lipiec 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LIPIEC 2017

31.07.2017r.

Wakacje na półmetku

Połowa wakacji już za nami. Grupa uczniów z naszej szkoły przebywała na obozie w gminie Klietz (Niemcy). To już 20 lat wakacyjnych spotkań młodzieży z Nietkowa i z Klietz. Również w tym roku nasze dzieci spędziły czas realizując ciekawy program zajęć sportowo-integracyjnych z niemieckimi rówieśnikami. Atrakcyjny program, dużo sportu, wycieczki na basen, kręgle, do parków rozrywki i ciekawostki regionalne okolicznych miejscowości spowodował, że czas upłynął bardzo szybko. W drodze powrotnej jeszcze tradycyjny, mały przystanek w Berlinie i pociąg przywiózł uczestników obozu do Czerwieńska, gdzie dzieci wpadły w ramiona stęsknionych rodziców.
Informacja dla uczniów klas III - IV: od poniedziałku będą odbywać się w naszej szkole w ramach projektu "English is Fun" tygodniowe półkolonie językowe od 10:00 do 14:00. Oprócz wesołej nauki języka angielskiego będą też wyjazdy do Zielonej Góry na basen i kręgielnię. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Kontakt telefoniczny do szkoły  68-3278036.

28.07.2017r.

Ruszyła termomodernizacja budynku szkoły podstawowej


25.07.2017r.

Smutny dzień w historii spółki POMAK
Tak, Sędzia Sądu  Rejonowego wydała wyrok w procesie mieszkańca Nietkowa ze spółką POMAK o  uznanie reklamacji na złą jakość wody od 2012 roku. Są powody do zadowolenia. Sąd potwierdził racje mieszkańca, zwracając uwagę na wiele nieprawidłowości w postępowaniu spółki. Ta wygrana od początku wydawała się oczywista. Smutne jednak jest to, że w rozpatrzenie reklamacji trzeba było angażować sąd.
Wielokrotnie  pisaliśmy na naszych łamach o problemie złej jakości wody u odbiorców w  Nietkowie. W sprawę zaangażowany był Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zielonej Górze. Mimo  jednoznacznie złej oceny działania spółki POMAK sprawa musiała trafić do  sądu - taki sposób działania przyjęła rada nadzorcza i zarząd spółki.  Spółka udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania jej interesów w sądzie kancelarii  prawnej. Trafiła jednak na mocnego przeciwnika, bo mieszkaniec Nietkowa  konsekwentnie doprowadził sprawę do końca. Warto było dochodzić swoich  praw. Nie chodzi tu wyłącznie o wypłatę kilkuset złotych  zadośćuczynienia (wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnenie). Wyrok sądu  nie budzi żadnych wątpliwości, że spółka POMAK postępowała niewłaściwie  przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczącej złej jakości wody u odbiorcy w  Nietkowie. A przecież  takich reklamacji od mieszkańców złożonych zostało kilkadziesiąt...
Na  podstawie umów z odbiorcami spółka POMAK jest zobowiązana dostarczać  wodę odpowiedniej jakości, a jak wykazał nasz mieszkaniec spółka nie  realizowała tego zadania należycie. Obniżona jakość wody została  bezspornie udowodniona - dotyczy to wszystkich odbiorców wody w  Nietkowie, a nie wyłącznie tych, u których pobierano próbki wody. Spółka  POMAK nie miała prawa odmówić rozpatrzenia reklamacji. Zrobiono to  niezgodnie z umową i niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w  tym zakresie. Spółka POMAK wiedziała o złej jakości dostarczanej wody do  odbiorców i wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi nie informowała  rzetelnie o tym, co należy traktować jako zatajenie wady dostarczanego  produktu (wody). Tym samym - według sądu - spełnione zostały przesłanki,  że sprzedawca wadę produktu podstępnie zataił (art. 568 ust. 6 Kodeksu  Cywilnego).
W  ocenie sądu cena wody powinna zostać obniżona w okresach, gdy woda nie  spełniała norm jakościowych, a złożona reklamacja powinna być  uwzględniona. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem spółka POMAK ponosi  odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy i powinna poczuwać się  do wypłaty odszkodowania z tego tytułu. Sąd orzekł odpowiednią sumę  pieniężną wraz z odsetkami jako należną kwotę z tytułu powództwa  mieszkańca Nietkowa.
Tak  więc racja jest po stronie konsumenta. Mamy nadzieję, ze spółka POMAK  wyciągnie wnioski z tego wyroku i będzie rozpatrywać reklamacje  mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  Dochód spółki nie może być ważniejszy niż właściwa realizacja zadania  publicznego. W dalszym ciągu mieszkańcy Nietkowa oczekują poprawy  jakości wody w swoich domach i rzetelnej informacji o wynikach badań  próbek wody.

22.07.2017r.

Zmiany w programie Rodzina 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w dostępie  do programu Rodzina 500+. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia  2017r. Ministerstwo uspokaja, że nie zmieni się ani wysokość świadczenia, ani próg dochodowy, od  którego będzie można się starać o świadczenie. Informujemy w takim razie co się  zmieni.
Po pierwsze. Zdarzały się sytuacje, w których pracownicy, aby ominąć  kryterium dochodowe, rozwiązywali umowę o pracę i z tym samym pracodawcą  podpisywali nową umowę, ale już na niższą kwotę. Dzięki temu mogli  starać się o świadczenie także na pierwsze dziecko. Resort rodziny chce ukrócić „dopasowywanie”  dochodu do progu dochodowego. Jeśli powrót do pracy u tego samego pracodawcy  nastąpi przed upływem trzech miesięcy, nie będzie traktowany jako utrata dochodu.
Po drugie. Niektóre rodziny żyjące w związku partnerskim czy konkubinacie, by zmieścić się w progu dochodowym, deklarowały samotne wychowywanie dziecka. Resort rodziny chce wprowadzić wymóg ustalania alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Przy składaniu wniosku rodziny samotnie wychowujące dzieci będą musiały mieć dokumenty dotyczące alimentów.
Wreszcie trzecia zmiana w programie Rodzina 500+ to weryfikacja prawa do świadczenia pod kątem miejsca zamieszkania. Przypominamy, że świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli osoba wnioskująca lub pobierająca je mieszka na terytorium Polski przez okres, w którym ma je otrzymywać. Jeśli gminy w tej kwestii będą miały jakiekolwiek wątpliwości, będą mogły wezwać taką osobę do osobistego złożenia wyjaśnień. Gdy ta będzie się „wykręcała”, to wypłata świadczenia będzie wstrzymana. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

20.07.2017r.

Zakończono przygotowania do budowy placu rekreacyjnego


17.07.2017r.

Ludowy Klub Sportowy ODRA Nietków
Przebrzmiały już dźwięki skocznych utworów, oklasków i słów uznania,  które towarzyszyły imprezie "Zakończenia Sezonu z ODRĄ Nietków". Bez  dwóch zdań impreza ta - zarówno w wymiarze sportowym, jak i towarzyskim -  wpisuje się na trwale w działalność naszego klubu. Pokazuje też  kierunek zmian i priorytety działań podejmowanych przez zarząd klubu.  Zmiany są widoczne dla każdego, a od dłuższego już czasu gra w koszulce  ODRY jest powodem do dumy. Z wielką satysfakcją widać to szczególnie w  najmłodszych drużynach. Po dobrych występach w poprzednim sezonie i  krótkim wypoczynku zawodnicy wszystkich drużyn przystąpili już do  regularnych treningów. Drużyna seniorów swój pierwszy mecz rozegra 12.  sierpnia na wyjeździe z Cariną Gubin. Pierwszy mecz na własnym boisku  rozegrany będzie 19. sierpnia. Po tym meczu zarząd klubu i zawodnicy  zapraszają na spotkanie, które będzie formą osobistego podziękowania za  pomoc oraz poświęcony czas i zaangażowanie w organizację imprezy  zakończenia sezonu. Trzymamy kciuki za dobry początek sezonu i życzymy  sukcesów!

14.07.2017r.

Dobry sezon zespołów śpiewaczych z Nietkowa

11.07.2017r.

Kapryśna Odra wpływa na życie mieszkańców naszej gminy
Na  lubuskim odcinku Odry działają cztery przeprawy promowe: w Połęcku,  Brodach, Pomorsku i Milsku. Nas najbardziej interesują przeprawy w  Brodach i Pomorsku - to dzięki nim możliwa jest komunikacja mieszkańców  Gminy Czerwieńsk. Przy normalnych poziomach wody w Odrze promy mogą  przewozić pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 6 ton. W  miesiącu lipcu kursują one od godziny 5:00 do godziny 21:00.
W  zależności od warunków panujących na rzece promy mogą kursować z  ograniczeniami lub wcale. Ze względu niski stan wody w Odrze promy w  Pomorsku (droga wojewódzka nr 281) i w Brodach (droga wojewódzka nr 280)  mogą mieć okresowo wprowadzane ograniczenia. Kursowanie z  ograniczeniami oznacza wtedy, że promy: mogą zabierać mniej pojazdów  albo mogą nie przeprawiać pojazdów innych niż osobowe. Dodatkowo wjazd  na prom może być utrudniony lub wręcz niemożliwy dla niektórych pojazdów  - szczególnie tych z niskim zawieszeniem. Jeszcze tydzień temu woda  była na poziomie 165cm, ale przez kilka dni obniżała się do poziomu  134cm.
Na szczęście w ciągu ostatniej doby poziom wody w Odrze podniósł  się o 50cm i 10 lipca o godzinie 18:00 wynosił 184cm. To na razie  gwarantuje właściwe funkcjonowanie przepraw, ale Odra bywa rzeką  wyjątkowo kapryśną i trzeba o tym pamiętać.

08.07.2017r.

Atrakcyjna Akcja Lato w WDK Nietków            - więcej zdjęć w galerii

05.07.2017r.

Szybki internet dla mieszkańców

Z usług internetowych Orange obecnie korzysta największa liczba internautów. Trudno się temu dziwić, firma ma przecież ogromną infrastrukturę po Telekomunikacji Polskiej. Światłowody nie są niczym nowym - zapewniają prędkości przesyłu danych, które są nieosiągalne dla innych rozwiązań. Warto też docenić ich odporność na zakłócenia np. wynikające ze złych warunków atmosferycznych. Jest to niezawodna technologia zawsze działająca jak należy.
Teraz można przyśpieszyć instalację Światłowodu od Orange w Nietkowie. Firma pozwala stać się współtwórcą rozbudowy Światłowodu w Polsce. Wystarczy wejść na stronę firmy i dokonać rejestracji ulicy, przy której mieszkamy. To bardzo prosty sposób zgłoszenia chęci posiadania szybkiego internetu. Im więcej osób będzie zarejestrowanych z Nietkowa, tym większa szansa na inwestycję firmy i dostęp do prędkości światłowodu u nas w domu. Pamiętajmy, że jest on bezpieczny, szybki i niezawodny. Zachęcamy do udziału w tej akcji, bo to przecież nasza przyszłość.

03.07.2017r.

Po wielu latach Flis Odrzański zawitał do Nietkowa            - więcej zdjęć w galerii

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści