lipiec 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LIPIEC 2022

29.07.2022r.
Zgłaszanie szkód rolniczych spowodowanych suszą tylko przez aplikację
Województwo lubuskie po raz kolejny jest najbardziej suchym województwem w Polsce. Sytuacja jest poważna. Występuje znaczny ubytek wody spowodowany brakiem opadów deszczu oraz wysokim parowaniem na naszym terenie. Zjawisko suszy dotyka również naszą gminę - rzeka Odra ma bardzo niski stan wody, a poziom pokładów wodonośnych w naszym rejonie stale ulega obniżaniu. Występują też coraz większe problemy w zaopatrzeniu w wodę pitną dla mieszkańców. Gleby w wielu miejscach są bardzo przesuszone. Rolnicy liczą już straty po suchej wiośnie i upalnym lecie, a porządnych opadów nie widać na horyzoncie.
Wobec występujących strat informujemy, że Burmistrz Czerwieńska w 2022 roku nie planuje powołania gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. Rolnicy muszą to zrobić samodzielnie. Jak wynika z informacji przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim od roku 2020 stosowne wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą specjalnej aplikacji. Szacowanie szkód oraz sporządzanie protokołu odbywa się bez udziału komisji, a szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w urzędzie gminy.

26.07.2022r.
Rozpoczynamy realizację projektu "Zdrowe Wakacje"
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa rozpoczyna realizację kolejnego projektu pod nazwą "Zdrowe Wakacje". Odbyły się już pierwsze zajęcia w Domu Kultury z przygotowanego cyklu na temat zdrowego trybu życia i odżywiania się, szczególnie w wieku senioralnym.
Zajęcia projektowe, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych są prowadzone w pomieszczeniach Domu Kultury w Nietkowie. W formie warsztatów będą realizowane zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, zasad przygotowywania dietetycznych posiłków, obliczania wskaźnika BMI członków rodziny, obliczania kaloryczności posiłków, zasad zdrowego przygotowywania ciekawych potraw, koktajli, surówek, sałatek, deserów, itp. Ciekawostką będzie również element praktycznego wykonywania omawianych potraw. Uczestnicy zajęć z dostarczonych produktów będą przygotowywać osobiście potrawy, a następnie sprawdzać organoleptycznie ich smak i jakość. Mamy nadzieję, że ta część zajęć spotka się z entuzjastycznym przyjęciem. Dla uczestników projektu przygotowno komplet materiałów wykorzystywanych do prowadzenia warsztatów, które pozwolą w nowoczesny sposób zrealizować pełen zakres zagadnień.
Dochowując najwyższej staranności od 21.lipca 2022 roku, w okresie wakacyjnym, przystępujemy do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych przewidzianych w projekcie „Zdrowe Wakacje”, a planowany termin zakończenia realizacji całości projektu to 31.sierpień 2022 roku. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie przedsięwzięcia projektu dostosowano do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i będą one zrealizowane z priorytetem zachowania bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Projekt - na mocy podpisanej umowy - jest współfinansowany przez Gminę Czerwieńsk, a organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby był przeprowadzony bezpiecznie i z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych. Zapraszamy do udziału w zajęciach - niech to będą dla nas zdrowe wakacje.

25.07.2022r.

Piękna panorama Nietkowa. Zdjęcie wykonano od strony Odry.

23.07.2022r.
Jak przetrwać falę upałów
Fala upałów przetacza się przez nasz region. Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób starszych, chorych na cukrzycę, nadciśnienie oraz mających problemy z sercem. Ostrożność powinny zachować także osoby przyjmujące leki. Jak przetrwać falę upałów?
- unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (10:00-18:00),
- unikać nadmiernego nasłonecznienia, opalania - zawsze używać kremów ochronnych,
- nie zostawiać w aucie dzieci(!), zwierząt oraz materiałów łatwopalnych,
- nosić przewiewne ubranie, zakrywające jak największą powierzchnię skóry; nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne,
- pić regularnie duże ilości płynów, unikać napojów zawierających alkohol i cukier,
- spożywać lekkie posiłki, zwracając szczególną uwagę na świeżość składników; unikać wysiłku fizycznego,
- korzystać z chłodnych pryszniców i kąpieli (całkowicie zimny prysznic w trakcie upałów może spowodować szok termiczny),
- unikać dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami a temperaturą na zewnątrz,
- zamykać i zasłaniać okna w ciągu dnia; przebywać w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu, szczególnie nocą,
- dbać o zwierzęta; nie dopuszczać do ich nadmiernego nasłonecznienia, zapewnić im nieograniczony dostęp do wody pitnej oraz wietrzyć pomieszczenia, w których przebywają,
- obserwować reakcje swojego organizmu podczas upałów, a w przypadku złego samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia - zgłosić się do lekarza. Z tych rad warto skorzystać w upały.

21.07.2022r.
Rząd zdecydował o wprowadzeniu dopłat do węgla dla gospodarstw domowych
Jest decyzja rządu w sprawie dopłat do węgla. Właśnie przyjęto projekt ustawy - poinformowała wczoraj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie dodatku węglowego. Jego wysokość wyniesie 3.000,- zł i będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie źródłem ogrzewania są piece na węgiel. Projekt nowej ustawy poparł 19 lipca Sejm. Jeśli nowe prawo przebrnie w niezmienionej formie przez parlament, wnioski będzie można składać zaraz po wejściu w życie ustawy i będzie to można zrobić do 30 listopada, a gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.
Ceny węgla mocno poszły do góry. Szacuje się, że węgiel podrożał nawet 300%, z pułapu 800 zł za tonę do 2000-3000 zł. A trzeba wiedzieć, że liczba gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania domów węgiel wynosi 4,3 mln [dane MKiŚ z 2021r.]. Mało tego, że węgiel jest horrendalnie drogi, to jeszcze go nie ma na rynku. W kopalniach jest tańszy, ale praktycznie nie do zdobycia. Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały duży wzrost cen. Prognozy nie są dobre: w najbliższym sezonie może węgla zabraknąć.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy będzie przyznawany jednorazowo. Co istotne, z uwagi na fakt, że dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany będzie on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będzie się składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy posiadają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.
Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych, nie będzie dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu. Tyle bieżących informacji.

19.07.2022r.
Takie szanse trzeba wykorzystywać
Prawie 1600 gmin popegeerowskich skorzysta na rządowym programie. Wśród tych gmin jest również Gmina Czerwieńsk. To kolejne szanse i nowe możliwości rozwojowe. Wśród celów tej edycji Programu wymieniono pobudzenie aktywności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, poprawę warunków życia obywateli, nowe miejsca pracy oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju.
W ramach Programu Inwestycji Strategicznych do terenów popegeerowskich trafią ponad 4 mld zł. Podjęte kilka dni temu decyzje o wsparciu gmin popegeerowskich pozwolą na budowę przedszkoli, infrastruktury drogowej, wodociągowej, czy kanalizacji. To kolejny impuls inwestycyjny w całej Polsce. Takie projekty likwidują bariery rozwojowe i zachęcają przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. To dofinansowanie, które pozwoli robić inwestycje tam, gdzie nie było takich możliwości, bo nie było środków nawet na wkład własny.
Jak informuje BGK dofinansowanie dla gmin popegeerowskich ma objąć blisko 1600 jednostek samorządu terytorialnego i związków JST. Pieniądze mają pomóc w realizacji 1884 inwestycji. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na infrastrukturę drogową (blisko 1,9 mld zł), inwestycje wodno-kanalizacyjne (ponad 500 mln zł), infrastrukturę społeczną (prawie 330 mln z) i infrastrukturę sportową (ponad 300 mln zł).
Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć dwa wnioski. Przyznane dofinansowanie ma pokryć maksymalnie 98 procent kosztów inwestycji, oznacza to, że samorządy będą musiały wnieść jedynie 2 procent wkładu własnego. Przy znacznym zadłużeniu samorządów oraz mocno obciążonych budżetach te inwestycje są bardzo korzystne. Gmina Czerwieńsk otrzyma środki na dwa zadania: pierwsze to „Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku” (dofinansowanie 645.084,45 zł), drugie z nich to: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanału tłocznego wraz z modernizacją przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR” (dofinansowanie 735.000,00 zł). Przy deklarowanym poziomie dofinansowania nasza gmina zrealizuje te inwestycje za… około 28 tys. złotych. Takie programy trzeba wykorzystywać i z takich możliwości korzystać w maksymalnym stopniu. To wymóg czasu i okazje, które się już nie powtórzą. Za takie działania słowa uznania należy kierować pod adresem Burmistrza Czerwieńska, który od wielu lat skutecznie pozyskuje środki na rozwój naszej gminy. Doceniamy to i gratulujemy.

16.07.2022r.
Most kolejowy na Odrze już oddany do użytku
Zakończył się remont mostu kolejowego na Odrze. Modernizacja na linii Zielona Góra - Szczecin kosztowała ponad 57 milionów złotych. Linia kolejowa nr 273 łączy Wrocław ze Szczecinem. Po trasie tzw. "Odrzanki" kursują pociągi osobowe i pośpieszne, ale również wiele składów towarowych. Aby zapewnić pasażerom sprawne podróże postanowiono jednak zmodernizować most kolejowy na Odrze w Nietkowicach. Prace przy obiekcie ruszyły w 2020 roku. Za remont mostu kolejowego zabrało się konsorcjum firm Mosty Nowak, Firesta Fiser, Rekonstrukcje oraz Stavby. Prace na konstrukcji obejmowały przede wszystkim postawienie 10 nowych i niezależnych przęseł, a także zamontowanie podpór oraz odpowiednich wzmocnień na terenach zalewowych.
Po umieszczeniu wszystkich przęseł na obiekcie zamontowany został nowy tor, a także sieć trakcyjna. Inwestycja była realizowana tak, aby nie zatrzymywać ruchu na sąsiednim torze, po którym codziennie przejeżdżało ponad 50 pociągów. Firma Mosty Nowak podkreśla, że to była wymagająca modernizacja. Przebudowany most na jednym z dwóch torów na lata zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Zwiększą się możliwości „Odrzanki” - m.in. prędkość pociągów kursujących nad Odrą wzrośnie do 120 km/h. PKP PLK informuje, że poprawi się też przepustowość odcinka "mostowego", z którego będzie mogło korzystać więcej składów. To była bardzo poważna i kosztowna modernizacja. Taka inwestycja w naszej najbliższej okolicy warta jest zobaczenia. Zachęcamy do wycieczek rowerowych w okolice mostu, aby - z zachowaniem bezpieczeństwa - na własne oczy obejrzeć wyremontowany most.

14.07.2022r.

Dziękujemy za pracę społeczną na rzecz sołectwa - teraz jest elegancko

11.07.2022r.
"Piknik nad Odrą" przeszedł już do historii      - więcej zdjęć z pikniku dostępne w galerii
Przygotowania do realizacji „Pikniku nad Odrą” rozpoczęły się… w marcu. Tak, to właśnie wtedy pojawił się pomysł na zorganizowanie takiej imprezy integracyjnej na przystani w Nietkowie. Impulsem był konkurs na granty ogłoszony na stronie Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”. Termin 9. lipca nie był wybrany przypadkowo - to początek wakacji, zakończenie fajnych zajęć letnich dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Nietkowie, a także bezpieczny limit czasowy na dopięcie spraw organizacyjnych i logistycznych.
Dzisiaj, z perspektywy 3 miesięcy widać, że warto było posłuchać dobrych rad prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Przecież to nie pierwsza taka impreza jaką organizuje dla mieszkańców Stowarzyszenie. Projekt został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu mieliśmy środki na pokrycie kosztów organizacyjnych, na zakupy, czy opłatę usługi animatora zajęć dla dzieci. Sercem tego przedsięwzięcia był aktywny udział wolontariuszy. Poza grupą nieformalną przy realizacji tego projektu pracowało ok. 30 osób. Nikt się na nikogo nie oglądał. Każdy robił to, co potrafi najlepiej. Dzięki uprzejmości sołtys Nietkowa mieliśmy zabezpieczone zestawy biesiadne i duży namiot, Koło Gospodyń ugotowało pyszną grochówkę, OSP Nietków zabezpieczało bezpieczeństwo imprezy i prowadziło szkolenie z pierwszej pomocy, 10 mieszkanek Nietkowa upiekło smakowite ciasta, wreszcie grupa wolontariuszy cały sprzęt dostarczyła i rozłożyła na przystani, zamontowała nagłośnienie, zabezpieczenie sanitarne i oznakowanie, uruchomiła trzy agregaty prądotwórcze, a także wytyczyła bezpieczny rejon zabawy dla dzieci. O takich sprawach przy organizacji imprez zawsze trzeba pamiętać, a bezpieczeństwo uczestników - dorosłych i dzieci - zawsze jest priorytetem dla organizatorów. Nikt z obecnych nie marudził, że jest dużo pracy. Każdemu dopisywał dobry humor, a praca wręcz „paliła się w rękach”. Taka aktywność przyniosła super efekty.
Ta impreza to był tzw. „strzał w 10”. Na piknik przybyło około 250 osób. Każda z nich „za uśmiech” miała zapewniony poczęstunek (grochówka, ciasto, kiełbasa z grilla, napoje), a dla dzieci dodatkowo były słodkie nagrody za udział w konkursach i w rywalizacji prowadzonej przez Bardzo Fajnego Klauna. Wśród uczestników było też kilka matek z dziećmi przybyłych do Nietkowa w ostatnich miesiącach. Dorośli trochę wyciszeni, zatroskani sytuacją w ojczyźnie, ale dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach i konkursach prowadzonych przez animatora. Dużą frajdę najmłodszym sprawiło poznawanie ciekawych słów w języku ukraińskim i ich odpowiedników po polsku. Taka integracja była bardzo potrzebna. Największą nagrodą dla organizatorów były uśmiechy „od ucha do ucha” u wszystkich dzieci oraz zadowolenie rodziców i słowa uznania kierowane pod naszym adresem. Podczas pikniku informowaliśmy uczestników, że jest on realizowany dzięki dofinansowaniu pozyskanym przez grupę nieformalną i Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt zdecydowanie był odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i osiągnął zakładane cele. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego przedsięwzięcia. Już teraz snujemy plany na przyszłość i mamy kolejne pomysły na fajne projekty.

07.07.2022r.
Statystyczne podsumowanie najlepszego sezonu ODRY Nietków
Nadszedł czas na zamknięcie i statystyczne podsumowanie sezonu 2021/2022 w IV lidze lubuskiej w wykonaniu naszego zespołu. Drużyna seniorów ODRY Nietków została wiceliderem rozgrywek (brawa!). Jest to najwyższe i najlepsze miejsce drużyny w całej historii klubu. Za to wszystkim zawodnikom, trenerowi i działaczom klubu składamy serdeczne gratulacje i podziękowania. Niewiele jest drużyn w IV lidze, które ciężką pracą, ogromną mobilizacją i wielkim zaangażowaniem osiągnęły taki sukces.
Statystyka rozgrywek sezonu wygląda następująco: rozegrane mecze: 34 (dom - 17, wyjazd - 17), wygrane: 18 (dom - 7, wyjazd - 11), remisy: 9 (dom - 4, wyjazd - 5), przegrane: 7 (dom - 6, wyjazd - 1), bramki zdobyte: 70 (dom - 30, wyjazd - 40), bramki stracone: 48 (dom - 29, wyjazd - 19). Całkowita ilość zdobytych punktów: 63 (dom - 25, wyjazd - 38), średnia ilość zdobytych bramek na mecz: 2,05 (dom - 1,76; wyjazd - 2,35), średnia ilość straconych bramek na mecz: 1,41 (dom - 1,70; wyjazd - 1,11). W drużynie w tym sezonie było trzech najlepszych strzelców: 19 bramek strzelił Łukasz Kaczorowski, po 8 - Dawid Leoszko oraz Patryk Trzmiel. W rankingu klubowym (Lubuska Kopana) ODRA Nietków zajęła 10 miejsce, a w klasyfikacji Fair Play / Lubuska Kopana (4 liga) - 12 miejsce. To był bardzo dobry sezon dla drużyny LKS ODRA Nietków - gratulujemy! Liczymy, że kolejny będzie równie udany, waleczny, a kibicom przyniesie dużo satysfakcji i radości.

04.07.2022r.
Można już składać wnioski o świadczenie "300 plus"
Od piątku, 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W ramach tego programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz różnego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub nawet 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Wnioski na nowy okres wpłaty świadczenia będzie można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Na PUE ZUS dostępny jest specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu”, który poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o wsparcie. Na wniosku należy podać dane swoje i dziecka oraz numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie; adres mailowy oraz numer telefonu, aby w razie potrzeby pracownik ZUS mógł się skontaktować z wnioskodawcą.
Zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” również będą przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy. W ubiegłym roku szkolnym w woj. lubuskim ZUS wypłacił ponad 115 tys. takich świadczeń na kwotę prawie 35 mln zł. Od ubiegłego roku szkolnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął przyznawanie i wypłacanie świadczenie z programu „Dobry Start” czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. Warto skorzystać z tej formy wsparcia.

01.07.2022r.
Współpraca pomiędzy organami gminy musi działać w dwie strony
Zadłużenie gminy zawsze budzi dużo emocji. Gmina Czerwieńsk nie jest wyjątkiem wśród samorządów. Zrównoważony rozwój wymaga mądrych i przemyślanych decyzji, to warunek stabilnej realizacji zadań. Już w listopadzie 2021 roku, po złożeniu do Rady Miejskiej budżetu na 2022 rok, radni wskazywali na ogromny (prawie 10-cio milionowy) deficyt budżetu. W tym deficycie wielki niepokój budziła relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących - brakuje ponad 3 mln zł do ich zrównoważenia. Wydatki zostały zaplanowane, a nie było na nie pełnego pokrycia w dochodach. Lekarstwem, które miało uzdrowić ten deficytowy budżet miała być emisja obligacji samorządowych w wysokości 6.297.000,- zł. Przy wyliczeniach zastosowano pierwszy raz przepisy, których skutki zauważymy dopiero po kilku latach (na lata 2022-2025 wskaźniki zadłużenia i ich relacja będą liczone według średniej 7-letniej). Nadal obowiązują stare przepisy o sposobie wyliczania wskaźnika zadłużenia gminy, ale budżet na 2022 rok nie spełniał tych wymogów i wskaźniki zadłużenia mocno przekraczały dopuszczalne poziomy. Rada Miejska nie miałaby prawa go przyjąć. Zastosowano więc taki mechanizm, aby RIO zezwoliła na jego realizację.
Radni od początku prac nad budżetem na 2022 rok wskazywali na jego słabości, szczególnie w kontekście wieloletnich zobowiązań gminy. Spłatą zadłużenia „na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku” [art. 2 projektu uchwały o obligacjach] wraz z odsetkami będą obciążone budżety do 2033 roku, a więc dwie kolejne kadencje samorządowe. Zastosowana stawka oprocentowania (WIBOR 6M) z poziomu 1,94% z dnia złożenia budżetu wzrosła do poziomu 7,32% w dniu sesji czerwcowej. Ten wskaźnik rośnie i jest korzystny dla inwestora, ale odsetki od całej kwoty obligacji wzrastają z poziomu 122 tys zł [dzień złożenia budżetu] do poziomu 460 tys zł [sesja Rady w czerwcu]. Do tego naliczone odsetki powiększane są o marżę dla inwestorów. Trzeba pamiętać, że już kilka lat temu musieliśmy przeprowadzać restrukturyzację zadłużenia. W 2022 roku i 2023 roku będziemy spłacać po prawie 2 mln zł + odsetki kredytu w banku PKO BP, a od 2024 roku rozpoczniemy spłatę obligacji, które były wyemitowane w 2018 i 2019 roku na kwotę 6.600.000,- zł. Oprocentowanie tych obligacja również jest liczone wg wskaźnika WIBOR 6M. Obsługa całości zadłużenia będzie bardzo kosztowna. To będzie widać dopiero w budżetach roku 2024 i kolejnych. Argumentów za obniżeniem wysokości emisji obligacji było dużo więcej: inflacja, wzrost cen paliwa, koszty energii, gazu i węgla, wzrost ryzyka kredytowego, itp. Należy pamiętać, że budżet jest przygotowany wg wskaźników z września’2021 – koszty usług i ceny materiałów w znacznym stopniu wzrosły. Te zmiany cen widzi każdy z nas podczas zakupów. Jest to wielkie zmartwienie osób, które rozpoczęły np. budowę domu na kredyt, czy zainwestowały w rozwój własnej firmy, a teraz muszą spłacać bardzo wysokie raty.
Wysokość emisji obligacji w ocenie radnych jest zbyt wysoka - od początku o tym mówili. Burmistrz, widząc te obawy, obiecał radnym przed sesją w grudniu, że zmieni/dostosuje budżet i WPF do ich oczekiwań. Już wtedy była mowa o poziomie 3 mln zł z emisji obligacji. Miało to nastąpić w lutym, przy pierwszych zmianach budżetu. Niestety, zmian nie było, więc radni nie przyjęli tych nowelizacji. To już był wyraźny sygnał, że poziom 6 mln 300 tys. zł obligacji nie jest do zaakceptowania przez Radę Miejską. Temat był „przeciągany” do czerwca. W komisjach argumenty wracały wielokrotnie. Mimo tego, przez 8 miesięcy (od listopada do czerwca) nie zrobiono nic - ani z dochodami, ani z wydatkami gminy - aby poprawić kondycję budżetu. Na czerwcowych komisjach Rady kolejny raz padła propozycja obniżenia emisji obligacji do poziomu 3.297.000,- zł, zaangażowania wszystkich wolnych środków budżetu (są dużo wyższe niż ujęte w budżecie), sprzedaży 6 ostatnich działek budowlanych w Czerwieńsku (ich wartość to ok. 1 mln zł) oraz przeprowadzenia gruntownej analizy dochodów budżetowych (w 2021 roku podwyżki podatków lokalnych były na poziomie 7-10%, a tego w budżecie nie widać) i ponoszonych wydatków bieżących. Tak zmieniony budżet i WPF mógłby uzyskać akceptację Rady Miejskiej do realizacji i emisji obligacji (3.297.000,-zł) bez ograniczania działań i planów inwestycyjnych gminy. To ważne w kontekście różnych programów rządowych.
Niestety, Burmistrz przedłożył Radzie uchwałę o emisji obligacji na kwotę 6.297.000,-zł. Wynik głosowania nie pozostawił żadnych wątpliwości - uchwała nie została przyjęta. Szkoda, że Burmistrz nie przewidział konsekwencji swojego uporu. Finanse gminy to zespół naczyń połączonych. Teraz decyzje podjęte przez Radę Miejską będą miały również wpływ na bieżące funkcjonowanie gminy. Trzeba jednak wierzyć, że te trudności są przejściowe, i że zostaną szybko pokonane. Ten budżet i WPF należy zmodyfikować i dostosować do „poziomu akceptowalności”. Trzeba sobie zadać pytanie „na co nas stać?”, a nie „z czego mamy rezygnować?”. Oferta programów dla samorządów jest dość bogata i z pewnością nie skończy się na roku 2023. Zadłużenie to mechanizm finansowania przejściowych problemów gminy, ale musi być bardzo dokładnie uzasadniony, wyliczony i przeanalizowany pod każdym względem. Współpraca pomiędzy organami gminy musi działać w dwie strony. Radni czekają na nowe projekty uchwał i mają nadzieję, że będą mogli je przyjąć, a machina finansowa naszej gminy powróci do sprawnego funkcjonowania.                                                                                                                  Krzysztof Smorąg - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści