marzec 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MARZEC 2023

31.03.2023r.

Mimo przejmującego zimna, prószącego śniegu i przenikliwego wiatru krzyż papieski w parku został umyty

29.03.2023r.
Znów płoną trawy i nieużytki - strażacy apelują o zdrowy rozsądek
Wystarczyło zaledwie kilka słonecznych, suchych dni, a strażacy już mają ręce pełne pracy. Nawet kilka razy dziennie wzywani są alarmowo do płonących traw i nieużytków. Nie pomaga tłumaczenie, jak bardzo takie działania szkodzą przyrodzie i jak groźne są dla bezpieczeństwa ludzi. Choć to praktyka zabroniona prawem - wciąż jest stosowana. Strażacy apelują o zdrowy rozsądek.
Wypalanie traw to problem, który każdego roku wraca jak bumerang, dlatego strażacy nie ustają w apelach i ostrzegają - tam, gdzie płoną łąki, może zapalić się również las lub dom. Niekontrolowany i często podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne powodując duże straty. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ogień jest niebezpieczny dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach, wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie jest tajemnicą, że rolnicy wciąż wykorzystują ten łatwy, ale prymitywny i szkodliwy dla środowiska sposób, na pozbycie się po zimie chwastów i ich nasion. Wśród wielu panuje też przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Taka wypalona ziemia wyjaławia się i zahamowany zostaje bardzo pożyteczny oraz naturalny rozkład resztek roślinnych. Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody.
Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta - jeże, zające czy kuropatwy. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w krzewach. W płomieniach giną również owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Za wypalanie traw grozi mandat do 500 zł, a także kara grzywny do 5000 zł. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu grozi zmniejszenie lub utrata dopłat bezpośrednich. Apelujemy o rozsądek i zaniechanie tych szkodliwych i niebezpiecznych praktyk.

27.03.2023r.

W pierwszym meczu na własnym stadionie w rundzie wiosennej ODRA pokonała Budowlanych Lubsko 8:0

24.03.2023r.

Pani Sołtys ogłasza czas wiosennych porządków w Nietkowie


22.03.2023r.

Zimie już dziękujemy - uczniowie szkoły w Nietkowie przywitali wiosnę


20.03.2023r.
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu Wyborczego
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Kodeksu Wyborczego. Większość uchwalonych w niej zmian wejdzie w życie od 31. marca br. Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Według autorów tych przepisów nowe rozwiązania mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach.
Zgodnie z nowymi przepisami, wójt/burmistrz gminy ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego "w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego". Ponadto, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.
Powstanie Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania. Inna ze zmian w Kodeksie zakłada przegląd i podział już istniejących obwodów głosowania. Na skutek zmian - jak zaznaczono w uzasadnieniu - "szacowana liczba nowych obwodowych komisji, to około 6 tysięcy". W uzasadnieniu podkreślono, że według obecnych regulacji stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4 tys. mieszkańców. Po zmianach stały obwód do głosowania ma obejmować od 200 mieszkańców; górny próg 4 tys. mieszkańców pozostaje bez zmian. Zmiana ta pozwoli zwiększyć liczbę lokali wyborczych oraz ich dostępność.
Nowela wprowadza też zmiany w nagrywaniu prac obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. Nowelizacja zakłada, że czynności obwodowej komisji wyborczej mogą być rejestrowane przez mężów zaufania od momentu podjęcia przez komisję pierwszych czynności aż do podpisania protokołu. Czyli mężowie zaufania mają mieć możliwość nagrywania prac obwodowej komisji również w czasie trwania głosowania. System będzie zbudowany w sposób, który pozwoli stwierdzić, że nagrania nie były zmanipulowane. Nowelizacja wskazuje na konieczność usunięcia nagrań z prac komisji do końca następnego dnia po tym dniu, w którym obwodowa komisja wyborcza przekazała protokół głosowania w obwodzie komisji wyborczej wyższego stopnia; usuwane mają być nagrania z nośników tak fizycznych, jak i wirtualnych. Przyjęta została również poprawka zmniejszająca diety dla mężów zaufania z 50% do 40% zryczałtowanej diety członków komisji. To zasadnicze zmiany, które wprowadza podpisana już przez Prezydenta nowelizacja Kodeksu Wyborczego.

16.03.2023r.

Zadbane akacje na wiosnę odwdzięczą się wyglądem latem i jesienią. Panie Józefie - dziękujemy!


13.03.2023r.

Przystań rzeczna w Nietkowie w przedwiosennym słońcu


10.03.2023r.

Zima nie odpuszcza - zdjęcia wykonane dzisiaj rano


08.03.2023r.
Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując czas na wiosenne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już wkrótce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy o tym z dużym wyprzedzeniem - odbiór odpadów wielkogabarytowych dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

06.03.2023r.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Nie ulega zmianie termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT za ubiegły rok. Mamy na to jeszcze trochę czasu, chociaż ci, którzy złożyli rozliczenie podatku za poprzedni rok już cieszą się zwrotem nadpłaconego podatku. Podatek można rozliczyć do 2 maja 2023 roku. Deklaracje przesłane za pomocą aplikacji Twój e-PIT mają zdecydowanie krótszy czas zwrotu podatku. Oznacza to, że jeśli PIT zostanie złożony przez Twój e-PIT, to Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku. W praktyce zwroty są dużo szybsze.
To już kolejny rok fiskus wypełnia za podatników zeznanie roczne za 2022 rok. Na portalu „Twój e-PIT” podatnik znajdzie wstępnie rozliczoną deklarację. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT zawiera dane, które przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Poza tym w elektronicznym formularzu znajdują się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 procent podatku. Od tego roku zwiększa się limit darowizny dla OPP - przekazać można 1,5 procenta. W przygotowanym rozliczeniu wszystkie dane można skorygować i na przykład przeznaczyć swoje 1,5 procenta podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (jest to numer ZLOP, który jest organizacją pożytku publicznego) i koniecznie wskazać cel szczegółowy (wpisać nazwę organizacji): Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Potem zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się - jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć - jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego, trzeba wpisać swoje dane: PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2022 r. To jest łatwe i można bez przeszkód przekazać 1,5 procenta podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Zachęcamy do takiej formy wspierania działalności naszego Stowarzyszenia.

03.03.2023r.
Konsultacje w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Burmistrz Czerwieńska ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic gminy polegającej na:
1)  włączeniu do terytorium miasta Zielona Góra części obszaru Gminy Czerwieńsk - to jest działek o numerach ewidencyjnych: 437/1, 436/1,
    435/1, 434/1, 421, 368 obręb 0008 Płoty,
2) włączeniu do terytorium Gminy Czerwieńsk części obszaru miasta Zielona Góra - to jest działek o numerach ewidencyjnych: 394, 387/16,
   369/3, 369/2, 369/1, 368/4, 368/3, 368/2, 367/5, 367/4, 367/3, 366/5, 366/4, 365/1, 460, 461, 387/12, 387/9, 462, 386/2, 403/4 obręb 0059
   (dawniej Łężyca).
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Czerwieńsk w sprawie zmiany granic gminy. Konsultacje będą trwały od 8 marca do 27 marca 2023 roku. Indywidualne uwagi i opinie mieszkańców mogą być składane w dwóch formach:
Pierwsza forma: na piśmie, z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, bezpośrednio w urzędzie gminy w Czerwieńsku przy ulicy Rynek 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: ugim@czerwiensk.pl), w terminie przewidzianym dla konsultacji. Druga forma polega na wyrażeniu opinii za pośrednictwem badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w terminie od dnia 8 marca do dnia 27 marca 2023 roku. Druk ankiety dostępny jest w BIP-ie Gminy Czerwieńsk.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk w termin 30 dni od daty zakończenia konsultacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą sprawą do wyrażenia swojej opinii.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści