październik 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2017

29.10.2017r.

Pierwsze namacelne efekty programu Równać Szanse widać już w WDK


26.10.2017r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku
XXXI sesja Rady  Miejskiej w Czerwieńsku przebiegała zgodnie z przyjętym przez radnych  porządkiem obrad. Na wniosek Burmistrza Czerwieńska radni dokonali zmian  w tegorocznym budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Czerwieńsk. Podjęto też uchwałę o przeprowadzeniu wyborów Sołtysa  Sołectwa Laski [zebranie poprowadzi przewodniczący Leszek Jędras]. Po  przerwie radni wysłuchali informacji dotyczącej analizy oświadczeń  majątkowych radnych oraz wyznaczonych pracowników samorządowych w naszej  gminie.
W  toku obrad Burmistrz Czerwieńska poinformował radnych o definitywnej  rezygnacji z pomysłu utworzenia technikum żeglugi śródlądowej w budynku  gimnazjum i powrocie do koncepcji przyjęcia od powiatu zielonogórskiego  zadania prowadzenia liceum ogólnokształcącego (przeniesienia go do  obiektu zwalnianego przez gimnazjum). Przetarg na wykonanie drogi od  Borynia w kierunku przystani w Nietkowie zostanie rozstrzygnięty 31.  października (to już druga próba rozstrzygnięcia tego przetargu), Gmina  Czerwieńsk jest wśród 9-ciu gmin, które podpisały porozumienie o  utworzeniu wspólnego magazynu dla potrzeb reagowania kryzysowego. To  reakcja na ostatnie anomalia pogodowe. Zgromadzony w magazynie sprzęt  będzie dostępny w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania w  celu ochrony życia lub mienia mieszkańców. To dobra inicjatywa mająca  wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa.

23.10.2017r.

Szybki postęp prac przy docieplaniu WDK i remizy OSP

20.10.2017r.

Rusza zadanie pod nazwą "Startuj z FIO"
Wiele ciekawych inicjatyw kierowanych  jest do organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest projekt "Startuj z  FIO!". Jest on dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Patronat Honorowy nad jego realizacją sprawuje Marszałek Województwa  Lubuskiego Elżbieta Polak, a operatorem wykonawczym w południowej części  województwa jest Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem".
Głównym  celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności obywateli i  organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w życiu publicznym,  wspieranie lokalnych inicjatyw i rozwoju młodych organizacji  pozarządowych. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa spełnia wszystkie  wymagania, aby wziąć udział w tym projekcie. Przygotowana została  dokumentacja aplikacyjna i wniosek stowarzyszenia zakwalifikowano do  realizacji. W ramach przyznanego dofinansowania planowany jest zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań naszej organizacji oraz zakup oprogramowania  komputerowego do prowadzenia rachunkowości.
Wpłynie to korzystnie na  rozwój naszej organizacji, usprawni prowadzenie księgowości i umożliwi  realizację kolejnych projektów. Zmienia się otoczenie prawne  stowarzyszeń i dostosowanie do wymogów organów nadzoru i kontroli jest  potrzebą wszystkich organizacji. Pojawienie się takich inicjatyw  umożliwia młodym organizacjom rozwój bez angażowania własnych, często  skromnych, funduszy.

17.10.2017r.

Uczniowie uczą się pierwszej pomocy
Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci mają szansę uczyć się pierwszej pomocy.
Nasza szkoła podstawowa też uczestniczy w tym programie i z opiekunami: p. Iwoną Smorąg i p. Bogdanem Rubachą uczniowie prowadzili akcję jednoczesnej resuscytacji już piąty rok z rzędu. Całe wydarzenie miało miejsce na sali gimnastycznej i wzięło w nim udział 39 osób. Uczniowie dołożyli swoją cegiełkę do próby bicia rekordu przez Fundację WOŚP. Można też z dumą stwierdzić, że kolejni wychowankowie szkoły w Nietkowie potrafią udzielać pierwszej pomocy praktycznie stosując podstawowe czynności ratujące życie poszkodowanego. Brawo Wy!

16.10.2017r.

Dom Kultury też jest docieplany w ramach termomodernizacji

13.10.2017r.

Dzięki sponsorom poprawiono estetykę cmentarza

10.10.2017r.

Nowa sekcja działa w WDK
Dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych na niezbędny sprzęt do działania sekcji filmowej w naszym Domu Kultury rozpoczęła działalność właśnie taka sekcja. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, a finalnym wydarzeniem było przeprowadzenia zajęć pokazowych dla młodzieży.
Emisja filmu o UFO z cyklu "Prawda czy Fikcja" przypadła młodzieży do gustu. Po projekcji tego filmu wywiązała się interesująca dyskusja o UFO, ich obecności we wszechświecie i zjawiskach paranormalnych. Teraz czas na kolejne filmy. Modzież zdecydowała, że następny film będzie o.... duchach. Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania nowej sekcji w WDK. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu, we czwartki o godzinie 17:00. Dzięki realizacji takich projektów pozyskujemy nowe i nowoczesne wyposażenie, które przez długi czas będzie służyć mieszkańcom Nietkowa.

07.10.2017r.

Wichura narobiła poważnych szkód w Nietkowie


05.10.2017r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych już w listopadzie

Informujemy, że w listopadzie na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić najlepiej dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest w środę, 15 listopada 2017 roku.

Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej mówiąc to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np. odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 13:00 do 16:00.

02.10.2017r.

Młodzieżowa Sekcja Filmowa w WDK
Wiele dobrych rzeczy można zrobić wspólnymi siłami dla Nietkowa. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa stara się działać na wielu różnych płaszczyznach. Jednym z pomysłów na atrakcyjne zajęcia w WDK jest utworzenie nowej sekcji - głównie dla młodzieży. Udział w rywalizacji o dotację na to przedsięwzięcie zakończył się sukcesem. Projekt realizowany jest w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych i współfinansowany jest ze środków województwa lubuskiego.
Tematem wiodącym spotkań będą filmy z cyklu "Prawda czy Fikcja" prod. National Geographic. 5 października o 17:00 rozpoczynamy filmem o UFO, a kolejne tematy to: Tajemne Kręgi, Wielka Stopa, Duchy, Nadprzyrodzona Moc, Intuicja, Zwierzęta z Głębin, Kosmici, Dar Jasnowidzenia. Po projekcji filmu przewidziana jest dyskusja i wymiana poglądów na temat związany z filmem. Na zakończenie zajęć uczestnicy wspólnie wybierają film na kolejne spotkanie. Zapraszamy do udziału w tych zajęciach - nie tylko młodzież. Można fajnie spędzić popołudnie i dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści