marzec 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MARZEC 2022

31.03.2022r.

Bratki posadzone. Jesteśmy już przygotowani do wiosny.

28.03.2022r.

Wiosenne porządki na terenach sołectwa - dziękujemy wolontariuszom

26.03.2022r.
Wywóz odpadów komunalnych w nadchodzącym półroczu 2022 roku
Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (wystawianych w kubłach) i odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w nadchodzącym półroczu 2022 roku przedstawia się w sposób podany w poniższej tabeli. Nastąpiły drobne zmiany w terminach odbioru odpadów. Terminy wywozu makulatury (papieru) nadal będą połączone z BIO-odpadami, a tworzyw sztucznych ze szkłem - prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe daty odbioru odpadów. Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców Gminy Czerwieńsk do końca 2022 roku zadanie to nadal realizować będzie firma PREZERO. Koszty odbioru odpadów dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk pozostają bez zmian.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO
KWIECIEŃ
1 , 15 , 29
23
15
158 , 23
MAJ
13 , 27
20
13
13
7 , 20
CZERWIEC
10 , 24
18
10
10
3 , 18
LIPIEC
8 , 22
15 881 , 15 , 29
SIERPIEŃ
5 , 20
12 5512 , 26
WRZESIEŃ
2 , 16 , 30
9 2 , 302 , 309 , 23

24.03.2022r.

Mieszkańcy Nietkowa wsparli zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy

22.03.2022r.

Wiosna została przywitana przez uczniów naszej szkoły zgodnie z tradycją

21.03.2022r.

ODRA Nietków pokonała CZARNYCH Żagań 1:0

19.03.2022r.

Gmina Czerwieńsk przygotowuje się do niesienia pomocy

Wojewoda Lubuski zobowiązał Burmistrza Czerwieńska od dnia 14 marca 2022r. do odwołania zorganizować doraźne miejsce zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym (Ukraina), która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz bieżącą obsługę tego miejsca wraz z organizacją wyżywienia.
Miejsce takie zostało wyznaczone w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 43A. Burmistrz serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie obiektu na przybycie obywateli Ukrainy. Ogromne podziękowania należą się pracownikom Hali Sportowej oraz uczniom Zespołu Szkół w Czerwieńsku, którzy bez wahania służyli pomocą i z ogromnym entuzjazmem pomagali przygotować miejsca noclegowe. Z chwilą pojawienia się obywateli Ukrainy czeka nas nie lada wyzwanie. Jesteśmy przygotowani, ale w trakcie ich pobytu z pewnością będą zgłaszane różne potrzeby. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać poprosimy mieszkańców gminy o pomoc. Na chwilę obecną szukamy chętnych wolontariuszy do pracy na Hali Sportowej. Dyżury będą odbywać się 24 h/dobę w trybie zmianowym. Będzie potrzebna pomoc na stołówce i w punkcie recepcyjnym (przyjęcia), niezbędne będą także osoby znające język ukraiński. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - w Sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 68 327 80 41.

17.03.2022r.

Komunikat dotyczący obywateli Ukrainy
Od dnia 16.03.2022 r. na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie możliwość nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
Numer PESEL umożliwia skorzystanie z szeregu usług publicznych, m.in. możliwość podjęcia pracy, korzystania z publicznej służby zdrowia, założenie firmy w Polsce, otrzymania wsparcia finansowego i świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. To ważne zadanie będą realizowały samorządy.
Każdy, kto przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i zgłosi się (złoży wniosek) do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku jest uprawniony do skorzystania z tej procedury. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zgłosić się do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, pokój nr 104, w celu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Przed przybyciem do Urzędu Gminy należy zadzwonić pod nr telefonu 68 327 82 95 w celu umówienia wizyty. Do sprawnej obsługi uprasza się o wcześniejsze przygotowanie dokumentów i wypełnienie wniosku. Procedury przebiegną wtedy szybko i sprawnie.
Do wniosku załącza się fotografię - taką, jaka jest wymagana do dowodu osobistego (wymiary 35mm x 45mm) oraz dokument tożsamości tj. dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia potrzebny jest również dokument potwierdzający urodzenie.
Z kolei tym, którzy przyjęli uchodźców wojennych pod swój dach, przysługuje dopłata w wysokości 40 zł za dobowy pobyt jednej osoby tym, którzy udostępnili swoje mieszkania. Gmina Czerwieńsk przygotowuje się do wypłaty tych świadczeń dla uchodźców. Wnioski o 40 zł dopłatę będzie trzeba składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Nowe obowiązki będą wymagały więcej czasu na indywidualne załatwienie spraw przez mieszkańców. Już teraz uprzedzamy o możliwych problemach przy załatwianiu urzędowych formalności i prosimy mieszkańców o cierpliwość. Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień można znaleźć na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.

15.03.2022r.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Resort finansów poinformował, że jak na  razie nie ulega zmianie termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych  PIT za ubiegły rok. Mamy na to jeszcze trochę czasu. Będzie można to  zrobić w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.  Deklaracje przesłane do urzędów skarbowych są rozliczane bez przeszkód.  Zwroty nadpłaconego podatku przelewane są na konta podatników w ciągu  zaledwie kilku dni. Wszystkie działania są prowadzone sprawnie i bez  zakłóceń. Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku.

Kolejny raz fiskus wypełnił za podatników zeznanie roczne za 2021 rok. Na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT” podatnik znajdzie wstępnie rozliczoną deklarację. Od jego decyzji zależeć będzie czy ją zaakceptuje, naniesie korekty, czy rozliczy się samodzielnie. Wypełniony PIT będzie zawierał dane, które przekazał pracodawca (m.in. przychód, wysokość składek na ZUS, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu). Poza tym w elektronicznym formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. ulgi na dzieci oraz informacje o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1 procent podatku. Wszystkie dane można będzie skorygować i np. przeznaczyć 1 procent podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP, który jest organizacją pożytku publicznego) i koniecznie wskazać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Potem zaakceptować PIT, wysłać go i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Żeby pobrać swoje rozliczenie podatkowe w serwisie „podatki.gov.pl” należy wybrać „Twój e-PIT” i uwierzytelnić się. Jeżeli posiadamy profil zaufany należy go użyć, a jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego trzeba wpisać swoje dane: PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2020 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2021. To jest łatwe i można bez przeszkód przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Zachęcamy do tej formy wspierania działalności naszego Stowarzyszenia.

12.03.2022r.

Znów płoną trawy i nieużytki
Wystarczyło zaledwie kilka słonecznych oraz suchych dni, a strażacy już mają ręce pełne pracy. Nawet kilka razy dziennie wzywani są do płonących traw i nieużytków. Nie pomaga tłumaczenie, jak bardzo takie działania szkodzą przyrodzie i jak groźne są dla bezpieczeństwa ludzi. Choć to praktyka zabroniona prawem - wciąż jest stosowana.
Wypalanie traw to problem, który każdego roku wraca jak bumerang, dlatego strażacy nie ustają w apelach i ostrzegają - tam, gdzie płoną łąki, może zapalić się również las lub dom. Niekontrolowany i często podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne powodując duże straty. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ogień jest niebezpieczny dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie jest tajemnicą, że rolnicy wciąż wykorzystują ten łatwy, ale prymitywny i szkodliwy dla środowiska sposób na pozbycie się po zimie chwastów i ich nasion. Wśród wielu panuje też przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Taka wypalona ziemia wyjaławia się i zahamowany zostaje bardzo pożyteczny oraz naturalny rozkład resztek roślinnych. Wypalanie traw, słomy i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody.
Ofiarą ognia padają też żyjące dziko zwierzęta - jeże, zające czy kuropatwy. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w krzewach. W płomieniach giną również owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Za wypalanie traw grozi mandat do 500 zł, a także kara grzywny do 5000 zł. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu grozi zmniejszenie lub utrata dopłat bezpośrednich. Apelujemy o rozsądek i zaniechanie tych szkodliwych i niebezpiecznych praktyk.

10.03.2022r.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie proszeni są o zgłaszanie danych osób, które korzystają z zakwaterowania w prywatnych domach. Informację o przybywających na teren naszej gminy mieszkańcach Ukrainy należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Czerwieńsku tel. 68 327-80-41, e-mail: ugim@czerwiensk.pl. Uchodźców przebywających na terenie województwa lubuskiego przyjętych pozasystemowo w ramach indywidualnych, własnych inicjatyw społecznych, organizacji charytatywnych, czy stowarzyszeń należy zgłaszać według informacji, które szczegółowo opisane są na stronie internetowej urzędu gminy.
Osoby przyjmujące uchodźców z Ukrainy do swoich prywatnych domów i mieszkań muszą mieć pełną świadomość, że wiąże się to z odpowiedzialnością oraz koniecznością długoterminowego zobowiązania. Nikt na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć jak długo taka pomoc będzie tym ludziom potrzebna. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku przy ul. Ogrodowej 9 w Czerwieńsku (Dom Senior +) zorganizował magazyn pomocy humanitarnej dla uchodźców, do którego mogą się zgłaszać wszyscy potrzebujący pomocy rzeczowej - codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. W magazynie zgromadzone są produkty, które mogą być niezbędne w celu zaspokojenia pierwszych podstawowych potrzeb bytowych rodzin i osób, które od 24 lutego 2022 roku przekroczyły granicę i znalazły się na terytorium Polski. Są to m.in. żywność długoterminowa, mleko w proszku dla dzieci, przeciery i desery dla dzieci, produkty higieniczne, kosmetyczne, pampersy, szczoteczki i pasty do zębów oraz wiele innych niezbędnych dla uchodźców produktów.
Burmistrz Czerwieńska przypomina, że osoby prywatne, które chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy powinny zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku tel. 68 327-80-41, e-mail: ugim@czerwiensk.pl. W zgłoszeniach należy podać m.in.: adres, rodzaj obiektu (np. całe mieszkanie, cały dom, pokój), deklarowaną ilość miejsc, właściciel/osoba do kontaktu i numer telefonu. W razie potrzeby właśnie do miejsc z tych zgłoszeń będą kierowani uchodźcy. Uchodźcy wojenni, obywatele Ukrainy, powinni się rejestrować w wyznaczonych przez rząd punktach recepcyjnych oraz bezpośrednio na uruchomionej stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie internetowej www.czerwiensk.pl.

08.03.2022r.
Pierwsze pszczółki zwiastują wczesną wiosnę

05.03.2022r.
Solidarna pomoc dla uchodźców z Ukrainy

03.03.2022r.

Zrzutka na pomoc dla Sylwii dobiegła końca - DZIĘKUJEMY
Zrzutka prowadzona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa na pomoc dla Sylwii właśnie dobiegła końca. Zebraliśmy 7700,- złotych, co daje 110% zakładanych wpływów. Wszystkie zebrane środki trafiły już do Sylwii i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów terapii urządzeniem Exogen. Są już widoczne pierwsze pozytywne efekty tej terapii i jest to znakomita sposobność do przekazania podziękowań dla wszystkich osób, które okazały pomoc i wsparcie w bardzo trudnym dla Sylwii czasie.
Sylwia najpiękniej jak potrafi przekazuje podziękowania dla wszystkich wspierających za życzliwość i szybką pomoc, dla członków Parafialnego Zespołu Caritas za pokaźną wpłatę, zrozumienie potrzeb i organizację akcji zbiórki środków na leczenie i rehabilitację, a także dla wszystkich osób przekazujących datki na dalsze leczenie. Zgromadzone środki są bardzo pomocne w dostępie do profesjonalnej pomocy specjalistów i skutecznej rehabilitacji. Sylwia do każdych zabiegów bardzo się przykłada i walczy o powrót do sprawności z wielkim zaangażowaniem. Efekty leczenia są już widoczne, a pacjentka czuje się już dużo lepiej. Wie, że czeka ją jeszcze dużo pracy, ale jest uparta i konsekwentnie pokonuje trudności. Pomoc mieszkańców nadeszła we właściwym momencie. Dalsze leczenie i rehabilitacja - dzięki zgromadzonym środkom - jest już dokładnie zaplanowana. To pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość z nadzieją na powrót do zdrowia.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści