kwiecień 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2023

28.04.2023r.

Wykonano opryski na meszki na kanale Zimny Potok
Informujemy, że 20 kwietnia 2023 roku przeprowadzono w Gminie Czerwieńsk kontrolny monitoring meszek w celu oceny stanu populacji Simuliidae w wodach kanału Zimny Potok. W dniach 17 i 18 kwietnia Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Piotrowski z Zielonej Góry na zlecenie Gminy Czerwieńsk wykonał opryski na odcinku około 9 km, na wysokości miejscowości Czerwieńsk - Nietków - Laski. Opryski wykonano przy użyciu larwicydu Vectobac 12 AS [pozwolenie nr 4075/10], opartego na zarodnikach przetrwalnikowych bakterii Bacillus thuringensis v. israelensis - serotyp H14 i kryształkach białkowych (δ-endotoksyna). W próbach kontrolnych pobranych na odcinku poddanemu zabiegowi z użyciem larwicydu, stwierdzono obecność żywych i martwych larw oraz poczwarek. Zagęszczenie żywych larw, głównie należących do III i IV stadium rozwojowego było niskie i nie przekroczyło 85 osobników na jednostce powierzchni dna, a poczwarek 72 osobniki na jednostce powierzchni dna. Dla porównania, zagęszczenie larw na odcinku Zimnego Potoku, gdzie aplikacja larwicydem nie została przeprowadzona, była wysoka i wyniosła 2.300 osobników na jednostce powierzchni dna, a poczwarek 550 osobników na jednostce powierzchni dna. W zależności od warunków atmosferycznych, w tym temperatura powietrza i opady deszczu, wylot dorosłych meszek w 2023 roku jest przewidziany w połowie maja. Wszyscy mamy nadzieję, że wykonany oprysk do wody skutecznie zniwelował wysokie zagęszczenie larw meszek w kanale Zimny Potok na odcinku przebiegającym na wysokości miejscowości: Czerwieńsk - Nietków - Laski.

25.04.2023r.
Plenerowa impreza "Majówka z Bunkrami"
Społecznicy ze Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk zapraszają wszystkich zainteresowanych - w tym oczywiście mieszkańców Nietkowa - na darmowe zwiedzanie trzech odnowionych obiektów Skansenu Fortyfikacyjnego. Obiekty te będą udostępnione dla zwiedzających podczas nadchodzących wolnych dni na początku maja. Warto przeanalizować możliwość pieszej wędrówki nad Odrę lub zaplanować sobie rodzinny wypad rowerowy w rejon przeprawy promowej Brody.
Następujące obiekty będą przygotowane do zwiedzania podczas majówki: numer 764, numer 770 oraz numer 771. Uwaga! Obiekty będą dostępne do zwiedzania według następującego harmonogramu: 01.05.2023r. - obiekt 764 zwiedzanie od godz. 12:00 do 17:00, obiekt 770 zwiedzanie od godz. 11:00 do 16:00, obiekt 771 zwiedzanie od godz. 11:00 do 15:00. Uwaga! 03.05.2023r. - obiekt 764 zwiedzanie od godz. 13:00 do 17:00. Na załączonej przez organizatorów mapce mogą państwo zobaczyć lokalizację obiektów udostępnianych podczas majówki do zwiedzania. Organizatorzy przypominają, że samochody należy zostawić przy drodze asfaltowej do przeprawy promowej. W rejonie bunkrów poruszamy się pieszo lub rowerem. Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu i zapoznania się z atrakcjami Skansenu.

22.04.2023r.

Na własnym stadionie ODRA Nietków remisuje 0:0 z drużyną MEPROZET Stare Kurowo


20.04.2023r.

Rada Sołecka i Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa remontują pomieszczenia w WDK


17.04.2023r.
1,5% podatku to duże wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Darowizny 1,5% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w tej akcji wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie Niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający, namioty i wyposażenie do imprez plenerowych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa - w tym na "Piknik nad Odrą" w roku ubiegłym.

Środki zbieramy za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który ma status OPP. Pieniądze są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, bazy danych beneficjentów rzeczywistych, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to również formalnie portal zrzutka.pl, który weryfikował naszą zbiórkę w roku ubiegłym.

Zostało już tylko kilkanaście dni na przesłanie do  właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Termin upływa 2 maja. Osoby rozliczające się w ostatnim terminie często  zastanawiają się jakiej organizacji przekazać 1,5% swojego podatku. Na Portalu podatki.gov.pl na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam swoją deklarację, a w niej dane z ubiegłorocznego zeznania dotyczące informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał darowiznę podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) oraz koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. My z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza. Za każdą wpłatę dokonaną na rzecz Stowarzyszenia dziękujemy.

14.04.2023r.
Dostęp do Internetu powinien mieć każdy
System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego to bezpłatna, publiczna baza danych informująca o dostępności sieci w każdej polskiej gminie. Już teraz można sprawdzić dostęp do szybkiego Internetu stacjonarnego w wybranej lokalizacji.
System zapewnia możliwość zgłaszania pustostanów oraz potrzeby podłączenia usług internetowych w posiadanym przez zainteresowanego budynku lub lokalu. System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) ułatwia mieszkańcom Polski dostęp do usług Internetu szerokopasmowego. Dostawcom tego rodzaju usług umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci do realnych potrzeb mieszkańców. System jest bazą danych, która gromadzi informacje o dostępności usług Internetu stacjonarnego na podstawie zgłoszeń od obywateli oraz usługodawców internetowych.
Jeżeli pod Twoim adresem nie ma usług internetowych, a jesteś właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, to wystarczy, że zalogujesz się przez login.gov.pl i zgłosisz zapotrzebowanie na Internet szerokopasmowy. Twoja wiadomość trafi do usługodawców, którzy określą możliwość podłączenia usług w Twojej okolicy. Więcej na ten temat na https://internet.gov.pl .

11.04.2023r.

Tradycje świąteczne Lanego Poniedziałku zostały podtrzymane05.04.2023r.
Dodatki emerytalne dla sołtysów coraz bliżej
Głośne obietnice premiera Morawieckiego o dodatkach finansowych dla sołtysów nabierają konkretnego wyrazu. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, ktory przedłożony został przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 lipca tego roku.
Projektowane przepisy przewidują m.in., że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, otrzymają świadczenie wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. „Ten dodatek to szczególna forma, w jakiej państwo chce się zrewanżować, odwdzięczyć wieloletnim sołtysom, którzy pracowali, często zaangażowali się na wielu polach na rzecz swojej małej wspólnoty” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów.
Funkcja sołtysa jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych w Polsce. Codziennie 40 tysięcy sołtysek i sołtysów świadczy pracę i pomaga w różnych sprawach organowi wykonawczemu gminy oraz swoim mieszkańcom, których reprezentują. Wśród tych tysięcy sołtysów jest również nasza pani sołtys - Halina Kaźmierczak. Bezinteresowne poświęcanie czasu przez sołtysów i sołtyski to wzór dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i dowód prawdziwie obywatelskiej postawy. Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zostanie przyznane po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. To nowe świadczenie będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku ma zostać określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Przewiduje się, że do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję. Rząd w ten sposób chce docenić pracę sołtysów. Poza swą główną aktywnością zawodową, wykonują oni zadania społecznie. Sołtysi wkładają duży wysiłek w funkcjonowanie społeczności wiejskiej. Organizują m.in. zebrania wiejskie i wykonują ich uchwały, odpowiadają za realizację wydatków z funduszu sołeckiego, zarządzają mieniem komunalnym i gminnym oraz organizują życie społeczno-kulturalne. Wielu aktualnych i byłych sołtysów w naszej gminie powinno być zadowolonych z tych nowych regulacji prawnych.

03.04.2023r.
Przypominamy o wiosennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując czas na świąteczne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już wkrótce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy o tym z wyprzedzeniem - odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest po świętach, we wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny we wtorki, od 11:00 do 14:00.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści