lipiec 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LIPIEC 2023

31.07.2023r.
Zgłaszanie szkód rolniczych spowodowanych suszą w 2023 roku
Województwo lubuskie po raz kolejny jest najbardziej suchym województwem w Polsce. Sytuacja jest poważna. Występuje znaczny ubytek wody spowodowany brakiem opadów deszczu oraz wysokim parowaniem na naszym terenie. Zjawisko suszy dotyka również naszą gminę - rzeka Odra ma bardzo niski stan wody, a poziom pokładów wodonośnych w naszym rejonie stale ulega obniżaniu. Występują też coraz większe problemy w zaopatrzeniu w wodę pitną dla mieszkańców. Gleby w wielu miejscach są bardzo przesuszone. Rolnicy liczą już straty po suchej wiośnie i upalnym lecie, a solidnych opadów nie widać na horyzoncie.
Wobec występujących strat informujemy, że Gmina Czerwieńsk złożyła wniosek do Wojewody Lubuskiego o powołanie Komisji do spraw oszacowania szkód w wyniku suszy w 2023 roku. Przypominamy, że nadal podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o szacowanie szkód w aplikacji suszowej, a szacowanie strat w uprawach przez Komisję Gminną będzie jedynie opcjonalne. Przygotowane są druki wniosków, które będzie można składać do urzędu gminy. Wypełnione wnioski w wersji papierowej można składać w godzinach pracy urzędu - w poniedziałek od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00 w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 109.
Wnioski będą przyjmowane do dnia 11 sierpnia 2023 roku. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane. Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowę ubezpieczenia upraw [w przypadku gdy uprawy są ubezpieczone] oraz liczbę zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy, a szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać jak zawsze w urzędzie gminy.

28.07.2023r.
Ruszył drugi nabór do Programu Odbudowy Zabytków
W środę - 26. lipca 2023 roku - ruszył drugi nabór w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o środki na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków. Samorządy mają czas do 16. sierpnia na złożenie wniosków.
Podobnie jak w pierwszej edycji, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować o dofinansowanie w trzech kategoriach finansowych: do 150 tys. zł, 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Minimalny wkład własny, jaki muszą zagwarantować samorządy to jedynie 2 procent wartości zadania. Jak wskazano w komunikacie MKiDN program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Środki będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgłoszenie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki mu podległej. Podobnie jak w pierwszej edycji operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie przyjmował wnioski i prowadził rozliczenia.
W pierwszym naborze wniosków dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów, które przywracają zabytkom dawny blask. Niektóre samorządy otrzymały wsparcie na 3-4 zadania. Z naszej gminy złożono jeden wniosek. Zweryfikowano go pozytywnie i niebawem będzie realizowany projekt remontu organów w kościele w Czerwieńsku. Dofinansowanie tego zadania wyniesie 521 tys. złotych. W drugim naborze pojawia się pewna szansa na realizację dawno oczekiwanego zadania rewitalizacji arboretum. Dokumentacja planistyczna jest gotowa od kilku lat. A może zostanie przygotowany też kolejny wniosek dotyczący kontynuacji remontu zabytkowego kościoła w Nietkowie? To ogromna szansa na pozyskanie wsparcia finansowego na bardzo kosztowne prace konserwatorskie i remont naszej świątyni. Takie wnioski złożone przez gminę mają wielkie szanse na pozytywne rozpatrzenie i dofinansowanie. Trzymamy kciuki, aby tak właśnie było, a o wynikach naboru i rozstrzygnięciach z pewnością poinformujemy.

25.07.2023r.
Laptopy dla uczniów klas czwartych i bony na zakup laptopów dla nauczycieli
W Dzienniku Ustaw ukazała się już ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która przewiduje laptopy dla wszystkich uczniów klas czwartych, a także bon na 2,5 tys. zł jako dofinansowanie zakupu laptopa dla każdego nauczyciela.
Ustawa stanowi, że co roku, uczniowie klas czwartych szkół podstawowych - publicznych, niepublicznych, a także artystycznych - dostaną laptop. Zakupu sprzętu dokonuje Minister Cyfryzacji, a komputery trafiają do uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę (najczęściej jest to gmina lub stowarzyszenie). Organ prowadzący otrzyma też z resortu dokumenty zakupu laptopów, w szczególności deklaracje zgodności z normami i certyfikaty oraz poradniki obsługi. Laptopy trafią do organów prowadzących szkoły - co do zasady - "w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom klasy objętej wsparciem do dnia 30 września". Ustawa stanowi jednak, że w pierwszym roku wsparcia, czyli roku szkolnym 2023/2024 laptopy trafią do organów prowadzących szkoły "najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.".
Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców/opiekunów prawnych i nie podlega zwrotowi w przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia. Laptopy będą oznaczone, a w ciągu pięciu lat od ich otrzymania nie można zbyć tego sprzętu. Przekazanie laptopa nastąpi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia, a z przekazania sprzętu będzie sporządzony protokół. Zarówno umowa, jak i protokół mają mieć formę papierową. Uczniowi przysługuje tylko jeden laptop. Jeżeli uczeń otrzymał wcześniej podobny sprzęt w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych (np. wsparcie dla byłych pracowników PGR i ich rodzin), rodzice zdecydują, który laptop zatrzymać.
Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych otrzymają jednorazowy bon w wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie BIP Ministra Cyfryzacji. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych. Prawo do dokonania płatności bonem wygaśnie 31 grudnia 2025 roku. Płatności bonem można będzie dokonać wyłącznie jednorazowo, nie wchodzi w grę zakup laptopa w ratach. Bon nie podlega też wymianie na gotówkę. Informujemy, że ustawa wejdzie w życie 2 sierpnia 2023 roku.

22.07.2023r.
Szansa na nowe mieszkania w Czerwieńsku coraz bliżej
Na sesji Rady Miejskiej w czerwcu 2021 roku podjęto uchwałę inicjującą procedurę ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa na budowę nowych mieszkań. Radni zdecydowali o przystąpieniu Gminy Czerwieńsk do programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Wraz z innymi samorządami Gmina Czerwieńsk utworzyła spółkę pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Lubuskie Trójmiasto. Dzięki temu możliwa jest budowa i wynajem mieszkań z przystępnym czynszem, przeznaczonych dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest niemożliwe, albo znacząco obciążałoby budżet domowy.
Mieszkanie na wynajem w systemie SIM jest ofertą dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej, ani też nie zamierzają zaciągać nowego zobowiązania w banku. Każda rodzina starająca się o mieszkanie zobligowana jest do wniesienia opłaty partycypacyjnej.
Kilka dni temu została podpisana umowa między Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN – Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. a Konsorcjum firm: AGROBEX Sp. z o.o. oraz AGROBEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Poznania na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku. Teraz - w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy - utworzone i oddane do użytku zostaną 22 lokale mieszkalne na wynajem. Wszystkie środki finansowe na to zadanie są zabezpieczone, a jest to niebagatelna kwota - łącznie roboty budowlane opiewają na 7.059.692,81 złotych.
Wybudowany budynek przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców gminy poprzez zwiększanie dostępności przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy, stabilny najem. Przewidywany czynsz w takich inwestycjach szacowany jest na poziomie między 10 - 12 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz media (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz co i cwu) w zależności od indywidualnego zużycia. Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wybudowaniu mieszkań i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, a jego wysokość jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego i ilości zamieszkujących w nim osób. Mieszkania będą mogły być przyznane osobom spełniającym warunki określone w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Informacje dotyczące postępów prac na budowie oraz szczegóły w zakresie przyznawania tych mieszkań przekażemy czytelnikom w późniejszym terminie.

19.07.2023r.

Wakacyjne zmiany na stadionie ODRY Nietków


17.07.2023r.

Akcja LATO i zajęcia dla młodzieży w WDK Nietków dobiegły końca


14.07.2023r.
Jak przetrwać falę upałów
Fala upałów przetacza się przez nasz region. Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób starszych, chorych na cukrzycę, nadciśnienie oraz mających problemy z sercem. Ostrożność powinny zachować także osoby przyjmujące leki. Jak przetrwać falę upałów?
- unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (10:00-18:00),
- unikać nadmiernego nasłonecznienia, opalania - zawsze używać kremów ochronnych,
- nie zostawiać w aucie dzieci(!), zwierząt oraz materiałów łatwopalnych,
- nosić przewiewne ubranie, zakrywające jak największą powierzchnię skóry; nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne,
- pić regularnie duże ilości płynów, unikać napojów zawierających alkohol i cukier,
- spożywać lekkie posiłki, zwracając szczególną uwagę na świeżość składników; unikać wysiłku fizycznego,
- korzystać z chłodnych pryszniców i kąpieli (całkowicie zimny prysznic w trakcie upałów może spowodować szok termiczny),
- unikać dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami a temperaturą na zewnątrz,
- zamykać i zasłaniać okna w ciągu dnia; przebywać w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu, szczególnie nocą,
- dbać o zwierzęta; nie dopuszczać do ich nadmiernego nasłonecznienia, zapewnić im nieograniczony dostęp do wody pitnej oraz wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają,
- obserwować reakcje swojego organizmu podczas upałów, a w przypadku złego samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia - zgłosić się do lekarza. Z tych rad warto skorzystać w upały.

11.07.2023r.
Statystyczne podsumowanie całego sezonu ODRY Nietków
Nadszedł czas na zamknięcie i statystyczne podsumowanie sezonu 2022/2023 w IV lidze lubuskiej w wykonaniu naszego zespołu. Drużyna seniorów ODRY Nietków zakończyła rozgrywki ligowe na 4. miejscu (brawa!). To wysoka pozycja potwierdzająca stabilną formę drużyny przez cały sezon. Za to wszystkim zawodnikom, trenerowi i działaczom klubu składamy serdeczne gratulacje i podziękowania. Niewiele jest drużyn w IV lidze, które ciężką pracą, ogromną mobilizacją i wielkim zaangażowaniem osiągają takie sukcesy.
Statystyka rozgrywek sezonu wygląda następująco: rozegrane mecze: 34 (dom - 17, wyjazd - 17), wygrane: 21 (dom - 14, wyjazd - 7), remisy: 5 (dom - 1, wyjazd - 4), przegrane: 8 (dom - 2, wyjazd - 6), bramki zdobyte: 79 (dom - 48, wyjazd - 31), bramki stracone: 42 (dom - 15, wyjazd - 27). Całkowita ilość zdobytych punktów: 68 (dom - 43, wyjazd - 25), średnia ilość zdobytych bramek na mecz: 2,32 (dom - 2,82; wyjazd - 1,82), średnia ilość straconych bramek na mecz: 1,23 (dom - 0,88; wyjazd - 1,58). W drużynie w tym sezonie było trzech najlepszych strzelców: 17 bramek strzelił Patryk Trzmiel, 12 bramek - Dawid Leoszko, a 11 - Łukasz Kaczorowski. W rankingu klubowym (Lubuska Kopana) ODRA Nietków zajęła 7. miejsce. To był kolejny bardzo dobry sezon dla drużyny LKS ODRA Nietków - gratulujemy! Liczymy, że następny będzie równie udany, pełen ciekawych spotkań i walki na boisku, który kibicom przyniesie dużo satysfakcji i radości.

08.07.2023r.
Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024-2029
Prowadzone konsultacje mają pomóc w określeniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Czerwieńsk, są okazją do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących przedsięwzięć do realizacji w najbliższych latach. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski związane z ich codziennym życiem. Takie spotkania konsultacyjne są niezbędne, by wykonać prawidłową diagnozę sytuacji naszej gminy - jej mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, określić cele operacyjne i zadania szczegółowe. Ważne i cenne dla specjalistów są oczekiwania mieszkańców i propozycje zmian. To jest najlepszy moment, aby zgłaszać swoje uwagi, wnioski i pomysły dotyczące całości spraw publicznych, w tym inwestycji i kierunków rozwoju naszej gminy. Wszyscy obecni na spotkaniu docenili profesjonalne przygotowanie danych i materiałów pomocniczych do projektu strategii. Stare przysłowie pszczół mówi, że „nieobecni nie mają głosu” - tak też jest w tych sprawach. Mimo akcji informacyjnej, plakatów i informacji w mediach konsultacje odbyły się przy niskiej frekwencji mieszkańców. Szkoda. Frekwencja w Nietkowicach, w Czerwieńsku i w Nietkowie była mocno poniżej oczekiwań. Gdzie podziali się ci aktywiści z nowatorskimi rozwiązaniami, pomysłami na rozwój gminy? Czy populistyczne "wrzutki" na profilach społecznościowych załatwią sprawy mieszkańców? - Nie. Takie sprawy trzeba zgłaszać podczas konsultacji. Niech żałują ci, których pomysły nie będą uwzględnione w tym dokumencie...
Ten ważny dokument - Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk - wyznaczy kierunki działań samorządu na najbliższe kilka lat, będzie mieć bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Z obowiązku reporterskiego informujemy, że mieszkańców Nietkowa, a pośrednio również całej naszej gminy, reprezentował radny Krzysztof Smorąg. Dziękujemy.

05.07.2023r.

Wakacyjny obóz sportowy młodzieży ODRY Nietków


03.07.2023r.
Wywóz odpadów komunalnych w 2. półroczu 2023 roku
Na wniosek mieszkańców informujemy, że harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (wystawianych w kubłach) i odpadów zbieranych selektywnie (worki) dla mieszkańców Nietkowa i Borynia w drugim półroczu 2023 roku przedstawia się w sposób podany w poniższej tabeli. Nastąpiły drobne korekty w terminach odbioru odpadów. Terminy wywozu tworzyw sztucznych będą połączone ze szkłem - prosimy zwrócić uwagę na szczegółowe daty odbioru odpadów. Od stycznia 2023 roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,00 zł od osoby. Przypominamy, że wpłat dokonujemy na indywidualny numer rachunku bankowego.

Miesiąc

Odpady w KUBŁACH

PAPIER
TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
Odpady BIO
LIPIEC
7 , 21
14 7714 , 28
SIERPIEŃ
4 , 19
11 4411 , 25
WRZESIEŃ
1 , 15 , 29
8 1 , 29
1 , 29
8 , 22
PAŹDZIERNIK
13 , 27
6 27276 , 20
LISTOPAD
10 , 24
4 242417
GRUDZIEŃ
8 , 22
1 222215

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści