sierpień 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

SIERPIEŃ 2023

31.08.2023r.
Nadchodzi wielka reforma planowania przestrzennego w gminach
Tydzień temu w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. To największa reforma w tej dziedzinie od 2003 roku.
Ustawa wprowadza nowe dokumenty i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Oprócz tego ustawa wprowadza Rejestr Urbanistyczny. Nowelizacja wyodrębnia też nowy rozdział w ustawie, poświęcony partycypacji społecznej w procesie planistycznym.
Zgodnie z ustawą plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Pozwoli on określić m.in: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy poprzez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy oraz zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne - dotyczy to np. szkoły podstawowej czy obszaru zieleni publicznej.
Plan ogólny będzie miał formę cyfrową, co ma rozwiązać obecne problemy polegające na tym, że w tradycyjnej, papierowej wersji studium i planów zagospodarowania narysowane w nich linie, np. oznaczające granice pomiędzy poszczególnymi strefami, nie są tak dokładne, żeby można je było zinterpretować co do metra kwadratowego na gruncie. Wersja cyfrowa będzie pozwalała na dowolne powiększenie mapy, więc będzie ona dużo dokładniejsza. Nową formą planu miejscowego ma być zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W ustawie doprecyzowano też przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. to gmina określi w jakich terenach będą one wydawane czy też poprzez ograniczenie zasięgu obszaru analizowanego do 200 m.
Ustawa wprowadza także znaczące zmiany w zakresie udziału strony społecznej w procesie planowania przestrzennego. Rozszerzono katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji oraz określono szczegółowe zasady ich organizacji. Nowelizacja ustawy skraca także terminy na uzgodnienia i wydanie opinii w zakresie planów z wieloma różnymi instytucjami.
Nowa ustawa przewiduje utworzenie Rejestru Urbanistycznego, jako systemu teleinformatycznego. System ten ma być źródłem informacji i danych (m.in. dokumentów powstających w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raportów z konsultacji społecznych, decyzji administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięć organów nadzoru). Rejestr będzie bazował na danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Będzie to nieodpłatny i ogólnie dostępny system. Przepisy dotyczące rejestru zaczną obowiązywać od 2026 roku. Pozwoli to urzędom gmin na przygotowanie się do zmian. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

28.08.2023r.

Zwycięstwo 3:0 w meczu ODRY Nietków z POGONIĄ Świebodzin

26.08.2023r.
Gwałtowne zjawiska pogodowe bywają bardzo niebezpieczne
Ostatnio obserwujemy w różnych częściach kraju dynamiczne zmiany stanu pogody - czasami są one bardzo niebezpieczne. Wichury, burze, gwałtowne opady deszczu, itp. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed skutkami tych zjawisk? Oto kilka rad.
1.  Odszkodowanie za zniszczenia spowodowane spadającymi dachówkami lub konarami. W tym zakresie wiele zależy od tego, co jest przyczyną upadku dachówki lub gałęzi na nasze mienie. Odpowiedzialność powinien ponieść właściciel budynku, który spowodował uszkodzenie (tzw. odpowiedzialność cywilna). Jeśli np. drzewa nie znajdują się na naszej posesji, nie są zadbane, rosną przy drodze i przewrócą się na nasz samochód lub ogrodzenie, to odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. To z jego ubezpieczenia będzie wypłacone odszkodowanie za straty.
2. Złamane drzewo na naszej posesji. Tu obowiązuje prosta zasada: moja posesja - mój problem. Inaczej jest, gdy złamane drzewo zagraża życiu - wtedy należy wezwać Straż Pożarną. Jeśli drzewo się już przewróciło i nie zagraża życiu mieszkańców, to interwencja strażaków jest zbędna. Złamane części drzewa należy usunąć samodzielnie. Jeżeli chcemy ściąć całe uszkodzone drzewo na swojej posesji, a nie jest to drzewo owocowe, to niezbędne jest dokonanie zgłoszenia takiego zamiaru do naszego urzędu gminy.
3. O zniszczeniach, ułamanych konarach i powalonych drzewach, gdy to zagraża przechodniom zawiadamiamy Straż Pożarną (tel. alarmowy 112). We wszystkich innych przypadkach przekazujemy informację do właściciela terenu - osoby prywatnej, nadleśnictwa (lasy) lub urzędu gminy (w przypadku terenów gminnych).
4. Żeby uchronić sprzęt elektroniczny przed skutkami burzy zazwyczaj wystarczy samo wyłączenie sprzętu. Aby mieć jednak całkowitą pewność, że np. uderzenie pioruna w linię energetyczną nie zniszczy sprzętu, najlepiej na czas gwałtownych wyładowań wyłączyć (wykręcić) bezpieczniki. Pozostaje też kwestia telefonów komórkowych - najlepiej taki telefon wyłączyć, z reguły jednak wystarczy z niego nie korzystać w czasie burzy. Zwłaszcza na otwartej przestrzeni.
5. Według specjalistów uderzenie pioruna w samochód nie stanowi zagrożenia dla osób w nim znajdujących się. Samochód to bezpieczne schronienie przed burzą pod warunkiem, że nim nie jedziemy i nie narażamy się na spadające konary drzew. Chroniąc się w samochodzie nie należy dotykać jego metalowych części, a pojazd nie może być zaparkowany pod drzewem.
Przypominamy czytelnikom tych kilka oczywistych faktów, aby być lepiej  przygotowanym w sytuacji gwałtownych zdarzeń pogodowych. Życzymy wszystkim, aby ich nie było...

24.08.2023r.
Kolejna wycieczka Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Wrzesień to miesiąc, w którym od lat Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa organizuje wyjazd na wycieczkę. To forma poszerzenia działalności, ale też i forma podziękowania dla członków Stowarzyszenia za aktywną działalność na rzecz naszej miejscowości. Tegoroczny, 3-dniowy wyjazd, będzie w rejon Złotoryi, Lwówka Śląskiego i Grodźca (zamek).
Wyjazd zawiera wiele atrakcji, począwszy od noclegów w agroturystyce Eden, poprzez zwiedzanie browaru z ponad 800-letnią historią, muzeum w Lwówku Śląskim, Sudeckie Centrum Edukacyjne z pokazem obróbki kamieni półszlachetnych, spacer po "Szwajcarii Lwóweckiej", a skończywszy na zwiedzaniu zamku Grodziec i spacerze po rynku w Złotoryi. Obowiązkowym punktem każdej naszej wycieczki są też wieczorne posiedzenia integracyjne organizowane w formie biesiady. Miejsce w agroturystyce Eden zapewnia wysoki poziom realizacji tych punktów. Cały program wyjazdu przygotowany jest tak, aby można było spokojnie wziąć w nim udział również w wieku senioralnym. Przejazd jest zabezpieczony komfortowym autokarem, w punktach pobytu jest zapewniona opieka lokalnego przewodnika, a uczestnicy wyjazdu na czas wycieczki są ubezpieczeni. Uczestnikiem tego wyjazdu może być każdy chętny mieszkaniec Nietkowa. Do końca miesiąca trzeba podjąć decyzję o chęci udziału w tym wyjeździe i zarezerwować sobie miejsce uczestnika. Oczywiście dla członków Stowarzyszenia przewidziane są zniżki w opłatach. Ich wysokość jest określana co roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Ta wycieczka to atrakcyjna forma spędzania weekendu i poznawania pięknych rejonów naszego kraju.

21.08.2023r.

Tegoroczne Dożynki odbyły się w Płotach     - więcej zdjęć w galerii

18.08.2023r.
Wybory parlamentarne już za dwa miesiące
Jak już pewnie wszyscy wiedzą wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 15 października 2023 roku. Informacji na poziomie krajowym w tym zakresie jest bardzo dużo. Dokonując zmian w prawie wyborczym parlament wprowadził kilka zmian, które mają bezpośrednie przełożenie na organizację wyborów - również w naszej gminie.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I dokonano zmian w podziale Gminy Czerwieńsk na stałe obwody głosowania. Na mocy stosownych przepisów prawa dzieli się dotychczasowy stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Leśniów Mały, a także dzieli się dotychczasowy stały obwód głosowania nr 5, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Sycowice. Po dokonaniu takiego podziału tworzy się stały obwód głosowania nr 8, z granicami obwodu głosowania Leśniów Mały oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Wiejskiej, Leśniów Mały 19, 66-016 Czerwieńsk, a także tworzy się stały obwód głosowania nr 9, z granicami obwodu głosowania Sycowice oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świetlicy Wiejskiej, Sycowice 41 a, 66-100 Sulechów. Dokonuje się też aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk.
Te zmiany powodują, że w nadchodzących wyborach trzeba będzie powołać i zorganizować obwodowe komisje wyborcze w 9 punktach (zgodnie z załącznikiem graficznym). Czasu jeszcze jest trochę, bo termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa 15 września 2023 roku. Do tego dnia jest też czas na podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Osoby zainteresowane pracą w komisjach obwodowych proszone są o kontakt z zarejestrowanymi komitetami wyborczymi. W dniu 25 września upływa termin powołania obwodowych komisji wyborczych. W Gminie Czerwieńsk podczas tych wyborów będzie powołanych 9 komisji obwodowych, a praca w komisji wyborczej to spora odpowiedzialność.

14.08.2023r.

Zbieranie grzybów to przyjemność, ale trzeba pamiętać o kilku sprawach
Popadało, jest ciepło i pojawiają się pierwsze grzyby. Niestety, brak wiedzy i lekceważenie przepisów widoczne jest podczas grzybobrania. Miłośnicy grzybów często źle parkują samochód, zostawiają auto nawet w środku lasu. Mało tego, niszczą wszystko, wyrywają grzyby, których nie zbierają, hałasują. Zbieranie grzybów w Polsce nie jest zabronione, ale są pewne ważne sprawy, o których należy pamiętać. Uniknie się wtedy sporych mandatów. Straż leśna może nałożyć kary w wysokości do 500 zł.
Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Jak informuje nadleśnictwo, nie wolno zbierać grzybów w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych w ostojach zwierzyny nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także go oszczędźmy, nawet jeśli jest jadalny. Korzystając z bogactwa lasu pamiętajmy o ochronie środowiska.
Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. ustawy o lasach. Wynika z nich, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości czy parkingu leśnego). Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe.
W Polsce jazda po lesie samochodem czy motorem jest zabroniona. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne łamią nie tylko ustawę o lasach, ale też kodeks wykroczeń. Mówi o tym art. 161 KW „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”. Szanujmy las i środowisko naturalne.

12.08.2023r.

Przygotowania do Dożynek'2023

10.08.2023r.
Ruszył remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Czerwieńsk - Nietków - Leśniów Wielki

08.08.2023r.
Dożynki Gminne odbędą się w Płotach
Uwaga! 19. sierpnia, o godz. 14:00, Mszą św. w kościele p.w. MB Bolesnej w Płotach w intencji rolników rozpoczną się uroczyste obchody Święta Plonów 2023. Po poświęceniu wieńców, w asyscie orkiestry korowód przemaszeruje w rejon imprezy. Tutaj odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego Starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięty zostanie też tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Przewidywany jest energetyczny występ Świebodzińskiej Orkiestry Dętej oraz prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Nieodłącznym punktem programu dożynkowego jest turniej - w tym roku będzie to II Turniej Sołectw - w którym drużyny poszczególnych sołectw naszej gminy zmagać się będą w różnych, zabawnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci - będą dmuchane zamki, atrakcje Klubu Motocyklowego "Moto Czerwieńsk", a także stoiska edukacyjne Kół Łowieckich "Dąb" oraz "Jeleń". Nie zabraknie też występów zespołów śpiewaczych z naszej gminy - wszystkie będą prezentować swoje przeboje na dożynkowej scenie. Wieczór zakończy dyskoteka plenerowa. Zapowiada się przyjemna impreza dożynkowa. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych obchodach.

05.08.2023r.
Jednostka OSP Nietków otrzymała nowe wyposażenie
2. sierpnia 2023 roku odbyła się uroczysta zbiórka w JRG 2 w Zielonej Górze z udziałem komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, europarlamentarzystów i parlamentarzystów z regionu oraz Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Patryka Maruszaka.
Uroczyste spotkanie rozpoczęło się wręczeniem wyróżnień funkcjonariuszom PSP, którzy byli szczególnie zaangażowani w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru magazynu w Zielonej Górze - Przylepie. Następnie przekazano 15 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa promesy na dofinansowanie wyposażenia. Wsparcie, w łącznej kwocie 300 tys. zł, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i gotowości jednostek OSP w akcjach ratunkowych oraz pożarniczych i ochronie życia i mienia mieszkańców naszego regionu.
Kolejnym miłym punktem tego spotkania było wręczenie pięciu jednostkom OSP (działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) nowych i nowoczesnych łodzi, które wzmocnią ich zdolności w działaniach związanych z ratowaniem na wodach. Wśród tych jednostek OSP znalazły się: OSP Nietków i OSP Czerwieńsk z naszej gminy. Nowe łodzie to polietylenowe jednostki Kontra 450 z silnikiem zaburtowym o mocy 50 koni mechanicznych. Zakupiono je w ramach ogólnej rezerwy budżetowej. To zdecydowany krok w kierunku wzmocnienia zdolności operacyjnych strażaków ochotników, umożliwiający im efektywniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych. Niewątpliwie zwiększy to ich zdolność bojową, rozszerzy zakres działań, ale co najważniejsze - zwiększy bezpieczeństwo na terenach nadodrzańskim i akwenach całej Gminy Czerwieńsk. Każde takie wsparcie działań strażaków ochotników jest ważne, ponieważ to oni dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i codziennie niosą im pomoc oraz wsparcie.
Podczas tego spotkania podsumowano też działania realizowane w czasie pożaru w Przylepie. Wojewoda ocenił, że to było dobre, profesjonalne, spokojne działanie. Zarówno sztab kryzysowy Prezydenta Kubickiego, jak i sztab kryzysowy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wypracowywały działania, pozwalające na przekazanie mieszkańcom decyzji, iż nie ma konieczności prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Wszystkie badania przeprowadzone przez profesjonalne służby i ekspertów wykazały, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a wskaźniki bezpieczeństwa nie zostały przekroczone. Na zakończenie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zapewnił, że sytuacja na pogorzelisku jest pod kontrolą, a gdyby cokolwiek odbiegało od normy to wszyscy, tzn. wszystkie służby, są przygotowane do reagowania, bo zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.

02.08.2023r.
Kwietne łąki - kolejna moda, czy konieczność?
Co roku powraca publiczna dyskusja na temat tego, czy trawniki powinno się kosić, czy też nie. Zwolennicy koszenia mówią o estetyce, minimalizowaniu ryzyka ukąszenia przez kleszcze, redukowaniu stężenia alergizujących pyłków, a przeciwnicy - o rujnowaniu siedlisk wielu gatunków bezkręgowców, zaburzaniu bioróżnorodności oraz niszczeniu miejsc, które w naturalny sposób ochładzają okolicę, oczyszczają powietrze i utrzymują wodę w glebie.
Krótko przycięte trawniki to kwestia mody. Przyszła do nas tak, jak moda na określone ubrania, samochody czy diety. Niestety, ta moda jest szkodliwa i nie przystaje do dzisiejszych realiów. Trawniki krótko przystrzyżone, wypielęgnowane jak do gry w golfa, są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Nie chodzi tylko o koszt związany z zatrudnieniem kosiarzy, ale również koszty nawadniania, nawożenia i energii (prądu lub benzyny). Nie jest więc to w żaden sposób opłacalne. Ludzie potrzebują mieć poczucie, że coś jest robione tak, jak chcą, że rzeczywistość kształtuje się pod ich oczekiwania i wymagania. Wydaje się to podstawowym powodem utrzymywania krótkich trawników.
Zmiany klimatu z roku na rok są coraz bardziej widoczne. Susze i upały odczuwamy coraz dotkliwiej. Powoli wszyscy zaczynamy dostrzegać, że jeśli chcemy schłodzić miejscowości, musimy na powrót wprowadzić do nich więcej zieleni. Zieleń zapobiega przegrzewaniu na różne sposoby: odbija promienie słoneczne, zwiększa powierzchnię parowania poprzez transpirację czy ewaporację. Kłopoty z suszą i brakiem wody są coraz częstsze, a będzie jeszcze gorzej. Podczas suszy rzadziej koszone trawniki, w których siłą rzeczy jest większa różnorodność roślin, dużo lepiej sobie radzą. Choć trawa usycha, to odbijają inne gatunki, np. krwawniki, rośliny baldachowe czy motylkowe. One są w stanie przetrwać niedobory wody, bo mają dłuższe systemy korzeniowe. Po drugie uboga w zieleń, odkryta powierzchnia jest nieprzepuszczalna i każdy intensywny deszcz może powodować podtopienia. Systemy kanalizacji nie są w stanie odprowadzać całej wody, stąd coraz częstsze informacje o zalanych ulicach, budynkach i pojazdach. Im więcej byłoby powierzchni przepuszczalnej, tym więcej wody mogłoby wsiąkać w glebę i tym mniejszy byłby problem podtopień. Przy wysuszonej glebie duża jednorazowa porcja wody nie ma szans wsiąknąć.
Według specjalistów w wybranych miejscach kosić powinno się raz, maksymalnie trzy razy do roku. W tych miejscach trzeba pozwolić rosnąć różnym roślinom, nie tylko kilku wybranym gatunkom traw. Z punku widzenia ochrony różnorodności biologicznej warto pozwolić rosnąć bardzo zróżnicowanym gatunkom, nawet tym, które nazywamy chwastami. Różnorodność biologiczną możemy chronić nie tylko w parkach narodowych, ale także na obszarach zielonych w naszych miejscowościach. Temu właśnie służą rzadko koszone trawniki, które możemy nazywać łąkami kwietnymi. Cóż, dylemat pozostaje i w najbliższych latach trzeba się będzie przygotować na jego rozwiązanie - zarówno w Czerwieńsku, jak i wszystkich sołectwach.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści