita wartość zadania według wartości poprzetargowych wynosi 570 000,45 zł. Spore dofinansowanie otrzymujemy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty ruszą niebawem. To dobry czas dla inwestycji gminnych i mocny akcent na podsumowanie zbliżającej się do końca kadencji władz samorządowych. Mamy nadzieję, że wkrótce będą kolejne dobre wiadomości.


11.01.2024r.
32. Finał WOŚP odbędzie się również w Nietkowie

WOŚP zagra w szkole podstawowej, gdzie jak co roku zbiorą się ludzie o dobrych sercach i przygotują całe przedsięwzięcie. 28. stycznia grupa wolontariuszy będzie kwestować na ulicach Nietkowa, Borynia i Lasek, a po południu odbędzie się Koncert WOŚP, w którym wystąpią szkolne talenty muzyczno-taneczne. Program przygotowywany jest przez nauczycieli i uczniów. Muzyczny koncert będzie świetną okazją do uhonorowania seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka - z pewnością nie zabraknie dla nich ciepłych życzeń.
Atrakcje towarzyszące 32. Finałowi to cegiełka na WOŚP w świetlicy z atrakcyjnymi nagrodami i kawiarenka ze smakołykami, którą prowadzić będą rodzice uczniów. W niedzielę gra cała Polska. Na tej wielkiej ogólnopolskiej arenie koncertowej nikogo nie powinno zabraknąć. Główne hasło 32. Finału brzmi: "Tu wszystko gra OK!", a celem jest zakup sprzętu  dla polskich szpitali do diagnozowania i walki z chorobami płuc. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Organizatorzy zapewniają, że to będzie miłe popołudnie w szkole - popołudnie z dużym sercem.

08.01.2024r.

Rozpoczynamy akcję zbiórki 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Resort finansów poinformował, że nie ulega zmianie termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT za ubiegły rok. Mamy na to jeszcze trochę czasu. Podatek będzie można rozliczyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznawane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli PIT zostanie złożony wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia 15 lutego. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku.
Kolejny raz fiskus wypełni za podatników zeznanie roczne za 2023 rok. Na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie wstępnie rozliczoną deklarację. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT będzie zawierał dane, które przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Poza tym w elektronicznym formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1,5 procent podatku. Tak, to już kolejny rok, kiedy limit darowizny dla OPP wynosi 1,5 procenta. W przygotowanym rozliczeniu wszystkie dane można będzie skorygować i np. przeznaczyć te 1,5 procenta podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP, który jest organizacją pożytku publicznego) i koniecznie wskazać cel szczegółowy (wpisać organizację): Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Potem zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się - jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć - jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego trzeba wpisać swoje dane: PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2023 r. To jest łatwe i można bez przeszkód przekazać 1,5 procenta podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Zachęcamy do takiej formy wspierania działalności naszego Stowarzyszenia.

05.01.2024r.
Ta strategiczna inwestycja drogowa staje się faktem
W budżecie Zielonej Góry na 2024 rok zabezpieczono środki na budowę obwodnicy zachodniej. W ramach inwestycji planowana jest budowa łącznie ponad 8 kilometrów drogi oraz dwa ronda. Trasa poprowadzi od Trasy Północnej do miejscowości Wysokie. Pierwsza część dotyczy trzykilometrowego odcinka, który stanie się obwodnicą miejscowości Przylep. Prace mają ruszyć w 2024 roku. Samochodów z roku na rok przybywa, a wykluczenie jednej drogi w mieście, co pokazała sytuacja z nieprzejezdnym wiaduktem, powoduje ogromne utrudnienia w ruchu i korki. Bez poprawy komunikacji nie ma rozwoju Zielonej Góry, ani okolicznych miejscowości. Ta obwodnica to po prostu konieczność.
Inwestycja to budowa odcinka, który ma mieć 8,4 kilometra drogi. Jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, o szerokości 7 metrów jezdni, na której mamy osiągać maksymalną prędkość do 80 km/h. W zamówieniu pojawiły się dwa odcinki. Pierwszym jest Obwodnica Przylepu, zaś drugim - budowa ronda w Przylepie. Zadanie ma być w całości zrealizowane w 39 miesięcy. Ta pierwsza część z planowanego ponad 8-kilometrowego przebiegu obwodnicy Zielonej Góry, będzie realizowana na odcinakach Zielona Góra - Przylep oraz Przylep - Wysokie. Oba powinny być ukończone w podobnym czasie. Obwodnica zachodnia ma rozpocząć się od nowego ronda na Trasie Północnej. Powstanie ono między rondem Piastów (na Krosno Odrzańskie) i rondem Ireny Sendlerowej (na Przylep). Nowe rondo zostanie też wybudowane w okolicy przystanku kolejowego w Zielonej Górze Przylepie. Droga ma prowadzić do mostu w Pomorsku, a stamtąd do S3 koło Sulechowa. W miejscowości Wysokie obwodnica ma połączyć się drogą do Pomorska, planowaną do budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach realizacji mostu w Pomorsku. Wraz z odcinkiem Pomorsko - Sulechów będzie stanowić element tzw. Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego, czyli drogi od Trasy Północnej w Zielonej Górze do Sulechowa. Od węzła w Sulechowie droga ma przebiegać dalej do lotniska w Babimoście, co będzie miało także strategiczne znaczenie w rozwoju województwa. Prace budowlane, dotyczące obwodnicy zachodniej, mają trwać w latach 2024-2026, choć urzędnicy mają nadzieję, że uda się je zakończyć do końca 2025 roku.
Wartość inwestycji dwóch odcinków: tzn. Zielona Góra - Przylep oraz Przylep - Wysokie, wraz z nadzorem inwestorskim i przejęciem gruntów, szacuje się na około 250 mln zł. Szacowany wkład Unii Europejskiej w budowę Zachodniej Obwodnicy ma wynieść 178 mln zł. Trzymamy kciuki za sprawną realizację tej inwestycji i rozbudowę infrastruktury drogowej.

03.01.2024r.
Wywóz odpadów komunalnych w 1. półroczu 2024 roku
Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (wystawianych w kubłach) i odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawia się w sposób podany w poniższej tabeli. Nastąpiły drobne korekty w terminach odbioru odpadów. Terminy wywozu tworzyw sztucznych będą połączone ze szkłem - prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe daty odbioru odpadów. Od 1 stycznia 2024 miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 32,00 zł od osoby. Przypominamy, że wpłat dokonujemy na indywidualny numer rachunku bankowego.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO
STYCZEŃ
9 , 20
2 , 26
20
4 , 30
15
LUTY
2 , 16
23
16
27
9
MARZEC
1 , 15 , 29
22
15
268
KWIECIEŃ
12 , 26
19
12
23
6 , 19
MAJ
11 , 24
17
11
21
6 , 17
CZERWIEC
7 , 21
14
7
18
1 , 14 , 28


Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści