luty 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LUTY 2022

28.02.2022r.
Modernizacja przystanku PKP w Nietkowie przebiega zgodnie z planem

25.02.2022r.
Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2022 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, przeznaczone na demontaż pokryć dachowych z eternitu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie do 40% całkowitego kosztu. Oznacza to, że  pozostała część kosztu około 60% stanowić będzie koszt Właściciela,  który to koszt Właściciel zobowiązuje się pokryć z własnych środków. Przy czym kwota  dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitej ilości  unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest fakt ujęcia danej nieruchomości w wykazie inwentaryzacyjnym, który posiada Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2022 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek 25, w terminie do 31 marca 2022 roku (Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3278179. Wniosek wraz z klauzulą RODO można też pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Czerwieńsk.

23.02.2022r.
Będą laptopy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów
Ponad siedmiokrotnie wzrosła wysokość środków na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Przeznaczona na projekt kwota została podwyższona z 80 mln zł do ponad 586 mln zł, co ma wystarczyć na zakup 215 tys. laptopów i 3 tys. tabletów dla uczniów z gmin popegeerowskich. Rozstrzygnięcie naboru ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Ocenił on, że program Granty PPGR „jest symbolicznym otwarciem nowej epoki w szkolnictwie, dzięki któremu dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich będą mieć narzędzia pozwalające na realizację ich marzeń i ambicji.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu. Program spotkał się ogromnym odzewem, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założoną pierwotnie wysokość 80 mln złotych.
Zmieniono dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł. Dzięki programowi Granty PPGR prawie 220 tys. dzieci będzie miało takie same możliwości jak ich koledzy i koleżanki z większych miast.
Wnioski o przyznanie grantu złożyły wszystkie 1604 uprawnione gminy. Na liście złożonych wniosków - na pozycji 462 - widnieje też Gmina Czerwieńsk. W wykazie wnioskowanego i przydzielonego wsparcia zapisana jest kwota 360 430 zł. To zabezpiecza wszystkie złożone i zweryfikowane pozytywnie wnioski z naszej gminy. W ten sposób laptopy wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem trafią do 133 rodzin. Potrwa to jeszcze trochę czasu, bo gmina musi przygotować i przeprowadzić zakup tych komputerów, a po realizacji zamówienia sprawnie przekazać do użytkowania mieszkańcom, ale fakt, że dofinansowanie zostało przydzielone na wszystkie wnioski gminy jest bardzo dobrą wiadomością.

21.02.2022r.
Mamy dofinansowanie do budowy ul. Strażackiej i ul. Krzywej
Premier zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1698 gminnych. W tym roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, a na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł. Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego - im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 80 procent kosztów realizacji zadania.
W województwie lubuskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 82 mln zł, z tego 41 mln zł na zadania powiatowe oraz 41 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 70 zadań: 18 powiatowych i 52 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 82 kilometrów dróg: 41 km powiatowych i 41 km gminnych.
Przekazujemy tą informację dlatego, że wśród zadań przyjętych do realizacji, na liście podstawowej zadań gminnych pod pozycją 33, figuruje zadanie zgłoszone przez Gminę Czerwieńsk, a jego nazwa brzmi: „Budowa ulicy Strażackiej i Krzywej w Nietkowie w Gminie Czerwieńsk”. Długość odcinka tej drogi wynosi ogółem 597 metrów, a planowana realizacja powinna przebiegać od kwietnia do listopada 2022 roku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie na poziomie 70 procent. Całkowity koszt inwestycji według szacunków gminy został określony na 612 456 zł, z tego 428 719 zł stanowi dofinansowanie rządowe, a 183 737 zł będzie stanowiło wkład własny gminy. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Nietkowa. Będziemy informować o postępie prac w realizacji budowy ulicy Strażackiej i Krzywej.

18.02.2022r.
Rozpoczęcie prac przy modernizacji stacji kolejowej w Nietkowie

15.02.2022r.
Pierwsze oznaki wiosny widać już w ogródkach

12.02.2022r.
Emeryt lub rencista też może przekazać 1% swojego podatku
15 lutego ruszy akcja rozliczania podatku za rok 2021, a co się z tym wiąże - przekazywania 1% podatku dochodowego na cel zgodny z wolą podatnika. Możliwość pozyskiwania 1% ma bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dzięki pozyskiwanym w ten sposób środkom finansowym realizowanych jest wiele dobrych inicjatyw na rzecz naszej lokalnej społeczności. Po kilku latach działania Stowarzyszenia w Nietkowie widać wymierne korzyści dla mieszkańców.
Ustawodawca bardzo uprościł formalności. Podatnik rozliczający roczne zeznanie PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ma możliwość przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację. Emeryci i renciści również mają możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Dla nich udostępniono druk PIT-OP, dzięki któremu będą mogli wskazać organizację bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT za 2021 rok. Wystarczy wpisać nr KRS 0000169865 oraz dopisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za wszystkie przekazane środki dziękujemy. Będą one wykorzystane na rzecz naszej społeczności.

09.02.2022r.

1% podatku to duże wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Darowizny 1% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w akcji 1% wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości naszego państwa, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający, namioty i wyposażenie do imprez plenerowych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa.
Środki z 1% zbieramy za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który ma status OPP. Środki finansowe w ramach 1% są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, bazy danych beneficjentów rzeczywistych, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to również ostatnia zrzutka zorganizowana na rzecz mieszkanki Nietkowa.
W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2021 rok podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosująca najwyższe standardy rozliczania środków z 1%, mająca od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.
Podobnie jak w roku poprzednim od 15 lutego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam wstępnie rozliczoną deklarację. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1% podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) i koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza!

07.02.2022r.
Przygotowania do rundy wiosennej - wygrana ODRY z drugą drużyną CHROBRY GŁOGÓW 2:1

05.02.2022r.
Ostatnie wichury poczyniły wiele strat i bałagan na cmentarzu

02.02.2022r.
Prośba o pomoc i wsparcie zbiórki "Na rehabilitację i powrót Sylwii do zdrowia"
Życzenia zdrowia są najważniejsze dla wszystkich (prawie tak samo ważne są tylko życzenia pieniędzy). Człowiek się o tym przekonuje dopiero w momencie, gdy ze zdrowiem zaczynają się jakieś problemy. Nadchodzą one najczęściej z zaskoczenia, przez chwilkę nieuwagi, czasem przez zbieg okoliczności. Każdy z nas wie, jak ważne jest dla nas dobre zdrowie.
Sylwia od urodzenia jest mieszkanką Nietkowa. Młoda, energiczna kobieta. Mająca wiele planów i pomysłów do zrealizowania. Chętnie udzielająca się w działalności społecznej, pomagająca ludziom w potrzebie i działająca w Stowarzyszeniu Mieszkańców Nietkowa. Przez nieszczęśliwe zdarzenie musiała wszystkie swoje plany zweryfikować. Teraz jej głównym celem jest walka o powrót do zdrowia.
18 lutego ubiegłego roku nieszczęśliwie upadła ze schodów. Doznała skomplikowanego złamania otwartego obu kości podudzia lewego. To jest dla niej potężny cios. Mija już rok od tego zdarzenia, a jej stan zdrowia nie poprawia się. Badania medyczne wykazują brak zrostu kości. Wciąż porusza się o kulach. Noga nie goi się. Prowadzona terapia i rehabilitacja nie przynoszą oczekiwanych efektów. Struktury kostne od poziomu złamania wykazują cechy plamistego zaniku kostnego. Według lekarzy są to „cechy zaniku Sudecka”. Liczne konsultacje i profil leczenia wymaga dużych nakładów finansowych. Pewną szansą jest leczenie za pomocą ultradźwięków (urządzeniem Exogen). Jest to nowoczesna, ale i kosztowna metoda. Niestety, nie jest refundowana przez NFZ...
Ta terapia jest Sylwii pilnie potrzebna. Kosztuje 7.000,- złotych. To przerasta możliwości finansowe rodziny, która już przerwała remont domu i do minimum ograniczyła swoje wydatki. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zorganizowało akcję pomocy dla Sylwii w formie zbiórki internetowej. Zbiórka ma tytuł: „Na rehabilitację i powrót Sylwii do zdrowia”. Dostęp do niej jest możliwy ze strony internetowej Nietkowa (www.nietkow.pl) lub przez profil nietkow.pl na Facebook’u. Zebrana kwota w całości będzie przeznaczona na opłatę terapii urządzeniem Exogen. Sylwia potrzebuje wsparcia ludzi o dobrych sercach, aby kontynuować leczenie i walkę o powrót do zdrowia. Prosimy o wsparcie akcji i udostępnianie informacji o zbiórce dla Sylwii.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści