maj 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

MAJ 2017

30.05.2017r.

Udany festyn parafialny w Nietkowie        - więcej zdjęć w galerii

W ostatnią niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po mszy odpustowej w kościele w Nietkowie zorganizowano festyn parafialny. Była to pierwsza taka impreza plenerowa, której przeprowadzenia podjął się Parafialny Zespół Caritas. Cel był szczytny: całkowity dochód z festynu przeznaczony został na remont pomieszczeń Caritas w naszym Domu Kultury. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji - od pysznych ciast, napojów, frytek, kiełbasek z grilla, waty cukrowej począwszy, poprzez zabawy sportowe dla dzieci, przejażdżki bryczką, pokaz pierwszej pomocy OSP Nietków, malowanie buziek i dmuchany plac zabaw dla dzieci, a skończywszy na atrakcyjnym programie artystycznym. Na scenie można było zobaczyć występy przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego, dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów Szkoły Podstawowej w Nietkowie, pokazy tańca grupy Layla Amira, a także występy miejscowych zespołów: Rezonans, Malinki, Nietkowianki i gościnnych występów zespołów z Płotów, Leśniowa Wielkiego i Leśniowa Małego. Imprezę prowadziła p. Marta Maciejewska.

Pogoda była wyśmienita, a mieszkańcy chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu. Dla wielu było to miłe, rodzinne popołudnie. Organizatorzy przekazują słowa podziękowania dla wszystkich osób bezinteresownie wspierających organizację tej imprezy. Wspólnym wysiłkiem udało się zrealizować fajny festyn parafialny, a zebrane pieniądze przydadzą się na remont pomieszczeń Caritas.


26.05.2017r.

Wspólne obrady Rady Miejskiej w Czerwieńsku i Rady Miejskiej w Sulechowie
W gościnnych murach PWSZ w Sulechowie 22. maja 2017 roku odbyło się wspólne, nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz Rady Miejskiej w Sulechowie. W obradach uczestniczyli również parlamentarzyści ziemi lubuskiej i wielu ważnych przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminy Czerwieńsk i gminy Sulechów.

Dlaczego to wydarzenie było tak ważne? - Główny temat sesji był niezwykle istotny dla rozwoju i przyszłości naszego regionu. Chodzi o budowę mostu drogowego przez Odrę łączącego Wysokie z Pomorskiem. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - p. Jerzy Materna - przedstawił radnym „Założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument tak zatytułowany został już przyjęty przez Radę Ministrów (uchwała nr 79 RM z dnia 14.06.2016r.). W ramach działań podejmowanych przez rząd i określonych już priorytetów istnieje szansa na bardzo poważne inwestycje na rzece Odrze, których celem jest przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30 do parametrów klasy Va (priorytet I.2.). Daje to nadzieję na powrót do idei budowy mostu w rejonie Wysokie - Pomorsko.

Trzeba jednak dokonać pewnych zmian w dokumentach strategicznych opracowanych już na szczeblu wojewódzkim. Właśnie dlatego odbyła się wspólna sesja rad miejskich: radni obu gmin jednomyślnie podjęli apel o przywrócenie zadania dotyczącego budowy mostu drogowego w Pomorsku w „Strategii Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 2014-2020 z perspektywą do roku 2030” jako jednego z zadań priorytetowych dla rozwoju sieci połączeń drogowych województwa. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że taka inwestycja przyczyni się do zdynamizowania gospodarczego rozwoju na obszarze gmin Czerwieńsk i Sulechów, ich integracji, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz zniweluje trudności komunikacyjne mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie Odry. Podjęty apel stanowi wyraźny sygnał dla władz wojewódzkich, aby w strategii ująć to ważne dla naszych mieszkańców zadanie. Będzie to dobry początek dla „nowego otwarcia” i dalszych działań w tym temacie.

24.05.2017r.

Zawody wędkarskie

W nawiązaniu do wody i dobrego wypoczynku informujemy, że w najbliższą niedzielę - 28 maja 2017 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego "SUMIK" w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy stawie "Czerepak" od godziny 5:00 do godziny 5:30.

Tradycyjne wpisowe: seniorzy 15 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2017 koła wędkarskiego "SUMIK".

ZAPRASZAMY


23.05.2017r.

Przystań na Odrze oddana do użytkowania        - więcej zdjęć w galerii


21.05.2017r.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej        - więcej zdjęć w galerii


19.05.2017r.

Barwny korowód przeszedł ulicami miasta - Dni Czerwieńska rozpoczęte!            - więcej zdjęć w galerii


17.05.2017r.

Muzyczne tradycje z Nietkowiankami

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zakończyło realizację zajęć projektu „Muzyczne tradycje z Nietkowiankami”. Głównym celem projektu była realizacja warsztatów wokalno-instrumentalnych oraz rozwijanie zainteresowań tradycjami muzycznymi Nietkowa. Projekt był realizowany ze wsparciem finansowym Gminy Czerwieńsk, a motorem napędowym działań był zespół Nietkowianki. Na bazie utworów zespołu kształtowano świadomość muzycznych tradycji Nietkowa i ekspresję uczestników zajęć. Projekt pozwolił uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat emisji głosu i uwierzyć w swoje możliwości wokalne. Podczas otwartych warsztatów ćwiczono emisję głosu, poprawną dykcję, ruch sceniczny, pracę z mikrofonem oraz zasady autoprezentacji na scenie. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wspólne muzykowanie zacieśniło współpracę międzypokoleniową i zapewniło płynne przekazanie lokalnych tradycji.

13.05.2017r.
Partnerskie Dni Czerwieńska 2017
Piątek to zmagania uczniów szkół podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska. Zanim jednak uczniowie staną w turniejowe szranki, przemaszerują korowodem ulicą Zielonogórską, odbierając po drodze klucze do bram miasta z rąk Burmistrza Czerwieńska. Od godz. 15:00 zapraszamy na plac przy zalewie na Festiwal Podwórkowych Gier Zapomnianych. Będzie też teatr plenerowy ze sztuką "Czego nie wiecie o smokach".
W sobotę przegląd dokonań scenicznych najmłodszych artystów. Wystąpią przedszkolaki, zespoły taneczne i wokalne, czas na swoje prezentacje będą miały również szkoły podstawowe z Czerwieńska i Nietkowa, a także sekcje wokalne i taneczne MGOK, WDK i świetlic wiejskich. O 20:15 wystąpi na scenie kabaret CIACH, a gwiazdą tegorocznych Dni Czerwieńska będzie zespół ŁZY - koncert o godzinie 21:30.
Niedziela to już od lat wielka biesiada. O godzinie 14:30 rozpocznie się XI. Festiwal Piosenki Biesiadnej. O godz. 19:00 na scenie zaprezentuje się zespół REZONANS, a gwiazdą wieczoru będzie Felicjan Andrzejczak.

10.05.2017r.

Wysoka woda przeszła Odrą - przystań zdała ten test


08.05.2017r.

Gminne obchody Dnia Strażaka

Strażacy wbiegają tam, skąd wszyscy inni wybiegają. Za to należy im się uznanie i słowa podziękowania. To oni ryzykują zdrowie i życie niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych, powodzi i innych lokalnych zagrożeń. Świadectwem ich pracy jest niesłabnące od lat zaufanie społeczne. Wszyscy wiedzą, że na strażaków można liczyć.

Najlepszą formą sprawdzenia wyszkolenia i sprawnego działania są akcje ratownicze, ale przy okazji Dnia Strażaka, organizowane są zawody jednostek OSP. Umożliwiają one pokaz sprawności i wysokiego poziomu wyszkolenia naszych strażaków. Tak też było i w tym roku w Nietkowie, bo gminne uroczystości były zorganizowane w naszej miejscowości. Jednostka OSP Nietków zajęła w rywalizacji trzecie miejsce, a na uwagę zasługuje fakt, że po wielu latach nieobecności na zawodach pojawiła się reaktywowana drużyna OSP Sycowice. To piąta jednostka OSP w naszej gminie.

05.05.2017r.

Walka z uciążliwymi meszkami

Jak co roku, już na początku marca przeprowadzono badania wód kanału Zimny Potok zmierzające do oceny stanu populacji meszek oraz do określenia skutecznych działań ograniczających ich liczebność. W wyniku analizy otrzymanych wyników zaproponowano wprowadzenia do wód Zimnego Potoku właściwego larwicydu na odcinku od Czerwieńska - poprzez Nietków - do Lasek. Z punktu widzenia skuteczności tych działań opryski należało zrobić do 07.04.2017r. tak, aby objąć nimi zanurzone kamienie w strefie brzegowej kanału.

Na zlecenie Gminy Czerwieńsk 5-6 kwietnia zadanie wykonał Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Piotrowski z Zielonej Góry. Liczymy, że te działania będą skuteczne i populacja meszek zostanie mocno ograniczona.


02.05.2017r.

Gminne uroczystości Dnia Flagi i rocznicy Konstytucji 3. Maja


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści